home banner vzw BEWUST
Actueel | Sitemap
Home > Werking > Beschut Wonen
home
organisatie
werking
contact
klachtenbemiddeling
links


Geïnspireerd door de missie en ondersteund door een denkkader en een methodiek trachten we een efficiënte werking uit te bouwen voor beschut wonen.

Wim Cuypers, Coördinator Bewonerszorg