Een interessante vondst in de tuin

Op zaterdag 23 april ll. vond ik in onze tuin (Nazareth) een koppel merkwaardige, vrij grote en mooie insecten op de stam van de notelaar.  Behalve het feit dat het duidelijk Dipteren waren,  kon ik hen op het eerste zicht niet “thuisbrengen”.  Na enig zoekwerk in insectengidsen bleek het om langpootmuggen te gaan die wespen nabootsen (mimicry); voor de determinatie geraakte ik niet verder dan het genus Ctenophora.

Een zoektocht op het wereldwijde web bracht me bij Dr Pjotr Oosterbroek, verbonden aan het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam.  Hij is de wereldexpert van langpootmuggen.  Aan de hand van de doorgestuurde foto’s determineerde hij de dieren prompt als Ctenophora flaveolata. 

Deze soort is, volgens de uitgebreide informatie die ik van hem kreeg,  geen alledaagse verschijning in Vlaanderen en Nederland.  De larven leven in dood loofhout,  vnl. beuk,  en de adulten foerageren ondermeer op de bloesem van meidoorn.   De dieren komen verspreid voor over Europa,  maar ze zijn niet zeer algemeen.

Tot 23 april dacht ik dat langpootmuggen saaie,  grijsbruine beesten waren… Foto’s zullen binnenkort ook te zien zijn op http://ip30.eti.uva.nl/ccw/  .  Dit is de website over systematiek,  ecologie en verspreiding van langpootmuggen van de hele wereld,  onder beheer en supervisie van Dr Oosterbroek. (MES)