Deinze-Zulte

DEINZE - ASTENE

Contactadres : Dhr. Marc Vanlandeghem (tel. 09/386.83.49  --- marc.vanlandeghem@telenet.be )
Webmaster : Ivan Steenkiste


Astene gezien uit de ruimte door Google Earth

Free counter and web stats

Recentste aanpassing van deze website : woensdag 05 december 2012 17:16

Inhoud


     De BIN "Leiehoek" is ALERT    !

BIN Leiehoek borden werden nu aan alle straten, die toegang geven aan de Leiehoek, aangebracht
zoals hieronder te zien is - de boodschap is overduidelijk !

 

 

Wat kan de politie nog voor U doen (en ze doen het gratis) ?  U kan een preventieadviseur vragen eens de beveiliging van uw huis te komen bekijken en voorstellen te doen om deze te verbeteren.  Tijdens uw verlof de buren verwittigen van uw afwezigheid, hen vragen uw huis een bewoonde indruk te geven (gras afrijden, brievenbus legen, telefoonummers van familie geven) en afwezigheidstoezicht aanvragen bij de politie.  Ook werd er van gedachten gewisseld over de BIN-borden: moet dit een standaard bord zijn of een eigen BIN-bord ?. Om op te vallen tussen de andere verkeersborden werd gepleit voor een eigen ontwerp: ons bord werd daarbij als goed voorbeeld gegeven !! Zie einde Oude Straat.  Het aantal inbraken daalt, en is beduidend minder in wijken waar er een BIN actief is. Door alert te zijn en meldingen van verdachte voertuigen of personen door te geven aan de politie kunnen we mogelijke inbraken voorkomen.  Alvast bedankt voor uw medewerking !!  Namens de coördinatoren van onze BIN "Leiehoek", Marc Vanlandeghem

NIEUW

Voor wat het oproepsysteem ENOXUS betreft:
Wegens de kostprijs was het aantal lijsten van de BIN's beperkt.
De stad heeft het budget hiervoor nu opgetrokken zodat er nu 16 (10) oproeplijsten zijn.
Hierdoor krijgt onze BIN met 170 gezinnen nu zijn eigen lijst. Dit betekent dat we bv. niet meer opgebeld worden bij een BIN-alarm in de Edekestraat (overkant N43).
Alhoewel de politie toch kan beslissen omliggende BIN's te alarmeren.
Een BIN-alarm wordt gegeven bij inbraak of een verdachte handeling op heterdaad. Als de feiten reeds enkele uren voordien zich hebben voorgedaan wordt er geen alarm meer gegeven (vb. mensen komen thuis na hun werk en er is ingebroken: de inbraak kan over de middag gebeurd zijn = geen BIN-alarm).
Het is de interventieploeg van de politie die in samenspraak met de dienst 101 beslist of er een alarm gegeven wordt.
Er kunnen nu 50 oproepen terzelfdertijd gebeuren. De rest wordt afgewerkt naarmate er telefoonlijnen vrijkomen.
Belangrijk is om op het einde van het gesproken bericht DE TOETS 2 in te drukken. Dwz. dat de boodschap begrepen is. Indien er geen 2 gedrukt wordt zal het systeem u weer opbellen.
Onze actie moet bij een BIN-alarm moet zijn: Zoveel mogelijk lichten aan binnen en buiten, gordijnen open en rolluiken naar omhoog. VEEL licht dus !!
De politie zal nu niet meer rondrijden met een blauw zwaailicht om het einde van het alarm aan te geven. Gewoon na 30 minuten mogen de lichten uit.
De coördinatoren zullen een verslag krijgen waarom de BIN opgestart  werd en zullen het per mail verder verspreiden.
Omwille van de kostprijs moeten de testen van de BIN's beperkt worden.

Voor wat de inbraken zelf betreft: In Astene waren er 14,29 inbraken per 1000 woningen (deinze centrum 39,84 - appartementen).
De meeste inbraken gebeuren tussen 16-20u , langs de achterzijde van de woning door het afbreken van het cilinderslot.

Hou het veilig, wees alert !! Bel de 101 als je denkt iets verdachts te zien.

Met dank voor uw medewerking,

M. Vanlandeghem

Niet dringende mededelingen worden met  e-mails verspreid: heb je een e-mail adres (dat wij nog niet kennen) vragen wij een mailtje te sturen naar marc.vanlandeghem@telenet.be met vermelding van jouw straat en huisnummer.

Heb je vragen, aarzel niet een coördinator aan te spreken of op te bellen:
Cornelis.Luc                Dr. A. Martenslaan 4              09/386.89.33
Delforche Piet              Albert Saverijslaan 24             09/386.97.62
Eerdekens Karel       Dr. A. Martenslaan 77              09/386.17.16
Steenkiste Ivan         Dr. A. Martenslaan 59           09/380.19.30

Stichelbout Jacques            Pontstraat 34                   09/386.98.95
Stichelbout Tom            Rietvoornstraat 15                09/380.30.21
Vanlandeghem Marc    Dr. A. Martenslaan 13              09/386.83.49
Vereecken Kris            Oudestraat 17                   09/386.83.57
Verbeke Wim              Karperstraat 13                  09/386.41.00


Waarschuwingen

Valse agenten terug op pad

Het fenomeen van de valse agenten is al lang gekend. Het betreft meestal franstaligen. in een donkerblauwe kledij die zich uitgeven als agenten en proberen binnen te geraken in de woning. Ze gebruiken verschillende smoezen:

• ze stelen ongezien iets uit de woning en bieden zich hiermee aan met de meldingdat ze een inbreker gevat hebben die deze buit bij had
• ze gooien een raam in en maken de bewoner er attent op dat men heeft geprobeerd
in te breken
• soms wordt er vooraf een derde man als vb opmeter van electriciteit of water
gestuurd. Eens binnen, bieden de valse agenten zich aan met de melding dat er een valse meteropnemer in hun huis is die zij komen arresteren. De valse agenten vragen aan de bejaarde om met hun in de woning na te kijken wat er gestolen is, waarbij ze vragen of er geen geld of goud gestolen is. Uiteindelijk verlaten de daders ze de woning met een uitvlucht (het labo of de fotograaf zal komen,...) en verdwijnen met geld en juwelen.

Na 2006 (25 feiten ) was het de afgelopen jaren rustig. Alleen in 2010 waren de valse agenten terug sterk actief en waren er opnieuw binnen het arrondissement Gent 25 feiten. In de PZ Deinze-Zulte noteerden we drie feiten. In 2011 zijn er tot op heden twee feiten  te Gent en te Melle.

Op 25/1 probeerden ze bij een bejaarde dame binnen te geraken met de melding dat er ingebroken was. Gelukkig was de dame slim genoeg om de agenten buiten te laten staan, haar deur te sluiten, en alleen te gaan kijken of er een probleem was. Er bleek achteraan een ruit ingegooid te zijn. De dame wantrouwde de situatie en belde de 101, waarop de valse agenten onmiddellijk weg stapten. Die dag waren er trouwens in andere arrondissementen ook gelijkaardige feiten. Bericht voor de buren Een andere techniek, vaak gebruikt door vrouwelijke daders, is aanbellen bij ouderen en vragen of ze een papiertje kunnen krijgen om een bericht achter te laten voor de buur die niet thuis is. Ze betreden dan de woning en terwijl de ene vrouw het slachtoffer bezighoudt, doorzoekt de andere(n) de woning. Regelmatig ontvouwen ze hierbij een grote doek om het zicht te ontnemen aan het slachtoffer en zo andere mededaders binnen te laten. Gisteren deed zich een dergelijk feit voor in de Weldadigheidsstraat te Gent. Het is dan ook noodzakelijk dat er een verhoogde aandacht is voor deze criminelen. De Politie vraagt dan ook aan de bejaarden:

* Laat niemand binnen die u niet kent;
* Sluit steeds zelf uw deur als u iemand binnengelaten hebt (zodat er
niemand anders nog kan binnenkomen)
* Laat een Frans sprekende agent NIET binnen! ! ! ! ! !
* ONMIDDELLIJK de 101 inlichten

De politie zal u nooit kwalijk nemen dat u hiervoor belt; wij kunnen nagaan of het echte of valse agenten zijn

* noteer zoveel mogelijk inlichtingen over de verdachte, o.a. de NUMMERPLAAT van hun wagen, b eschrij ving kledij,...
* De Politie vraagt aan familieleden om hun oudere familie (ouders, tante,...)
hiervan in te lichten . Deze mensen kunnen immers niet altijd via de gewone perskanalen bereikt worden.

Met vriendelijke groeten. Jos Lannoo - Commissaris van politie

De regio rond Deinze werd in het verleden geteisterd door inbraken in voertuigen.  Om de potentiële inbrekers voor te zijn vindt u hieronder enkele tips om een inbraak in / of een diefstal van een voertuig zoveel mogelijk te voorkomen.

1. parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of een niet-afgelegen en goed verlichte plaats. Veel inbraken gebeuren op een niet-verlichte oprit van een woning.
2. draai bij het parkeren de wielen van uw voertuig altijd in de richting van het voetpad.
3. vergeet niet het stuurslot in te schakelen vooraleer uw voertuig te verlaten. Dit is een gemakkelijke en efficiënte maatregel tegen diefstal van uw voertuig.
4. laat nooit de sleutels in het contact zitten, zelfs niet voor een korte periode ( krant halen). Verstop ook nooit een reservesleutel op een geheime plaats in het voertuig (onder zetel, achter een licht)
5. sluit uw wagen steeds zorgvuldig af. Vergeet naast de portieren ook de ramen, het open dak, en het kofferdeksel niet.
6. als u de wagen verlaat neem zoveel mogelijk uw boorddocumenten mee, zeker in geval van een langere afwezigheid.
7. neem steeds waardevolle, en zoveel mogelijk alle, voorwerpen mee. Zijn ze te omvangrijk berg ze dan op in de kofferruimte.
8.laat zeker nooit bankkaarten achter in uw wagen. Laat het handschoenkastje open om eventuele dieven duidelijk te maken dat er geen waardevolle voorwerpen aanwezig zijn.
9. schenk ook aandacht aan de buitenkant van uw wagen; de afsluitbare schroefdop op de benzinetank, schuif uw antenne in, gebruik afsluitbare systemen om uw goederen op het bagagerek te vervoeren.
10. sluit wanneer u in de stad rijdt tijdelijk de portieren langs de binnenkant (indien dit niet automatisch gebeurt) dit belet dat er iemand de wagen binnendringt wanneer u bijvoorbeeld stopt aan een verkeerslicht. Zorg er ook voor dat het kofferdeksel gesloten is.
11. indien u ondanks alle voorzorgen toch het slachtoffer wordt van een diefstal of inbraak, verwittig dan zo vlug mogelijk de plaatselijke politiedienst. Zorg er voor de nodige identiteitsgegevens van het voertuig bij te hebben.
Met vriendelijke groeten en een prettig paasverlof!!  Jos Lannoo, Commissaris van Politie


Recente gegevens verstrekt door de Politie Zone Deinze-Zulte

2012

We beleefden de slechtste maand november sedert jaren !! Liefst 15 inbraken en 17 pogingen tot inbraak in een woning. 14 feiten deden zich voor in Deinze, 18 in Zulte. Verleden jaar stelden we in november 11 feiten vast.

Ook de BIN’s werden niet gespaard : 2 feiten in een BIN in Astene, 2 feiten in BIN Meigem en 2 feiten in een BIN in Petegem en 1 feit in een BIN Olsene.

We kregen 11 meldingen van verdachte handelingen vanuit de BIN’s. Er werd éénmaal een BIN opgestart. Vermoedelijk hebben we terug te maken met rondtrekkende dadergroepen want ook de ons omliggende gemeenten werden nog zwaarder getroffen !!

Veel feiten gebeuren in de vooravond. De daders zien of er al dan niet licht brandt in de woning en de bewoners dus al dan niet thuis zijn. 

De laatste tijd worden we ook terug overstelpt met allerlei emails die uitgaan van één of andere bank of firma (Sony) en die vragen naar uw gegevens. Bij ontvangst van dergelijke emails : onmiddellijk deleten ! De opvolging en onderzoek gebeuren op federaal niveau.

Verder vraag ik u om bij verdachte personen of voertuigen de 101 op te bellen. NIET aarzelen: de politie rijdt toch rond en kan dan de verdachte aan de tand komen voelen. Al is het maar een identitetscontrole: de potentiele inbreker zal het hier dan wel voor bekeken houden. 

Wij hebben een duidelijke overeenkomst (BIN-charter) met de politie dat er altijd mag naar de 101 gebeld worden. Ook bij twijfel: bellen ! U zult er niet voor berispt worden. De politie is trouwens vragende partij: wij zijn hun ogen.

Jos Lannoo
commissaris van politie
09/381 41 91 – 0496/520 100
jos.lannoo@politiedeinzezulte.be
www.politiedeinzezulte.be

Waarschijnlijk zijn de inbrekers dit jaar vroeger in verlof vertrokken want in de maand juni telden we maar drie inbraken en twee pogingen tot inbraak. Drie feiten deden zich voor in Zulte, twee in Deinze.

Jammer genoeg gebeurden twee inbraken in het  BIN Oudenaardestraat te Olsene. Verleden jaar stelden we in de maand juni 13 feiten vast. We kregen 14 meldingen van verdachte handelingen.

De vakantie staat voor de deur. We durven herhalen tijdig uw aanvraag tot afwezigheidstoezicht in te dienen. Een zeer prettig verlof !!

Jos Lannoo
commissaris van politie
09/381 41 91 – 0496/520 100
jos.lannoo@politiedeinzezulte.be
www.politiedeinzezulte.be

Voor het eerst dit jaar kunnen we betere cijfers voorleggen dan in 2011. Er werden tien woninginbraken gepleegd, waarvan één in Zulte. De inbraken zijn gespreid over de deelgemeenten Vinkt (1) – Zeveren (3) Leerne (1) - Astene(1) – Petegem (2) en Deinze (1). De inbraak in Zulte gebeurde in de Leenstraat.

In 2011 stelden we 13 feiten vast. Geen enkele inbraak deed zich voor in een BIN. Jammer genoeg ging één van de tien inbraken gepaard met bruut geweld. We kregen 28 meldingen van verdachte handelingen vanuit de BIN’s, wat een nieuw record is !!

Veel meldingen kwamen vanuit Astene waar twee woningen gekraakt werden. Dit probleem is ondertussen opgelost.

Sinds enkele maanden teistert een bende inbrekers  de helft van ons land. Zij zijn herkenbaar aan het feit dat zij steeds gebruik maken van voertuigen SEAT Leon. Hun laatste wapenfeit dateert van 19/04/2012 omstreeks 22:40 uur te  DEINZE in een electrowinkel. Het voertuig stoof nadien weg tegen hoge snelheid waardoor de achtervolging door de politiediensten diende afgebroken te worden. De bende heeft schijnbaar gewisseld van nummerplaat en gebruikt nu 1-BOC268, gestolen te BEERNEM op 11/04/2012. Bij opmerken van een  Seat Leon met nummerplaat 1-BOC268 gelieve DRINGEND 101 te bellen

Jos Lannoo
commissaris van politie
09/381 41 91 – 0496/520 100
jos.lannoo@politiedeinzezulte.be
www.politiedeinzezulte.be

We blijven het niet goed doen !! 13 inbraken en 3 pogingen tot inbraak in een woning is de trieste balans voor de maand maart 2012. 10 feiten deden zich voor in Deinze, 6 in Zulte. 4 feiten gebeurden in een BIN (Leerne – Astene (2x) en Olsene).

Verleden jaar stelden we 9 feiten vast. In 3 maand tijd hebben we al 24 feiten meer dan verleden jaar !! In Leerne tellen we reeds tien feiten gepleegd door “ de gaatjesboorder”, nu ook één in Astene. Het voorlaatste weekend van maart (24 en 25-03) noteerden we 9 feiten waarbij we duidelijk konden zien dat de daders een bepaald parcours hadden gevolgd.

Nog altijd situeren de meeste feiten zich rond de gewestwegen. We kregen 22 meldingen vanuit de BIN’s. Er werd éénmaal een BIN opgestart (Astene). Hopelijk brengt de lenteperiode ons betere resultaten.

Onze regio wordt ook weer overspoeld door allerlei kuisers van opritten, daken, schouwen, enz.. Laat u niet vangen, noteer de nummerplaat van hun voertuig en verwittig onze diensten. Blijf waakzaam !! Vriendelijke groeten en prettige paasvakantie. 

Jos Lannoo
commissaris van politie
09/381 41 91 – 0496/520 100
jos.lannoo@politiedeinzezulte.be
www.politiedeinzezulte.be

Het gaat echt niet goed in 2012. 13 Inbraken en 4 pogingen in Deinze, 1 inbraak en 3 pogingen in Zulte, geeft een totaal van 21 feiten gepleegd in de maand februari.  Verleden jaar noteerden we 10 feiten.

3 inbraken en 1 poging gebeurden in een BIN (Leerne, Te Reybroeck, Astene). Opvallend is dat we te maken hebben met een gaatjesboorder in de regio Leerne ( een zevental feiten). Er werd tweemaal een BIN opgestart.

We kregen 12 meldingen van verdachte handelingen. Eén daarvan gaf aanleiding tot de aanhouding van twee verdachten.

De opsplitsing van de BIN’s nadert zijn einde. Op de website van Enoxus is dit reeds gebeurd, we wachten nog op groen licht van het dispatchingcentrum 101 in Gent. Tot dan blijft de opschorting van toepassing, dit om verder misverstanden te vermijden.

 Met vriendelijke groeten. 

Jos Lannoo

commissaris van politie

2011

We hebben het jaar in mineur afgesloten. We stelden 12 inbraken en 12 pogingen tot inbraak in een woning vast. In Deinze noteerden we 7 inbraken en 7 pogingen, in Zulte 5 inbraken en 5 pogingen. Zulte werd deze maand dus ook niet gespaard. In de BIN’s hadden we 1 inbraak (Meigem) en 4 pogingen ( Meigem – Te Reybroeck,  Kattebeek en Leliepark in Machelen).

Verleden jaar stelden we in de maand december slechts 5 feiten vast. We kregen 21 (!) meldingen van verdachte handelingen. Er werd één maal een BIN opgestart (Te Reybroeck).

Vanaf volgend jaar worden de BIN’s werden opgesplitst. We gaan van 5 naar 20 lijsten. Dit heeft voor gevolg dat bij de opstart van een BIN maximum 2 BIN’s verwittigd worden. Op de jaarlijkse evaluatievergadering in het stadhuis van Deinze zullen de nieuwe lijsten voorgesteld worden.

Aan iedereen een gelukkig en veilig 2012 !!

Jos Lannoo
commissaris van politie


Regels van een BIN

In geval van….

BIN-alarm (U krijgt een oproep van de telefoonpiramide met de boodschap: 'BIN-alarm'):


ENKELE NOODNUMMERS :

politie                                      101 of 112

politie Deinze-Zulte                  09/381 41 00

brandweer - ziekenwagen        100 of 112

brandweer administratief          09/381 81 11

drugpunt Deinze                       09/381 86 63

gasreuk                                   0800 65 065

antigifcentrum                          070/ 245 245

geestelijke gezondheidszorg     09/386 36 90

Rode Kruis                              105

AA                                          03/239 14 15

card-stop bankkaart                070/ 344 344

card-stop identiteiskaart           0800 2123 2123

child focus                               116 000

kindertelefoon                          102

teleonthaal                               106

zelfmoordpreventie                  02 / 649 95 55

Algemeen :   contact@politiedeinzezulte.be

Persoonlijk :  jos.lannoo@politiedeinzezulte.be


Gebied BIN Leiehoek


bron © NGI
Het gebied is gelegen tussen het traject van de Leie (blauwe lijn) en de baan N43 (rode lijn).

 


Astene gezien door Google Earth


De Leie in de Vier Seizoenen

 

 

 

 

nbsp;            106

zelfmoordpreventie                  02 / 649 95 55

Algemeen :   contact@politiedeinzezulte.be

Persoonlijk :  jos.lannoo@politiedeinzezulte.be


Gebied BIN Leiehoek


bron © NGI
Het gebied is gelegen tussen het traject van de Leie (blauwe lijn) en de baan N43 (rode lijn).

 


Astene gezien door Google Earth


De Leie in de Vier Seizoenen

 

 

 

 

" height="299">
bron © NGI
Het gebied is gelegen tussen het traject van de Leie (blauwe lijn) en de baan N43 (rode lijn).

 


Astene gezien door Google Earth


De Leie in de Vier Seizoenen