<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> V.Z.W. VERKEERSSLACHTOFFERS
 
V.Z.W. VERKEERSSLACHTOFFERS
Vereniging voor bijstand na een ongeval
Word geen tweede keer slachtoffer! Vraag tijdig Inlichtingen! Wij helpen U verder!
Juridisch - Voertuigtechnisch - Medisch
 
- Naar HOMEPAGE
Doel E-mail Contactpersonen Woordenlijst A-D / E-O / P-Z
Tips na een ongeval
Procedures
Vergoedingen
 
Voertuigschade
Lichamelijke schade
Juridische teksten
Psychologische hulp
Klachten
Adressen
Links
 
Woordenlijst
Heet van de naald
 
Inhoudstafel
 
E-mail onze V.Z.W.
! INHOUDSTAFEL MET HYPERLINKS !

 

VOORSTELLING VAN ONZE V.Z.W.

---------------------

 LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN (alfabetische woordenlijst: wat is ...?) (16 bladzijden)

A-D

E-O

P-Z

---------------------

WEGWIJS NA EEN ONGEVAL

 

De 10 geboden van het slachtoffer (samenvatting)

Wat moet u doen onmiddellijk na een ongeval?

---------------------

De gerechtelijke procedures (44 blzn.)

Overzicht

a. De sanctionering (Procureur en Strafrechter, wijzen van bestraffing en de straffen voor verkeersovertredingen): nr. 1 - 2


b. Rijverbod
: nr. 3

c. De hoedanigheid van benadeelde persoon : nr. 4

d. Hoe kan u schadevergoeding vorderen?

e. het verloop van de gerechtelijke procedure

f. de verdediging

 • aanstelling van een advocaat : nr. 11 - 13

  11.1 Het nut van een advocaat

  11.2 Betaling van de kosten van verdediging door uw rechtsbijstandsverzekeraar

  11.3 Wetteksten betreffende de tussenkomst van een advocaat

  11.4 De rechtsplegingsvergoeding (de terugbetaling van de advocatenkosten door de verliezende partij)

  12. Wanneer dient u een advocaat aan te stellen ?

 • 13. Vervanging van uw advocaat

 • u verschijnt zelf voor de rechtbank... : nr. 14

Vragen van leden m.b.t. procedures

---------------------

B. Gevallen van vergoedbaarheid van zowel lichamelijke als stoffelijke schade : nr. 3 - 5

3. De burgerlijke aansprakelijkheid

3.1 Foutaansprakelijkheid

3.2 Een gebrekkige zaak

3.3 Aansprakelijkheid van de overheid (de gemeente)

3.4 verdeling van aansprakelijkheid

3.5 Hoofdprincipe : volledige schadeloosstelling

3.6 Contractuele aansprakelijkheid (van de verkoper, de hersteller, …)

3.7 B.A.-verzekering (verwijzingen)

4. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds


5. Verzekeringen

C. Gevallen van vergoedbaarheid van de lichamelijke (en verwante) schade

D. De terugvordering door de B.A.-verzekeraar (regres) : nr. 7, 8, 9 & 10


E.
Enkele principes betreffende de uitbetaling van de vergoeding door de verzekeringsmaatschappij : nr. 11

F. De verjaring van de vordering tot schadevergoeding

G.
Slotbemerkingen


H.
Vragen van leden m.b.t. vergoedingen

---------------------


Lichamelijke schade (37 blzn) en Medische expertise (11 blzn)

 

A. De medische expertise : nr. 1 - 7

1. de verschillende soorten geneesheren

2. doel van de medische expertise

3. de belangrijke rol van uw eigen raadsgeneesheer

4. de tegensprekelijke medische expertise

5. hoe zorg ik voor een goed verloop van de expertise?

6. maatregelen tegenover een gerechtsdeskundige die niet naar behoren werkt

7. enkele praktische raadgevingen van een ervaren raadsgeneesheer

 

B. De vergoeding van de lichamelijke schade : nr. 8 - 13

8. Het vergoedingsprincipe - de indicatieve tabel

8.1 Recht op integrale schadeloosstelling

8.2 De indicatieve tabel

9. Wat is lichamelijke schade?

9.1 Definitie

9.2 Materiële schade

9.21 professionele schade

9.22 huishoudelijke schade (+ hulp van derden)

9.23 kosten en uitgaven

9.3 Morele schade

9.31 definitie

9.32 gewone morele schade

9.33 bijzondere soorten van morele schade

9.4 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (T.A.O.) en blijvende arbeidsongeschiktheid (B.A.O.)

9.5 Wijzen van vergoeding

9.6 Erge morele schade

9.7 Zwaar gehandicapten (m.a.w. hoge graad van B.A.O.)

 

10. Enkele voorbeelden van vergoeding voor lichamelijke letsels


11. Losse weetjes


12. Zijn de kosten na de consolidatiedatum vergoedbaar ?


13. Vergoedingen bij overlijden

 


C. Praktische adviezen aan het slachtoffer (en rechtsbijstand) :
nr. 14 -20

14. Medische verslagen

15. Uw kosten bewijzen

16. Uw eigen raadsgeneesheer

17. Hoe kan u het best de medische expertise voorbereiden ?

18. Uw advocaat

19. Uw advocaat en uw rechtsbijstandsverzekeraar

20. Rechtsbijstand

 

---------------------

Juridische teksten in opbouw

A. ALGEMEEN: BESPREKING VAN DE INDICATIEVE TABEL 2016 (van maart 2017)
B.

C. RECHTSLEER

D. RECHTSPRAAK

E. CONCRETE VOORBEELDEN

 

Psychologische hulp

Psychische gevolgen van een ongeval

Psychotherapie

---------------------

Betwistingen omtrent de voertuigschade (15 blzn.)

---------------------

Klachten (tegen een arts, advocaat, politieagent, verzekeringsmaatschappij,...)

 

---------------------

Nuttige adressen :

---------------------

 

Links (naar websites over verkeersregels, verkeersveiligheid, politie, hulp aan slachtoffers en gehandicapten, ..., en naar de website van de ziekenfondsen, van diverse overheidsdiensten, ...).

---------------------

 

Heet van de naald: met o.a. brieven en "men moet toch ook eens kunnen lachen".

me fau Ombudsdienst ombudsdienst verkeersslachtoffers Leuven Codefau

 

Je wordt lid voor een heel jaar door storting van slechts 15 €.
Lidgelden zijn onze enige bron van inkomsten!
Word lid van de V.Z.W. Verkeersslachtoffers door storting van slechts 15 € op bankrekening 979-9574501-24 (IBAN: BE81 9799 5745 0124 - BIC: ARSPBE22).


Met een kleinere bijdrage helpt u onze vzw ook al.

 

 


***

*

 
   
   
Naar pagina top
Uw rechtsbijstandsverzekering dekt alle kosten van Uw verdediging
 
HZetel: Persijzerstraat 77, 9080 Lochristi
Etienne Verniers van 10 tot 22 uur
H
09/ 339 17 30
H
H
0473/ 38 00 88
H