Yento Van de Hazenberg

 

15/02/1999   losh.842033  
IPO III   VPG III AD
Körung A Duitsland  
Belgische Winner IPO III 2004

Andor Van de Hazenberg

 

15/04/01   losh.0883474  
IPO III   VPG III AD
Körung Duitsland  
Belgisch en International champion