HEEL BELANGRIJK:

De school begint en eindigt stipt s ochtends om 8.40 u. en om 11.55u.

s middags om 13.25u en om 15.55u.

Op woensdag om 8.25u. en om 12.u.

Gelieve deze uren stipt te respecteren!

Er is opvang van 6.45 tot 18.30 u. in de lokalen van het O.C.M.W.

- zie verder in het reglement

1) Iedereen is stipt op tijd aanwezig op school

2) De leerlingen wachten op het teken van de begeleidster om de school te verlaten.

3) De ouders mogen hun kleutertje vergezellen tot de poort (op de grote speelplaats) MAAR NIET VERDER A.U.B.
   Daar worden ze opgevangen door een leerkracht. Kleuters zijn veel rustiger als ze mama of papa niet meer zien!

4) Tijdens de aanwezigheid van de leerlingen komt niemand meer met de wagen of bromfiets op de speelplaats gereden. Fietsen over de speelplaats is eveneens verboden, ook voor de grotere leerlingen!

5) Als de kinderen met de fiets naar school komen, moet deze fiets wettelijk in orde zijn en in goede staat, zodat veiligheid gewaarborgd is.

6) Kinderen die s middags op school blijven, krijgen een vaste plaats in de eetzaal. Indien ze om welke reden dan ook s middags naar huis mogen, hebben we graag de schriftelijke toestemming van de ouders om de school te verlaten.

7) Bij ziekte worden bestelde warme maaltijden niet aangerekend indien men tijdig verwittigd, d.i. voor 9 uur sochtends. Wat niet wordt afgezegd, is besteld en moet dus betaald worden.

8) Wie een lunchpakket meebrengt zorgt voor:

- Netjes verpakte boterhammen (aluminiumpapier is gemakkelijk en hyginisch - eventueel brooddoos naamtekenen).

- Gewassen en/of geschild fruit.

- Geen gesloten blikjes.

9) Kinderen die jarig zijn worden in de klas gevierd. Niemand brengt snoep of cadeautjes mee voor de anderen.

10) Snoep en meegebrachte drankjes zijn verboden tijdens het speelkwartiertje. Fruit en koeken zijn toegelaten (geen chocolade). Ook onder de middagpauze wordt niet gesnoept. Een dessertje, een stuk fruit, een koek.... kunnen meegebracht worden.

11) kinderen die met de schoolbus naar school komen, moeten tijdig aanwezig zijn aan de opstapplaats (niet het huis verlaten wanneer de bus er reeds is). Ook na 16 uur moeten de kinderen tijdig opgewacht worden aan de halteplaats van de bus.

12) Ouders zijn altijd welkom op school. Wie met een leerkracht wil praten, doet dit wel buiten de lesuren. Tijdens de lesuren heeft de leerkracht al haar aandacht nodig voor de kinderen.

13) De leerlingen dragen steeds kousen en behoorlijke kledij.

14) Leerlingen van de lagere school schrijven elke dag een schoolagenda. We vragen aan de ouders om deze elke dag na te kijken.

15) Leerlingen moeten ZORG dragen voor boeken en ander materiaal van de school.

16) Bestellingen en betalingen voor melk, yoghurt, chocomelk, middagmalen enz. gebeuren steeds op maandag voor de komende periode. We vragen aan de ouders om de kinderen te helpen daar heel stipt in te zijn. Wanneer kinderen ziek geweest zijn, kan het geld van maaltijden, bus, bewaking, ... van de volgende rekening afgetrokken worden. Melk en yoghurt worden meegegeven of nadien bezorgd, daar deze op voorhand op school geleverd zijn.

17) Tijdens de gymles dragen de meisjes van de L.S. een zwart pakje met 3/4 mouwen - witte kousen - witte turnpantoffels. jongens dragen een blauwe short en witte T-shirt.

18) Alle zaakjes van de kinderen duidelijk naamtekenen a.u.b. : kledij - gympak - gympantoffels - boekentas - zwempak - badmuts - handdoek - brooddozen...

19) Maandelijks wordt in de lagere school een rapport meegegeven. Dit dient door de ouders ondertekend te worden. U kan de vorderingen van uw kind volgen en eventueel bespreken met de leerkracht.

20) In verband met veiligheid gelden nog volgende regels:

Kinderen komen niet op de speelplaats op het ogenblik dat er geen bewaking is. Het normale toezicht begint n kwartier voor de aanvang van de lessen, dit is dus om 8.25 uur. Er is echter steeds een leerkracht op de speelplaats wanneer de kinderen door de schoolbus afgezet worden, rond 8.15 uur.

Kinderen die eventueel toch vroeger afgezet worden wachten aan het hekje of bij regen onder de portiek tot de leerkracht op de speelplaats is.

21) Het is verboden om na 16 uur nog terug te komen om een boek of schrift dat vergeten werd.

22) Kinderen die s middags naar huis gaan en dus niet in de bewaking blijven, komen terug op school vanaf 13.10 uur. Dan begint het toezicht door de leerkrachten.

 

NOG GOED OM WETEN

* De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar sparen maandelijks voor hun reis naar Zwitserland in het 6e leerjaar. In de loop van het schooljaar krijgen ook de leerlingen van het 4e leerjaar de gelegenheid om hun spaaractie te starten. Op die manier wordt dit buitenkansje voor de kinderen een lichte last voor de ouders. De oudervereniging komt voor een aanzienlijk bedrag tussen in de onkosten van de reis.

* Leerlingen van de L.S. hebben om de twee weken een volwaardige zwemles van 50 minuten, op woensdag of vrijdag. Kleuters van de 3de kleuterklas zwemmen eveneens om de twee weken op donderdag.

* Kinderen kunnen een verzorgde warme maaltijd verkrijgen op school. Kleuters en kinderen van het eerste leerjaar betalen 70 bef ; leerlingen vanaf het 2e leerjaar 90 bef per dag , soep inbegrepen. De maaltijden worden geleverd door Hermans Delicatessen - Stationsstraat 77 - Ninove

* Er is s middags soep, fruitsap, chocomelk of water te verkrijgen. Voor het middagtoezicht betalen de kinderen 5 bef per kind en per middag.Voor s ochtends kan men melk, yoghurt of chocomelk bestellen.

* Er is opvang vanaf 6.45 uur s morgens tot 18.30 uur s avonds in de lokalen van het O.C.M.W. Alle inlichtingen en inschrijvingen via het O.C.M.W. tel. 053/66.33.63