DE PROCEDURE IS GESTART OM DE ACTIVITEITEN VAN DE SPORTFEDERATIE V.K.R.L. vzw STOP TE ZETTEN EN DE VZW TE ONTBINDEN.

DE BEIDE SPORTTAKKEN DIE BINNEN DE FEDERATIE AANGEBODEN WERDEN, KRACHTBAL EN RECREATIEVOLLEYBAL, ZULLEN IN DE TOEKOMST VERDER WERKEN OP DE DOOR DE VERANTWOORDELIJKEN VAN DE RESPECTIEVELIJKE SPORTTAKKEN GEKOZEN MANIER.

 

Krachtbal:

www.krachtbal.be

Recreatievolleybal:

www.vlmbrabant.be

www.vlmbrugge.be

www.vobog.be

http://recreavolley.be/

www.essensevolleyballiga.be