DIT WERKSTUK werd online gezet door

 

 

De piramiden van Egypte

Werkstuk van Michiel Hoenen
Maart 2004
Nederlandse School Nairobi

 

INHOUDSOPGAVE  

Hoofdstuk 1:Wat en waarvoor zijn piramiden?  

Hoofdstuk 2: Hoe werd een piramide gebouwd?  

Hoofdstuk 3: De schatten van de piramiden  

Hoofdstuk 4: De piramiden door de eeuwen heen

 

HOOFDSTUK 1:WAT EN WAARVOOR ZIJN PIRAMIDEN?      

Piramiden komen voor in Egypte maar ook in Midden Amerika. De Azteken wisten nog helemaal niet dat er ook andere Piramiden bestonden.

Er zijn in Egypte meer dan 80 piramiden. De Egyptenaren dachten dat de piramiden een trap naar de hemel waren of een symbool van de zonnestralen.  

De eerste piramiden hadden een trapvorm. Over de trapjes zou de koning naar de andere goden kunnen klimmen en zich tussen de sterren kunnen voegen. Later veranderden de piramiden en hadden ze schuine zijden. De schuine zijden leken op de zonnestralen.

Piramiden zijn in Egypte en Midden Amerika te vinden.  

De piramiden zijn begraafplaatsen voor de koningen en beschermden het lichaam van de koning. De Egyptenaren vonden hun koning een levende god. Re, de zonnegod was de eerste koning van Egypte. Toen konignen op hielden met Piramiden te bouwen, gingen de edelen, kleine piramiden bouwen op hun graf bouwen.  

Er zijn verschillende soorten piramiden:  

Een knikpiramide

In dasjoer maakte Snofroe een echte piramide. Maar halverwege raakten de arbeiders in paniek. Ze dachten dat de zijkanten te steil waren, en verkleinden daarom de Hellingskanten.  Zo ontstond de Knikpiramide.  

De piramiden van Gizeh.

De piramiden van Gizeh zijn gebouwd door Cheops,zijn zoon Chefferen en zijn Kleinzoon Mykerinos.

De grote piramide van Cheops was het hoogst.

Hij was 147 meter hoog. En bevat ongeveer 2.300.000 stenen blokken.

Chefferers Piramide was drie meter lager, maar hij lijkt nu hoger doordat hij op een hoger terrein gemaakt was en bovenop nog een deel van de buitenlaag heeft.  

De piramide van Mykerinos is de allerkleinste. Ongeveer 66 meter.De Piramide van Cheops heeft verscheidende kamers en gangen.Mischien waren de plannen waren veranderd tijdens de bouw. Cheops is begraven in de bovenste kamer. 

Volgens geleerden waren de piramiden van Gizeh en Cheops het bovenste puntje van goud geweest.  

Piramiden van Nubie

Nubische piramiden zijn kleiner dan die van Egypte en hebben veel steilere zijden. Tegen de Oostelijke gevel was een kleine grafkapel met een als Egyptische tempel versierde toegangspoort.

Priesters en  pelgrims die de dode koning kwamen eren, zeiden in de kapel gebeden op en plaatsten er offeraranden.

Zon veertien jaar later werden verscheindene piramiden in Meroe ernstig beschadigd door een Italiaanse avonturier op zoek naar kostbaarheden.   

Als er een koning dood ging dan werd zijn lichaam over de Nijl naar de valleitempel gebracht met een roeiboot, waar zijn lichaam gebalsemd werd.

In de dode tempel aan de voorkant van de piramide brachten Priesters elke dag offers voor de ziel van de koning.Een koning bouwde een kleine piramiden voor zijn konigin.  

De koning en zijn bezittingen werden in een kamer begraven onder de piramide.Uit het oude rijk zijn meer dan 20 koningspiramiden

bewaard gebleven.De piramiden van de vierde dynastie zijn de beste.

Die van de vijfde en zesde dynastie zijn kleiner en minder goed gebouwd.

Er vonden toen veranderingen plaats in Egypte.  

.
HOOFDSTUK 2: HOE WERDEN DE PIRAMIDEN GEBOUWD?  

Om Piramiden te bouwen had een koning Arbeiders of slaven nodig.

Als hij die had liet hij ze werken.

De slaven hadden een korte pauze.

Ze kregen een beetje eten en de koning betaalde de slaven met bier en wat olie.  

De slaven hadden ook gereedschappen zoals: Beitels Beilen- Soorten Hamers-

De slaven moesten bijvoorbeeld zware stenen dragen     

Bijna alle Piramiden staan op de westelijke oever van de Nijl waar de zon ondergaat. Sommige Piramiden zijn heel hoog.

Ze kunnen wel 140 meter hoog worden.

De piramide van Cheops is hoger dan sint-Pieter {Italie}

De knikpiramide is hoger dan het Vrijheidsbeeld {New York}  

Als de koning een uitgekozen plek had gevonden hakten zijn arsbeiders kruiselings greppels in de grond. Die lieten de arbeiders vollopen met water

Als ze dat gedaan hadden hakten ze de rotsen weg. Zo kregen ze een vlak bouwterein.              

Met een touwtje aan twee stokjes keken de slaven of de steen vlak genoeg was. Ze hielden het touwtje wijd op de steen en keken of de steen overal of de steen even groot was.Kalksteen werd bewerkt met beitels. En houten hamers een schietlood zorgde dat de zijkanten van de steen recht werden.

Er werden schepen gestuurd om rotsblokken te halen. Die moesten de slaven dan van de boot trekken.Als de stenen waren opgehesen, werden de grote rotsblokken met hefbomen en touwen op hun plaats gelegd.  

Een opzichter lette op dat elke steen op de goeie plaats werd gelegd.

Met heel veel werk legden ze alle stenen netjes op elkaar.  

Bovenop de piramide kwam een kleine soort piramide te staan.

Sommige mensen dachten dat de Piramiden van Gizeh bedekt was met goud.

Veel slaven raakten eens gewond. Artsen behandelden dan elke dag gebroken of verstruikte ledematen.  

De slaven schuurden met schuursteen over de piramide dat die mooi glom. De opzichters controleerden dan alles.  

Deskundigen denken dat er twintig jaar lang 100.000 man nodig waren om alle stenen voor de grote piramide aan te brengen.  

Velen daarvan waren boeren die alleen tijdens de overstromingen aan de piramiden werkten. 4000 ervaren werklieden waren het hele jaar door op de  bouwplaats.  

Hieronder en op de volgende bladzijde zijn gereedschappen te zien die werden gebruikt

HOOFDSTUK 3: DE SCHATTEN VAN DE PIRAMIDEN.  

Als er een Koning of Konigen dood ging, werd het lichaam met linnen bedekt, dat in hars gedrenkt was zodat het in vorm bleef. Eerst haalden ze de hersenen eruit. Daarna haalden ze de ingewanden eruit, smeerden het in met natron en hars. En deden ze het in speciale kruiken.  

De dode werd in een bad gelegd en veertig dagen met natron bedekt

Zodat het uitdroogde. Daarna werd het gewassen met olie en geurende kruiden.

De binnenkant werd gevuld  met in hars bedekt linnen. Het gezicht werd geschilderd zodat het weer echt leek. En het haar werd mooi geknipt.  

De koning had veel goud. Dus deden ze al dat goud in het linnen.

Bij de gene die dood ging deden ze altijd dingen die van hem waren  in de doek. Ze deden ook allemaal kostbaarheden er in.

Voor de gene die dood ging deden ze allemaal spullen in de doek

die hij nodig zou hebben. Als ze dat gedaan hadden deden ze hem in een  grote houten doos.  

Priesters zeiden gebeden om de dode te helpen naar de reis van het dodenrijk.

De mummie wordt dan in de Piramiden gelegd. Daardoor werden er zoveel schatten gevonden in de kisten van de mummies.  

Koniginnen hadden veel sieraden en goud. Ze droegen vooral armbanden en halskettingen. Nubische koninginnen identificeerden met grote moed.

Maar veel schatten werden gestolen toen mensen de piramiden ontdekte.

Veel mensen sloopten de piramiden om meer goud te kunnen vinden.

 

Toetanchamon

In 1922 werd de grootste  vondst aller tijden gevonden.

De 16 treden van de piramide waarin Toetanchamon lag, hadden eeuwen onder het puin gelegen. Toen de archeoloog Howard Carter en zijn geldschieter Lord Carnavon de deur hadden opengemaakt zagen ze tot hun verbazing dat er Toetanchamon op de deur stond.. Ze zagen ook dat de deur twee keer was opengemaakt en verzegeld.En ze vreesden dat het graf allang geplunderd kon zijn.  

Achter een de deur ging een gang naar de tweede deur. Carter gluurde door een spleet in de bovenkant van de deur. Zie je wat? vroeg Lord Carnavon ongeduldig.

Ja fluisterde hij terug.Vreemd ik zie allemaal dieren van goud.In het licht blonkde de schatten van goud.Na vijf jaar zoeken hadden we eindelijk het graf van toetanchamon gevonden     

HOOFDSTUK 4: DE PIRAMIDEN TEGENWOORDIG       

 

Aan het eind van het nieuwe rijk in Egypte werd Nubie onafhankelijk en kreeg zelf een koning en koningen.De cultuur en godsdienst waren sterk door Egypte beinvloed.De koningen lieten zichzelf op de Egyptische manier laten begraven.En bouwden piramiden voor zichzelf en hun familie in El Koerroe en Noeri.De piramiden werden gebouwd van plaatselijke kalksteen en hadden steilen zijkanten.De grafkamers werden uitgehouwen in de rotsen eronder werden soms versierd met afbeeldingen in Egyptische stijl.  

De Soemeriers, de eerste bewoners van zuid-Mesopotamie,op lage platforms.Nieuwe tempelen werden op de overblijfselen van de ouwe gebouwd, zodat de onderste platforms steeds groter werden.Het resultaat beviel de soemeriers, en voortaan bouwden ze alle tempels op ziggoerats.Het heiligdom heiligdom bovenop werd zelfs relatief onbelangerijk.De terasvoormige platforms vormden een trappiramide.Deze werd voor 2000 v.Chr gebouwd in de stad oer.       

Het oude Egypte met zijn monumenten en de lange geschiedenis maakte ook indruk op de Romeinen.De eredienst van de godin Isis verspreide zich door grote delen van het Romeinse Rijk.Dat verklaart mischien waarom er in Rome een grafmonument staat in de vorm van een piramide.  

In de Middeleeuwen dachten sommige mensen dat piramiden de graanschuren waren van Jozef.Volgens de bijbel voorspelde Jozef een hongersnood in Egypte dus stelde de farao voor om graan op te slaan in grote schuren.Andere mensen dachten dat priesters de sterren bestuderden vannuit piramiden.  

In de negentiende eeuw dachten mensen dat de grote piramide een godelijke schepping was en goed gebruikt kon worden in het voorspellen van de toekomst.Volgens sommige moderne theorieen waren er wezens van andere planeten bij de bouw van Gizeh.Twee smalle schrachten in de grote piramide zijn gericht op de sterren in de buurt van de Poolster.Een derde wijst naar Orion, en een vierde naar Sirius.  

In de 19de eeuw raakten mensen in west-Europa gefascineerd door Egypte.Er gingen steeds meer toeristen naartoe om de faraos te bekijken.Sommige van die toeristen lieten toen een piramidig vormige monument op hun graf bouwen.  

Veel moderne architecten hebben fantastische varianten van de piramidevorm ontworpen.  

Met materialen zoals glas en metaal.In San franscisco staat de Trans-america-piramide die gebouwd is in 1970. Door de piramide vorm is het gebouwd beter bestand tegen aardbevingen.Het is 275 meter hoog.De piramiden worden al eeuwen bekeken door archeologen onderzocht.Noch steeds doen we nieuwe ontdekkingen.Er bestaan ook rare theorieen over Piramiden.  

Moderne Reclamemakers hadden ontekt dat de pirmide iets speciaals had.