Zemst

{Back}                                                                                                                                                                                                                                                                    {Go To}

Zemst (Sempst) historique

Military cemetery Eppegem 1914

Cimetière militaire d'Eppegem 1914

Militaire begraafplaats in Eppegem 1914

Wapen van : Armoiries de : Zemst

Wapen van - Armoiries de Zemst

       

Zemst "Sempst" 1900                                                                                        Zemst "Sempst" 1900

Zemst is ...

Een aantal oude plaatsnamen werden gesticht tussen de IX en de XIII eeuw. Enkele nederzettingen gaven later aanleiding tot de ontwikkeling van belangrijke domeinen of hoven.

Zemst is een dorp in Vlaams Brabant,gelegen ongeveer 20 kilometer ten noorde van Brussel,7 kilometer van Mechelen en 8 kilometer van Vilvoorde.

Onze gemeente kan zeer gemakkelijk bereikt worden via de verschillende verkeerswegen. Met de auto via de autoweg E19 (Brussel-Mechelen-Antwerpen).

Oppervlakte

De totale oppervlakte van de 6 deelgemeenten van Zemst bedraagt 4.284 ha.

Kasteel Demotte

Kasteel Demotte (Foto Yves MOERMAN)

Kasteel De Motte (Foto Yves MOERMAN)

Hydrografie

"De Zenne", "Leibeek","Molenbeek","Aabeek", "Larebeek", Barebeek", "Kleempoelbeek".

Reliëf

Zemst situeert zich op ongeveer 10 meter boven de zeespiegel, een uitzondering voor de kerk te Eppegem die zich op 15 meter bevindt.

In de XVIII eeuw had Zemst een andere schrijfwijze: SEMPST

Sempst in 1796 met 1.862  inwoners voor Sempst alleen.

Bevolking

In 1986 17.837 inwoners.

In 1998, 20.412 inwoners.

In 2007, 21.553 inwoners.

In 1970 heeft er zich een fusie van de gemeente afgespeeld: Elewijt, Eppegem, Hofstade, Laar, Weerde en Zemst. Deze laatste is het administratief centrum geworden is van al deze gemeenten.

Kasteel Het Steen

Kasteel Het Steen (Foto Yves MOERMAN)    Kasteel Het Steen (Foto Yves MOERMAN)

Kasteel Het Steen (Foto Yves MOERMAN)                                                         Kasteel Het Steen (Foto Yves MOERMAN)

Beschermde monumenten

De Kastelen

"Het Steen" uit de XVII eeuw waar Pieter Paul RUBENS heeft  gewoont van 1635 tot 1640

"Eetveld" uit het jaar 1374

"Ambroos" gebouwd in de XVIII eeuw

"De Motte" uit de XII eeuw

"Diependaal" eerste vermelding 1440

"Wolfslinde" bekend vanaf 1545 als 't Hoff te Vuyst

"Van den Nieuwenhuizen" van de XVII & XVIII eeuw

"Schranshove" gebouwd in 1570 als verdediging tegen plunderende Spanjaarden

"Linterpoortenkasteel" van 1775

"Releghem" XIV eeuw

Kasteel Wolfslinde

Chateau "Wolfslinde" in 1900

Kerk en Kapel

6 Kerken, 14 Kapellen,

Hammeke in Zemst "Gemeente Zemst Archivefdienst"

Bezienswaardigheid

"Halve Steen" Mysterieus monument op de grens tussen Hombeek en Zemst

Halve Steen & Kapel in 2000 foto Y. Moerman           "Hoeve Mannaerts" in 2000 foto Y. Moerman

"Halve Steen & Kapel" in 2000 foto Y. Moerman                       "Hoeve Mannaerts" van 1735 - foto Y. Moerman 2000

Zemst is een gemeente waar de landbouw sterk wordt beoefend want er heerst een micro-klimaat. Wij zijn bekent voor ons lekker fruit en groenten alsook voor het vee en de schapen.

Wij hebben ook veel middenstanders en grote supermarkten. Eveneens 8 scholen, een grote bibliotheek, 3 sportcentra in Eppegem, Hofstade,en Zemst, 6 voetbalterreinen, een ontspanningszaal met zwembad en een groot meer en het recreatiepark van Bloso, zeer gekend in "Hofstade" waar vele bezoekers uit het Brusselse het weekenend komen doorbrengen.

Dank U aan het personeel van de gemeente Zemst voor de inlichtingen en de medewerking voor deze pagina.

Kasteel Linterpoorten                                 Hoeve "Schranshoeve"

Kasteel Linterpoorten (Foto Yves MOERMAN)                          Hoeve "Schranshoeve" (Foto Yves MOERMAN)

Kasteel Linterpoorten (Foto Yves MOERMAN)                                Hoeve "Schranshoeve" (Foto Yves MOERMAN)

Zemst ...

Les origines de Zemst remontent entre le IVéme et XIIIéme siècle, et bien plus tard il y eu des domaines et des habitations.

Zemst est un village qui se trouve dans le Brabant Flamand au Nord de Bruxelles et qui est distant de plus ou moins 20 kilomètres de la capitale, Malines est à 7 kilomètres et Vilvoorde à 8 kilomètres .

L' autoroute l'E19 n'est pas loin et relie Anvers à Bruxelles pour la facilité de tous.

Superficie

Les 6 communes réunies ont une superficie de 4.284 ha.

Kasteel Het Steen

Kasteel Het Steen (Foto Yves MOERMAN)                                Kasteel Het Steen (Foto Yves MOERMAN)

Kasteel Het Steen (Foto Yves MOERMAN)                                      Kasteel Het Steen (Foto Yves MOERMAN)

Avant au XVIII ème siècle Zemst avait comme orthographe : SEMPTS

Populations

A Sempst en 1796, il y avait 1.862 habitants.

Depuis les années 1970, suite aux fusions des communes, Zemst regroupe les villages de:  Elewijt, Eppegem, Hofstade, Laar, Weerde et Zemst, qui est devenu le centre administratif  pour toutes ces communes.

En 1986 nous étions 17.837 habitants pour les 6 communes réunies.

En 1998 nous étions 20.412 habitants.

En 2007 nous étions 21.553 habitants.

Hydrographie

Zemst est traversé par une rivière "la Senne" qui est recouverte à certain endroit. Les autres petites rivières sont "Leibeek","Molenbeek","Aabeek", "Larebeek", "Barebeek", "Kleempoelbeek".

Relief

Zemst est situé en moyenne à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, une exception pour l'église d'Eppegem qui est à 15 mètres au-dessus du niveau zéro.

Zemst rond / vers 1900   Eppegem rond - vers 1900

Zemst vers 1900 "Gemeente Zemst Archivefdienst"                               Eppegem vers 1900 "Gemeente Zemst Archivefdienst"

Zemst en 2000 photo  Y. Moerman   Eppegen en 2000 photo  Y. Moerman

 Zemst en 2000 photo  Y. Moerman                                                         Eppegen en 2000 photo  Y. Moerman

  Eppegen le même pont en 1893

Patrimoine

Kasteel Relegem

Het kasteel Relegem (Foto Yves MOERMAN)

Zemst Het kasteel Relegem van 1694 (Photo de Yves MOERMAN)

Les châteaux:

"Het Steen" du XVII éme siècle Pierre Paul RUBENS y vécu de 1635 à 1640

"Eetveld" de l'an 1374

"Ambroos" construit au XVIII siècle

"De Motte" du XII siècle

"Diependaal" premier travaux en 1440

"Wolfslinde" connu depuis 1545 comme 't Hoff te Vuyst

"Van den Nieuwenhuizen" du XVII & XVIII siècle

"Schranshove" Ferme Château pillé par les Espagnols en 1570

"Linterpoortenkaasteel" date de 1775

"Releghem" du XIV siècle

Kasteel Eetveld

  Heetvelde ou Eetveld vers 1900

Les églises et chapelles

6 églises, 14 chapelles,

Curiosité

Molen in Zemst

Moulin à Zemst "Archives de la commune de Zemst"

Zemst est une commune à forte majorité de fermiers, nous avons ici un micro climat et sommes réputé pour nos fruits et légumes de très bonne qualité ainsi que pour l'élevage des vaches et des moutons.

Mais nous n'avons pas que des fermiers, nous avons beaucoup de petits commerces et de grandes surfaces commerciales, 8 écoles, une bibliothèque, 3 centres sportif à Eppegem, Hofstade et Zemst, 6 terrains de football, 5 terrains de sport, un centre de loisir avec piscine et un grand lac de "l'A.D.E.P.S." très connu qui est situé à "Hofstade" et ou un bon nombre de Bruxellois viennent passer le week-end.

Merci au personnel communal de Zemst pour son aide à la réalisation de cette page.

            Kasteel Ambroos                                 Kasteel Lindenhof

Kasteel Ambroos (Foto Yves MOERMAN)     Kasteel Lindenhof (Foto Yves MOERMAN)

Kasteel Ambroos (Foto Yves MOERMAN)                                            Kasteel Lindenhof (Foto Yves MOERMAN)

{Back}                                                                                                                                                                                                                                                                    {Go To}