'Jean'Nieuws van de Kust (regio Oostende)
wordt op regelmatige basis geschreven door françois Roland
en geïllustreerd met eigen beeldmateriaal

04 januari 2010

Wij wensen alle bezoekers een gelukkig en gezond jaar 2010

Op Nieuwjaarsdag dook verrassend een speelse Gewone Zeehond op in de Saskreek naast de Spuikom. Hij zocht blijkbaar wat gezelschap en dartelde minuten lang rond een grote rode boei

Kleine Rietganzen vinden hier plots een voor hen herkenbaar winters biotoop. Het koppel wH28 en wK28 blijft hier gezellig dicht bij elkaar grazen na de lange tocht uit Spitsbergen

Ook de Kolganzen eten momenteel hun buikje rond in de besneeuwde Vlaamse Polders, afkomstig uit Rusland komen ze hier later aan dan de Kleine Rieten, maar blijven dan ook langer in onze streken

Andere soorten krijgen het moeilijker om eten te vinden zoals deze Patrijzen die in kleine groepjes goed opvallen op de besneeuwde velden, de lucht tussen hun veren zorgt voor een goede isolatie en bezorgt hen een dik uitzicht

 

De Wulp heeft het nog moeilijker om met zijn gebogen snavel in de bevroren grond iets bijeen te scharrelen.

Onze plaatselijke Slechtvalken zoeken blijkbaar reeds elkaars gezelschap op en zoeken naar verkleumde slachtoffers (meerkoeten, waterhoenen) van op een uitkijkpost in de haven. Wat later bemerk ik dat ze beiden op de St P&P kerk hebben postgevat, het zal duif worden deze avond!

 

20 december 2009

De Kleine Rietganzen afkomstig uit Spitsbergen verschenen later dan vorige jaren plots in onze Vlaamse Polders, zij bleken de voorlopers van een plotse koude inval.

 

Een Buizerd turend in de Polders bleek mijn rondrijdende Fiat-schuilhut niet op te merken.

Een kwieke Middelste Zaagbek-man ving “letterlijk” Bot in het woelige water van de Spuikom.

Het was lange tijd heel zacht geweest voor de tijd van het jaar en de wellicht laatste Zwarte Roodstaarten speelden er verstoppertje in de containers in de haven.

Kleine Mantelmeeuwen bleven lang ter plaatse alvorens verder door te trekken naar zuiderse oorden, maar een verrassende ontmoeting was wel deze zeldzamere Baltische Mantelmeeuw Larus fuscus fuscus die normaliter een oostelijke trekroute heeft, en gaat overwinteren in Oost Afrika. Slanker van bouw, een nog zuiver witte kop, zwartere mantel, kleine handpenvlekjes en kortere gele poten onderscheiden hem van de andere Kleine Mantel soorten, maar een zwarte Noordse kleurring J 638, is wel een handige hulp geweest bij de lastige determinatie

20 november 2009

Door de ziekte van mijn vrouw en tijdelijk tijdsgebrek van de webmaster werd de site de laatste maanden noodgedwongen niet meer aangevuld.

De Grote Burgemeester “Jean” is op 7 september 2009 voor de dertiende achtereenvolgende maal teruggekeerd naar zijn vaste stek aan de Vistrap, maar hetgeen waarvoor we gevreesd hadden is gebeurd… door het verbod om meeuwen nog te voederen op straf van boete, en het verbod om nog visafval uit te strooien aan de Vistrap is “Jean” uiteindelijk vertrokken rond 23 september 2009. Hij laat in de havenomgeving een grote leemte achter ( Voor een overzicht van de jaarlijkse aankomst- en vertrekdata sinds 1997, klik hier ).

De maand november is steeds een goede maand geweest voor Duikers op de Spuikom. Na een verre Parelduiker en een Juveniele IJsduiker die jammerlijk overleed aan de sluizen, pleistert er sinds enkele dagen ook een gezonde Roodkeelduiker.

 

Een eerste winter Rosse Franjepoot werd ontdekt door Simon Feys aan de Vismijn. Het “speelgoedbeestje” foerageerde er constant in het aanspoelsel van de havengeul. Het kon er prachtig bekeken worden door de vele bezoekers. Een plaatselijke visser herkende het van vroegere reizen op IJsland…

Het is de laatste weken druk geweest op het meeuwenfront, met veel interessante waarnemingen van gekleurringde vogels uit Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Denemarken, Estland, Helgoland en vooral Noorwegen.

Een Noorse Grote Mantelmeeuw type “Airbus JA365” start  klaar om te starten.

Tussen de Zilvermeeuwen in winterpak, zijn de “zomerse” Geelpootmeeuwen  momenteel gemakkelijk te vinden.

 

Bij valavond stond een forse Pontische Meeuw op de parking van de ferryhaven.

15 juni 2009

De laatste soort zomergasten was dit jaar opnieuw de Spotvogel, meestal verscholen hoog boven in de kruin, die heerlijk zijn zoetgevooisde zang liet horen.

Intussen zijn Oeverzwaluwen druk bezig met nestbouw in een zandhoop op een bouwwerf, het “zinderend” geluid van hun brabbeltaaltje moeten jullie erbij denken…

Op een interessant stukje weide staat mooi een Kuifhyacint te pronken tegen een oorlogsbunker wat verder ook een Walstrobremraap.

          

In de Zwaanhoek schittert een Rietorchis tussen andere Koekoeksbloemen.

De Visdieven bezetten net als vorige jaren hun nestplaatsen op de meerpalen in het Visserijdok, tot grote ergernis van de havenarbeiders, die er onder oorverdovend gekrijs de schepen op het droge moeten plaatsen. Eén schipper van een boot werd zelfs in het hoofd gepikt. Enkele nesten werden al verwijderd, maar toch kon ik van ver twee springlevende jongen voor de lens krijgen Wat een herrie elk jaar!

 

 

De dakbroedende meeuwen hebben ook al jongen. Je wordt even stil bij het zien van het zorgzaam en teder” koesteren” van de jongen bij deze anders zo drieste meeuwen.

Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen wonen hier jaarlijks sinds 1997 en voor het eerst zijn er dit jaar wellicht meer Kleine Mantel- dan Zilvermeeuwen met jongen.

 

 

De laatste tijd af en toe een mooie zonsondergang als afsluiter.

 

30 mei 2009

Dakbroedende Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen wonen broederlijk naast elkaar op de daken van enkele loodsen in de haven.

 

 

Af en toe kiest zo’n dakbroeder tijdens de nestbouw al eens voor een eigen toets, en nu de jongen binnenkort verschijnen moet er eten (vis) op de plank komen en volgen de plaatselijke vogels ver op zee, de visserschepen tijdens het spoelen van de netten.

Drie jongen van de plaatselijke Slechtvalken vlogen ongeveer een maand eerder uit dan vorig jaar. De fiere vader volgt vanuit de nestbak de vooralsnog stuntelige vluchten van de jongen.

 

 

Een voor onze regio uiterst zeldzame Nachtzwaluw werd zieltogend ontdekt tussen de strandkabinen op het strand van Middelkerke. Hij werd binnengebracht in het Vogelopvangcenter waar hij spijts uitstekende zorgen overleed.

De laatste dagen werden de kleurrijke Distelvlinders massaal waargenomen, sommige dragen de sporen van de vermoeiende reis uit het verre Afrika.

06 mei 2009

Het vogelleven is duidelijk op gang gekomen: de Boerenzwaluw vindt na zijn vermoeiende tocht uit Afrika eindelijk zijn “thuiskabel” terug, alle zomergasten zijn inmiddels al terug uitgezonderd Bosrietzanger en Spotvogel.

Een mooie soort als de Tapuit die hier vroeger broedvogel was, zien we nog enkel op trek, hier poserend in de typisch fiere houding.

Een aangename verrassing in de Polders was een mannetje Roodkopklauwier die hier al enkele weken pleistert en vele enthousiaste waarnemers naar hier lokte.

 

 

 

In de omgeving ook Groenpootruiter naast Kleine- ook Grote Zilverreiger, en de Patrijs die zich alsmaar dieper verschuilt onder de groeiende vegetatie.

 

 

Dit jaar voor het eerst een broedende Buizerd in onze regio, de locatie is op z’n minst verrassend te noemen: bovenaan een hoogspanningsmast! Bij mijn weten werd dit nog nergens vastgesteld.

De Slechtvalken hebben dit jaar weer succesvol gebroed en er kwamen vier flinke jongen te voorschijn in de nestbak, moeder kijkt waar vader blijft met de prooi, maar vader geeft nog even show met een lange “looping”: bij het afremmen is de duimvleugel  duidelijk zichtbaar.

 

Tijdens het observeren van de Slechtvalken-familie, kreeg ik het gezelschap van een bazig Winterkoninkje wiens tenorstem elk ander gezang oversteeg.

Bij de dakbroedende Kleine Mantelmeeuwen wordt de keuze van de nestplaatsen hardnekkig betwist.

De Spuikom lag meer dan een week droog door werken, wat ongetwijfeld een nefaste invloed zal hebben op alles wat er leeft, groeit en bloeit. Begrijpe wie kan!

14 april 2009

Het mooie weer met gunstige winden tijdens de voorbije dagen, verschafte ons enkele mooie waarnemingen. Op het industriegebied van Plassendale dat gelukkig, voorlopig nog altijd een mooi natuurgebied blijft, kwam een vroege adulte Witwangstern, broedvogel uit Midden-Europa, er enkele dagen pleisteren. Deze actieve moerasstern liet zich mooi bewonderen boven de plasjes van het gebied.

 

 

Enkele Geoorde Futen in prachtkleed zwommen er rond en “showden” hun schitterende kleuren.

Wat verder in de Polders verschenen de eerste Tapuiten, hun neef de Roodborsttapuit is al aan het nestelen.

 

Mijn eerste Gele Kwik werd toevallig een mannetje Engelse Gele Kwik.

In de haven schuimen Zilvermeeuwen de containers af op zoek naar wat eetbaars, nu het voederen op straf van boete verboden is in Oostende, zijn ze “ persona non grata ” verklaard in onze “meeuwenstad ” Mede door de huidige crisis zoeken ze blijkbaar nu ook de goedkoopste bronnen op… 

03 april 09

De lente hangt in de lucht en de weidevogels zijn hier en daar reeds in koppel: een Kievit staat mooi te pronken in de polder, een andere vliegt een paar keren zoevend over mijn wagen, en ook bij de Grutto’s gaat het leven zijn gang, met een naarstig foeragerend wijfje en een mannetje op de uitkijk.

 

 

De landbouwers hebben het druk met de grond te bewerken en de alomtegenwoordige Kokmeeuwen vinden altijd wel iets achter de eg, op de achtergrond kijkt een “reuzenvogel” mee…

Op een verlaten werf op de Oosteroever schittert een Putter op de omheining en zijn kleuren matchen mooi met deze van achtergebleven onderdelen.

De Paarse strandloper, de stille wroeter, neemt een fris bad en de bruinrode randen van de zomerveren komen al eens piepen. De hoogste aantallen (ong. 80) van de Noordzeekust vind je momenteel op de Oosteroever, begin mei vertrekken ze allemaal naar het Hoge Noorden.

 

 

De Spuikom is ’s avonds de verzamelplaats van een paar duizend Kokmeeuwen, naast Zilvermeeuwen, Stormmeeuwen, een dertigtal Zwartkopmeeuwen en enkele Dwergmeeuwen.

Het internationaal ruimtestationISS “ passeerde er dezelfde avond hoog boven, van W naar O aan hoge snelheid, een felle windstoot op ons dak deed mijn statief even trillen, waardoor de baan niet rechtlijnig werd vastgelegd… 

14 maart 09

In het industriegebied Plassendale is het al een drukte van jewelste met de doordringende kreten van overvliegende Kokmeeuwen.

Ook de Kleine Mantelmeeuwen zijn terug van weggeweest aan de Spaanse en Portugese Costa’s en concurreren nu op de daken met de reeds aanwezige Zilvermeeuwen.

Een Ooievaar landde naast het vliegplein, en door al de opdringerige meeuwen, moest hij een rustplaats zoeken in Raversijde op een straatlantaarn.

In de Bredense Polders dook een jong wijfje Blauwe Kiekendief in een rietkraag, vlak naast mijn rijdende wagen. Een lust voor het oog!

 

De Slechtvalken rusten uit op hun vaste stek na een felle jacht, het mannetje met witte kleurring code 27 onder aan de nestbak, blijkt dezelfde te zijn als verleden jaar. Hopelijk wordt het opnieuw een geslaagd broedgeval met 3 jongen.

Bij valavond telde ik op de slaapplaats van de Witte Kwikstaarten aan de Slipway minstens vijf Rouwkwikken, waaronder een mannetje al in zijn contrastrijke zwart-wit “pyjama”.

 

04 maart 09

De oosteroever ligt er voorlopig als één grote verlaten bouwwerf bij, van boven kan men bij helder weer, af en toe één of twee windmolens (van de zes) zien proefdraaien.

 

Af en toe hebben enkele vogelsoo rten reeds hun vaste stek op de “chantier”  naast Huismus, Kneu, Putter, Zwarte Roodstaart ook de Torenvalk.

Het plaatselijk mannetje Torenvalk zit er dagelijks boven op de Halve Maan op de uitkijk.

De plaatselijke dakbroedende Zilvermeeuwen zijn sinds kort al op zoek naar een geschikte nestplaats en verwittigen de rest met hun doordringende kreten.

De laatste weken werden naast de vele Belgische en Nederlandse gekleurringde meeuwen ook enkele interessante waarnemingen verricht:

Een trouwe overwinteraar is de Deense Kokmeeuw wit PNN die hier al voor de zesde keer in de haven gespot werd, voorts een Finse Stormmeeuw groen CK43, een jonge Britse Zilvermeeuw oranje JD3T die zich te goed deed aan Amerikaanse Zwaardscheden, en verder nog een Duitse Geelpootmeeuw rood 29Y.

 

 

 

Een jonge Zilvermeeuw met “Kleine Burgemeester look”  handpennen verblijft hier eveneens al sinds november 2008.

Van de Noordse Ringdienst tenslotte vernam ik dat ” Viking” een Kleine MantelmeeuwLarus fuscus intermedius” als eerste in de geschiedenis van de duizenden Noorse broedvogels eerst in Rauna (N) 14 jaar heeft gebroed, dan buiten Noorwegen (in Oostende 2005-2006 als dakbroeder) en tenslotte opnieuw in de kolonie van Rauna (N) in 2008! (als17-jarige).

In de avondschemering werd een vermoeide Jan-van-Gent opgemerkt naast de Slipway, die door het Vogelopvangcenter werd opgehaald.

14 februari 09

Verleden week woedde een hevige noordwesterstorm, alle toegang tot het Westerstaketsel werd verboden. De havendiensten waren stand-by en de combinatie van springtij met de NW-wind zorgde voor een beangstigend hoge waterstand.

 

Op zee werden weinig of geen vogels waargenomen, alleen een Zilvermeeuw “Jonathan Livingstone Seagull  trotseerde de huizenhoge golven.

In de luwte verscholen Steenlopers zich op het C-Powerterrein achter een betonblok samen met enkele Kokmeeuwen en een jonge Drieteenmeeuw.

Scholeksters die gewoonlijk overtijen op het dak van de Vismijn zochten door de storm nu andere veilige hoogwatervluchtplaatsen op.

Een Drieteenstrandloper foerageert naarstig aan de vloedlijn.

’s Anderendaags lag het strand bezaaid met allerlei aanspoelsel en leek wel een kleurrijk maar onheilspellend “stilleven ”, gelukkig werden er slechts twee dode Zeekoeten aangetroffen.

De jonge Grote Burgemeester “Boy Jean” pleisterde hier meer dan twee maanden meestal op het dak van de Vismijn, af en toe deed hij zich te goed aan visafval in de haringmijn. Verleden week is hij vertrokken, ook de adulte Grote Burgemeester “Jean” is minder en minder aanwezig en vertrekt straks wellicht naar het Hoge Noorden… het ga je goed “Jean” ! Hopelijk tot in september…

02 februari 09

Een fiere Patrijs-haan houdt alert de wacht naast z’n wijfje, de rest van de familie zit wat verder verscholen, straks gaan de ouders alleen verder om te broeden.

De schuwe Kramsvogel een lijsterachtige uit het Noorden komt even nieuwsgierig piepen naast mijn wagen.

Enkele eendensoorten laten zich goed bekijken o.a. dit mannetje Smient, anderen zoals het mannetje Middelste Zaagbek en het wijfje Kuifeend lijken ons al te zullen verlaten en zwaaien ons nog even toe.

 

 

De plaatselijke Slechtvalken keren af en toe al eens terug naar de nestbak, hopelijk broeden ze dit jaar opnieuw met succes.

Een Gewone Zeehond verpoosde even rond de golfbrekers vóór het Fort Napoleon, ze worden de laatste tijd meer en meer waargenomen vooral te Nieuwpoort en Koksijde, waar zich een kleine kolonie zou gevormd hebben.

14 januari 09

De “Spuikom” was bijna volledig dichtgevroren omdat de sluispoorten niet geopend werden, en de Dodaars dicht opeengepakt voelen zich enkel nog veilig bij een open gebleven wak.

 

Wanneer wandelaars op de oever verschijnen blijven de Dodaars wel heel alert.

De Kleine Rietganzen zijn ten dele al vertrokken naar het Hoge Noorden, en nu al vervangen door de Kolganzen die de overgebleven maar bevroren plasjes opzoeken in de Polders.

 

 

Een hongerige Buizerd is af en toe te zien op weidepaaltjes, maar bij onraad gaat hij heel alert op de vleugel.

 

Boven op de winterse Halve Maand foerageren een groepje kleurrijke Putters op de berijpte Distels.

 

De Steenloper heeft zijn foerageergedrag aangepast in deze winterse dagen, en is een “ vreemde ” bezoeker geworden op de voederplaats van Huismussen en Merels in de aanplantingen rond ons gebouw.

09 januari 09

De Zwarte Roodstaart overwintert de laatste jaren nogal eens in de kuststreek.

Een honderdtal Groenlingen, Kepen en Vinken foerageren op een afgemaaid maïsveld, alleen de Groenlingen kwamen een kijkje nemen van dichtbij.

De winter heeft intussen z’n intrede gedaan en op de Spuikom zijn de aantallen Brilduikers fel gestegen, de twee Middelste Zaagbekken eten hun buikje vol, en de overgang van 2008 naar 2009 kon niet beter geënsceneerd worden dan met het spiegelbeeld van de Paling, nog even een acht vormend, terwijl de negen al in de maak is…

Enkele Steenlopers zijn dagelijks aanwezig rond ons appartementsgebouw, waar broodkruimels gestrooid worden voor Huismus, Merel, Spreeuw, Kauw en Kokmeeuw.

 Eén Steenloper heeft het dak van een wagen uitgekozen als uitkijkpost om nadien de laatste broodkruimels te gaan oppikken.

De aantallen Kleine Rietganzen zijn lager dan vorige jaren, een formatie landende vogels is een lust voor het oog, de vogel met verweerde nekring blauw A17 is één der oudste vogels (geringd in 1991) die nog de lange reis maakte uit Spitsbergen naar Vlaanderen.

16 december 08

Momenteel verblijven er dus uiteindelijk twee Grote Burgemeesters (adult en 1ste winter) en twee Kleine Burgemeesters (1ste winter) in onze meeuwenstad. Onze Burgemeester “Jean” krijgt het moeilijk om opnieuw verkozen te worden!

Naast bovenvernoemde zeldzamere meeuwensoorten konden wij ook een Pontische Meeuw waarnemen op een golfbreker.

Op de Spuikom verblijft momenteel een Kuifaalscholver die zich regelmatig komt drogen bij Kokmeeuwen en Steenlopers op één der steigers.

 

Door de vele pletsbuien van de laatste tijd, zijn enkele bootjes in de Spuikom dermate volgelopen dat ze slagzij beginnen maken, de Zilvermeeuw als dienstdoende “ bootsman” roept alle hens aan dek, helaas ’s anderendaags was het scheepje gezonken…

Verleden zondag verscheen verrassend  een groepje Sneeuwgorzen (15 ex) op het strand, maar wellicht door de vele wandelaars met honden, werden ze regelmatig opgejaagd, dwarrelden even in de lucht als grote sneeuwvlokken, en zochten dan tijdelijk de Halve Maan op om zich te goed te doen aan de zaadjes van zoutminnende planten.

 

10 december 08

De Burgemeester “hype” is stilaan aan het wegebben, en onze GB “Jean” blijft wellicht alleen achter. De 1ste winter Kleine Burgemeester was de actiefste en vond net als de Zilvermeeuwen de aangespoelde Amerikaanse Zwaardscheden  het smakelijkst. Hij was wel af en toe dominant tegenover de aanwezige Zilvermeeuwen.

 

Het weer kreeg een winters karakter en tussen enkele hagelbuien door kwam een Rosse Franjepoot recht uit de woeste zee aangevlogen en ging terstond foerageren in de branding. Een jonge Kokmeeuw probeerde hem steeds het opgevist voedsel te ontfutselen.

 

Op de Spuikom zwemt tussen de aanwezige Brilduikers, Futen en Dodaars een prachtige Middelste Zaagbek man, die af en toe de vleugels uitslaat.

In de Polders ligt Klemskerke er vredig bij omzwermd door een paar duizend Kleine Rietganzen. Zij veroorzaken soms lange “waggelende” files, de “flitspaal” op de achtergrond is een Blauwe Reiger.

Tussen de massa’s Kleine Riet- en Kolganzen verschijnen af en toe ook enkele Toendrarietganzen (met oranje poten) die aan de kust eerder zeldzaam zijn.

 

Tijdens een hagelbui landt een verkleumde Kleine Zilverreiger niet ver van mijn wagen, “was ik maar in het zonnige Zuiden gebleven” lijkt hij te mijmeren

24 november 2008

Een vroege winter heeft intussen al z’n intrede gemaakt, en enkele weken later dan verleden jaar zijn de eerste Kleine Rietganzen (intussen al meer dan 10.000) in onze contreien verschenen. Opmerkelijk dat een koppel (wH92 en wK82) na de lange tocht helemaal uit Spitsbergen, hier na enkele duizenden kilometers dicht bij elkaar blijft foerageren.

 

 


koppel (wH92 en wK82)

Vorig weekend stak een hevige Noordwester op, de kolkende zee zorgde voor spektakel en lokte heel wat “seawatchers” op het westerstaketsel, toch trokken er minder vogels voorbij dan verwacht.

 

 

Enkele Kleine-, Middelste- en Grote Jagers, Stormvogeltjes en Vale Stormvogeltjes, Rosse Franjepoten en massa’s meeuwen. “Jean” de Grote Burgemeester  kreeg zelfs enkele jongere soortgenoten in de regio…

 

 

 

 

In de havenbuurt heeft een Kleine Mantelmeeuw blijkbaar te lang gewacht om uit te wijken naar warmere Spaanse- of Portugese costa’s en wordt hier verrast door een plaatselijke sneeuwbui.

Een vermoeide Drieteenmeeuw neemt een korte rustpauze in de haven, zijn specifieke bouw valt op naast de Zilvermeeuw.

GB "Jean" heeft naast enkele jonge soorgenoten ook een 1ste winter Kleine Burgemeester (opgestuurde foto van KB in groepje Zilvermeeuwen in de vlucht) op bezoek had. Ik voeg hier nog een foto bij van een "reus" van een GB. Wat een verschil met "Jean-tje".

"Curriculum vitae" van onze Grote Burgemeester JEAN (Larus hyperboreus): 
De naam “Burgemeester” zou hem indertijd gegeven zijn door Hollandse zeelieden, omdat deze meeuw meestal apart en hoog boven de kolonies van andere zeevogels broedt, als het ware een overheersende positie innemend. Geboren in het Hoge Noorden in de zomer van 1994, is hij dus 14 jaar geworden in 2008!  

Aankomstdatum (1ste waarneming)

20-10-97 (nog in 4de winterkleed)
02-10-98 (adult)
09-09-99 
27-09-00 
25-09-01 
11-10-02
12-09-03
06-09-04
23-09-05
11-09-06
14-09-07
29-08-08

Vertrekdatum (laatste waarneming)

31-03-98
28-03-99
02-04-00
23-03-01
22-03-02
09-03-03
09-03-04
07-03-05
05-02-06
21-02-07
21-02-08

 

10 november 2008

Enkele overtijende Steenlopers zorgen bij hoogwater voor een kleurrijk maritiem stilleven op de nochtans drukke Visserskaai, het is interessant om te horen hoe de zondagse wandelaars deze vogels noemen… het varieert van “ snippen over ‘furrelartsjes’ (Oostends dialect)  naar meeuwenjongskes “.

Een doortrekkende groep Rotganzen met de tweemaster “ Roald Amundsen ” aan de einder zou misschien indertijd ook de “seascape” schilder JMW Turner kunnen bekoord hebben.

Bij het verschijnen van de Slechtvalk, wellicht het plaatselijk mannetje, in de Polders wordt de stilte verstoord door de melancholische roep van de Goudplevieren. Gelukkig voor hen gaat de Slechtvalk zoals gewoonlijk op een hoogspanningsmast postvatten.

 

 

Rond deze tijd van mijmeringen gaan we de stilte van D’Heye opzoeken waar meerdere zwammen onze aandacht trekken: Reuzenparasolzwam, Zwartwordende wasplaat, Kabouterwasplaat, Sneeuwzwam en de mysterieuze Aardtong

 

 

 

 

 

26 okt 08

Afgelopen week schoot de trek echt in gang met Spreeuwen, Vinken, Veldleeuweriken en vele andere soorten. Blikvangers waren echter ontegensprekelijk de Vinken die massaal ZW-waarts vlogen langs duin en zee.

Sperwers worden ook meermaals gezien en een  Buizerd wordt hier belaagd door op de zachte ZW-wind spelende Zwarte Kraaien.

In het Vogelasiel werd een Bladkoning binnengebracht die aan de Visserskaai ergens tegen een venster gevlogen had en “groggy” was blijven liggen na controle werd dit “ juweeltje uit de Taiga van Siberië ” al losgelaten. Toevallig ontdekte René van Outryve op 24-09-1973, op de speelplaats van het OLV College deze zeldzame gast ! Het werd na enkele ringvondsten de eerste zichtwaarneming voor België, nu worden er jaarlijks minstens een tiental waargenomen.

In de Polders zijn Kokmeeuwen, Storm-, Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen  constant aanwezig achter de ploeg.

Opeens vliegt een vrouwtje Groene Specht op vanuit de graskant en klemt zich voor enkele minuten vast aan de stam van de dichtst bijstaande boom, met dank aan een vriendelijke landbouwer met tractor en ploeg, die enkele minuten respijt had en achter mij bleef staan, tot ik de Groene Specht gefotografeerd had.


Aanwezigheidstabel   Grote  Burgemeester “Jean”

"Curriculum vitae" van onze Grote Burgemeester JEAN (Larus hyperboreus): 
De naam “Burgemeester” zou hem indertijd gegeven zijn door Hollandse zeelieden, omdat deze meeuw meestal apart en hoog boven de kolonies van andere zeevogels broedt, als het ware een overheersende positie innemend. Geboren in het Hoge Noorden in de zomer van 1994, is hij dus 15 jaar geworden in 2009 !  

Aankomstdatum (1ste waarneming)

20-10-97 (nog in 4de winterkleed)
02-10-98 (adult)
09-09-99 
27-09-00 
25-09-01 
11-10-02
12-09-03
06-09-04
23-09-05
11-09-06
14-09-07
29-08-08
07-09-09

Vertrekdatum (laatste waarneming)

31-03-98
28-03-99
02-04-00
23-03-01
22-03-02
09-03-03
09-03-04
07-03-05
05-02-06
21-02-07
21-02-08
20-02-09

Men heeft meest kans om hem waar te nemen in de late namiddag, in de omgeving van de visrestaurants en de Vistrap langs de Visserkaai (te Oostende), of ook al eens zittend bovenop de masten van daar aangemeerde vissersvaartuigen. Dan worden immers de visresten van de vis die aan de Vistrap verkocht werd uitgestrooid voor de honderden hongerige meeuwen.
Tot in het begin van 2003 was z'n vaste stek het restaurant "Old Fisher" bij Jean (louter toeval) maar dit restaurant werd onlangs afgebroken, samen met de "Thermidor" een andere plaats waar hij bij voorkeur post vatte.
Gedurende de dag verblijft hij meestal op het strand of op de golfbrekers tussen Oostende en Bredene, of ergens in de haven.
Tegen de avond is hij niet meer terug te vinden tussen de honderden meeuwen die naar het strand, Spuikom of Polders vliegen om er te overnachten.
Het is de gewoonte om aan de Grote Burgemeesters, die gedurende enkele opeenvolgende jaren overwinteren, steeds de naam te geven van de effectief regerende burgervader van Oostende.
In de jaren 1978 tot 1987 hadden we ook al een "Julien" maar achteraf zagen wij aan de hand van mijn gemaakte foto's dat het hier ging om 2 verschillende vogels die elkaar overlapt hadden.
"Jean" is redelijk gemakkelijk om te herkennen uit andere Grote Burgemeesters omdat hij amper groter is dan een Zilvermeeuw.
Wij menen daarom te weten dat hij een zij is...
"Jean" is reeds geruime tijd een folkloremeeuw aan het worden, en de plaatselijke visverkoopsters en vissers, indachtig dat z'n naam een status voorstelt, durven hem verkeerdelijk al eens de "Baron" of zelfs de "Ambassadeur" noemen.
Dat hij het echter ooit zover brengt als "Boy George" valt moeilijk te geloven. Deze laatste was een roemrijke Kleine Burgemeester die 25 jaar lang overwinterde langs de Mersey in Liverpool... en voor wie de Britse birdwatchers ooit een Beach Party organiseerden.... 
Hopelijk blijft "Jean", inmiddels gekend in binnen- en buitenland door zijn verschijning op vele websites, nog vele jaren "life" onze Oostendse haven met z'n aanwezigheid vereren !Twee IJsvogels in perfecte harmonie...

 

Free counter and web stats