Boeken over Autisme

Flowers

 

Getuigenissen over Autisme


"Een veilig nest"

zeven kinderen. Maar vier van de zeven kinderen zijn zwaar autistisch: om de haverklap krijgen ze onverklaarbare woede-uitvallen, ze ontwikkelen geen taal en zijn nog altijd niet zindelijk. Toch hebben Sandra en Jean-Pierre er zeer bewust voor gekozen om zélf hun kinderen op te voeden...


"Een veilig nest" sandra Petit.
Uitgeverij The house of books           

"VAN EEN ANDERE PLANEET"

"autisme van binnenuit"
Zij is een volwassen vrouw die slechts twee jaar geleden haar diagnose gesteld kreeg. Zij vertelt op een aangrijpende manier enerzijds over haar strijd hoe zij tot haar diagnose gekomen is en anderzijds over haar leven met autisme. 
door Dominique Dumortier.

Eindelijk een boek over autisme zoals het door de ervaringsdeskundige (Dominique Dumortier) aan de lezer wordt toevertrouwd.Nu eens niet een droge wetenschappelijke uiteenzetting, maar gewoon alledaags autisme! Dit autobiografische boek laat zien, dat mensen met autisme er meer dan ooit bijhoren, want het zijn gewoon burgers die zorg en hulp behoeven, net als ieder (gewoon) mens. Het boek is van een nawoord voorzien door Theo Peeters, de directeur van het Opleidingscentrum Autisme.

 Dag vreemde man.

Dit boek verhaalt over onmacht en pijn.Een relaas waarin men autisme na 60 jaar wetenschappelijk onderzoek nog altijd niet echt begrijpt en onderkent.
Net als ouders van kinderen met autisme 40 jaar geleden, verenigden partners van een persoon met autisme zich. 
Veerle Beel ging op pad en interviewde een aantal van die partners.
De partners in dit boek zijn niet bedrogen door hun man of vrouw maar door het autisme.
Een gewaagd boek, het getuigt van moed en durf.
Veerle Beel.
EPO-VDA.

Pas sinds een jaar of twintig is bekend dat autisme in de hersenen zit en kunnen ouders en partners van autisten op enig begrip rekenen. In dit boek wordt getracht aan de hand van elf interviews met partners en zeven hoofdstukken met deskundig commentaar, een beeld te geven van wat de afwijking inhoudt en welke uitwerking zij heeft op een relatie. Omschrijven hoe autisme zich uit bij volwassenen, blijkt erg moeilijk, zelfs voor partners. De kenmerken die worden genoemd, komen ook bij 'normale' mensen voor, alleen niet in dezelfde mate en niet allemaal tegelijk. Een intieme relatie met een autist hebben, lijkt een onmogelijke opgave. De autist is sterk op zichzelf gericht en de partner moet een enorm incasseringsvermogen hebben en voor de autist en de eventuele kinderen zorgen. Paperback met voorwoord, inleiding en nuttige adressen. De auteur is journalist en houdt zich bezig met sociale en maatschappelijke thema's. Dit boek geeft inzicht in de problematiek en kan ervaringsdeskundigen een hart onder de riem steken. Een duidelijker omschrijving van het begrip 'autist' was nuttig geweest.

De wereld te wijd.

Het verhaal van een moeder die met haar autistisch zoontje een zoektocht/reis onderneemt.
Nicolaas is overgeleverd aan de chaos in zijn hoofd.
Raadselachtig kind, onmogelijk kind en een kind om van te houden.
Annie Van Keymeulen,143p.,1993
EPO

Het debuut van de 41-jarige Vlaamse criminologie is een autobiografische psychologische roman waarin de relatie tussen een jonge moeder en haar autistische zoon centraal staat. Zo wil weg uit de sleur van haar dagelijkse leven, weg uit het verstikkende huis dat haar te klein wordt omdat haar jongste zoontje, Nicolas, haar elke minuut opeist. Op een zomerdag besluit Zo er met Nicolas in een camper op uit te trekken. Iedereen verklaart haar gek: zoals alle autistische kinderen klampt Nicolas zich vast aan zekerheid, aan vaste structuren. Maar het rondtrekken brengt haar tot rust en dichter bij Nicolas en de anderen. Een nieuwe vriendschap zet haar aan het denken over de andere relaties in haar leven. Ondanks het thema is het geen in-treurig verhaal geworden. Met onderkoelde, wat ironische pen beschrijft de auteur haar emoties en tekent ze de reacties van de omstanders. Het sterkst zijn de passages waarin ze probeert door te dringen tot het raadselachtige kind, een poging die vooral zelf-confronterend is. Een mooi en gevoelig reisdagboek dat door het thema een heel aparte teneur krijgt. Vrij kleine druk, leuke omslagtekening.

Hallo, ik ben er nog.

Drie kinderen vertellen over hun broer of zus met autisme.
Drie andere kinderen, drie andere verhalen (van 9 tot 11 jaar)
Lilian Huis in ’t veld,32p.,1994

 

Ik ben mijn eigen mens.

Getuigenissen van ouders, een zus, een autist……over autisme en verwante stoornissen en hoe er mee leven.
Inside-info!
Annie Van keymeulen,224p.,1995
VVA/EPO

 

Mijn broer is een orkaan.

Een boeiend verhaal over belevenissen van Hannah en Andreas, een jongen met autisme.
Op een originele manier tracht de auteur ook weer te geven hoe Andreas zijn omgeving ervaart.
Kolet Janssen,86p.,1994
VVA/DF/Infodok

 

Wijzer worden over 25 jaar autisme.

Wijzer worden is de neerslag van 25 jaar werken en leven met autisme, van 25 jaar ervaring met een speciale handicap.
Een bonte verzameling van uiteenlopende bijdragen.
Vele getuigenissen van ouders, dienstverleners en mensen met autisme. Zij vertellen wat autisme voor hen betekent.
Ervaringen met autisme geven mensen een andere kijk op het leven, op zichzelf, op elkaar.
Tussen de getuigenissen vindt u een aantal specifieke bijdragen, oa een stand van zaken, een historisch overzicht, een blik in de toekomst…..enz 
Stuk voor stuk zijn de auteurs van dit boek wijzer geworden door het autisme.
Een boek om te koesteren.
Peter Vermeulen, e.v.a.,144p.,

Omdat hij autistisch is.

Erik (11) beschrijft gebeurtenissen uit het gezinsleven met een autistisch broertje van 8 jaar.
En wat het betekent voor een gezin, wordt eenvoudig uitgelegd (6 tot 10 jaar)
Rinneke ten Hage,45p., 1993

 

Elfenkind

Dit boek is een verslag van de eerste 4 levensjaren van Heleen: De baby-en peuterjaren van een autistisch meisje.
Liefdesverklaring van een moeder aan haar onbegrepen kind.
Ivonne van Amstel 1996

Een echt mens.

Een ontroerend en soms verbijsterend boek dat autisme van binnen uit bekijkt.
Voor vrienden, familie en dienstverleners biedt het een unieke kans om autisme beter te begrijpen.
Gunilla Gerland schreef haar eigen geestelijk avontuur met veel literatuur talent.
Gunilla Gerland, Houtenkiet 1998

Tot voor kort werd bij het begrip autisme gedacht aan een extreem in zichzelf gekeerd kind. Sinds de film "Rain man" weten wij dat autistische kinderen ook volwassen worden en (deels) in hun eigen wereld blijven leven. Na deze realistische en aangrijpende film is er nu een uit het Zweeds vertaalde autobiografie van een jonge volwassen vrouw die een autistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Zij beschrijft op een heldere wijze hoe zij vanaf heel jonge leeftijd gevangen was in haar stereotiepe gedrag, haar inzichzelf gekeerdheid en haar (pseudo)gevoelloosheid. Terwijl zij met haar eigenaardigheden geaccepteerd probeerde te worden, hebben de ouders een vechtrelatie, scheiden zij, wordt moeder alcoholiste, trekt haar zusje zich terug en raakt de schrijfster zelf aan drugs verslaafd. Tenslotte krijgt zij na lang zoeken en met hulp van een therapeut meer inzicht in zichzelf en kan een aangepast zelfstandig leven leiden. Een aangrijpend boek dat zich als een roman laat lezen en veel kansen geeft om autisme beter te leren begrijpen.

 

Mama, is dit een mens of een beest?

Hilde De Clercq studeerde Germaanse filologie.Thomas, haar zoontje met autisme, Werd geboren in oktober 1986.
Om hem beter te kunnen helpen gaf Hilde haar baan als leerkracht op.
Na enkele jaren ging ze zich ook beroepshalve voor autisten interesseren.
Zij is nu een “ouderprofessioneel” en werkt voltijds op het Opleidingscentrum Autisme in Antwerpen.
Zij geeft gespecialiseerde workshops en vormingen over autisme in binnen- en buitenland.
In het boek beschrijft ze het gedrag en leven van hoor zoon Thomas
Hilde De Clercq,119p., 1999
Houtekiet.

Nadat de schrijfster een zoontje had gekregen waarvan snel duidelijk werd dat hij autistisch was gaf zij haar baan als leerkracht op om hem beter te kunnen begeleiden. Na verloop van tijd raakte zij steeds meer bij dit ziektebeeld en de hulpverlening betrokken en momenteel is zij verbonden aan het Autisme Centrum te Antwerpen. In dit boek beschrijft zij vooral de ervaringen met haar eigen kind, maar ook voorbeelden uit de literatuur van hoe kinderen met autisme reageren. De voor ons vaak onbegrijpelijke reacties zijn goed te verklaren uit het concept van overselectief en detaildenken. De auteur laat fraai zien hoe het kind details koppelt aan een voorstelling en de voorstelling niet meer herkent als het betreffende detail ontbreekt. Dit boek leest makkelijk en zou gelezen moeten worden door iedereen die met autistische kinderen te maken heeft. Het geeft echter geen verdere algemene voorlichting over autisme

Autisme verteld

Verhalen van anders zijn              
Cis  Schiltmans                          

Autisme verteld

 

Sommige auteurs in dit boek hanteren de term Neurotypicals (NT'ers); dat is de afkorting van neurologically typical, het syndroom waarmee ze ons, 'normale' mensen benoemen. Een aantal mensen met autisme maakten de oefenïng om ons te beschrijven, net zoals wij hen, in termen van een aantal kenmerken die alleen bij zogenaamd normale mensen voorkomen. 'Neurotypicals denken bijvoorbeeld dat hun ze met hun boek een brug bouwen waarop kijk op de wereld de enige echte is, ze kunnen moeilijk alleen zijn, zijn vaak intolerant tegen over minderheden, hebben het moeilijk om in een directe taal te communiceren en kunnen beter liegen en doen alsof dan mensen met autisme; er is momenteel geen genezing mogelijk.
Maar, en dit is het goede nieuws veel NT'ers hebben hun beperkingen leren compenseren en kunnen zo een normaal contact opbouwen met mensen met autisme.' Het is maar hoe je het bekijkt...
Het is de wens van de auteurs dat ze met hun boek een brug bouwen waarop mensen met en zonder autisme elkaar kunnen ontmoeten om er ieders eigenheid te ontdekken en van elkaars verwantschap te genieten.

 

Stijn is anders.

Het verhaal “ Stijn is anders” handelt over de verwarring van de 5 jarige Kaat die voortdurend vreemde gedragingen van haar broer waarneemt en ervaart.
Het autistische gedrag wordt benoemd als “ anders zijn”.
Het verwoorden en bespreken van dit gedrag helpt kleuters en jonge kinderen om een autistisch kind te begrijpen en te accepteren.
Achter in het boek staat didactische informatie hoe dit verhaal samen met jonge kinderen kan worden gelezen.
Marleen Vanvuchelen.,40p.,1998
Uitgeverij Lannoo.
Informatieve boeken

Kaat (5) merkt dat haar grote broer Stijn anders is. Zij vindt Stijn stout: hij luistert niet naar mama, likt de spiegel, lust alleen koek en speelt verkeerd met autootjes. Kaat wordt er boos van. Papa en mama organiseren een feestje waarop Kaat ook een keer alles 'anders' mag doen. Zo ontdekt ze dat voor Stijn alles anders is dan voor haar, want hij kan niet stoppen met zijn gedrag en zij wel; zo lust zij b.v. graag kaas en vindt alleen koek eten maar saai. Vierkant prentenboek met op elke linkerpagina een bladvullende illustratie in een gemengde techniek (krijt en verf). De personages zijn wat naief afgebeeld maar tonen wel expressie en betrokkenheid. Rechts staat in een duidelijke letter de beknopte tekst in zeer korte zinnen hetgeen het dwangmatige van een autistisch kind weergeeft; directe rede is aangegeven door twee spaties in te springen. Het woord 'autisme' komt in de verhaaltekst niet voor, wel op de flap. Op de rode schutbladen kleurige autootjes. Het boek bevat een verwijzing naar een website met tips en nuttige adressen voor ouders en leerkrachten. Een bruikbaar boek om kinderen die in hun omgeving te maken hebben met een autistisch kind duidelijk te maken wat dat is. Vanaf ca. 4 jaar. Uitgave in prentenboekvorm van 'Stijn is anders'*, nu zonder achtergrondinfo.
Home