***********  De zoekfuncties van WinPuz :  ***********

(Klik op de knoppen links om een voorbeeld te zien)

 Zoekt anagrammen (letterkeer) van de opgave.
 U geeft enkel de medeklinkers op. (van bv. een gezegde)
 U geeft enkel de klinkers op.
 Zoeken met jokertekens ( ? * ; . $ @ )
 Zoeken naar verborgen woorden in de opgegeven tekst.
 In welke woorden komen alle letters van de opgave voor?
 Scrabble met de opgegeven letters.
 In welke woorden komt de opgegeven lettergroep voor?
 Welke woorden hebben de opgegeven betekenis?
 Welke woorden zijn gelijk aan de opgave op één letter na?
 Woorden op 1 letter na een anagram van de opgave.
 Maak anagram met extra letters (witte scrabbleblokjes).
 Scrabble met extra wit blokje.
 Verdeel de opgave in twee geldige woorden.
 Spring naar venster met kruiswoorddiagram.

         (Terug naar beginpagina)