home banner vzw BEWUST
Actueel | Sitemap
Home > Werking
home
organisatie
werking
contact
klachtenbemiddeling
links

Uiteraard besteedt de vzw de meeste aandacht aan het beschut wonen.


vzw BEWUST is tevens initiatiefnemer van verschillende activeringsprojecten en partner in andere intiatieven van STAP.


Ook het Sint-Truidens Initiatief Psychiatrische Thuiszorg vindt zijn thuishaven bij vzw BEWUST.


Diverse Verslagen.