Informatie van en voor de leden     Geiten- en Schapenrassen   Nieuwigheden op de site    Home-page 

Terugblik op het lammerenkampioenschap te Wilrijk - 12 augustus 2003

Dat ze in Wilrijk, het Belgische geitendorp bij uitstek weten hoe ze moeten feesten is ons al wel langer bekend. Dat werd trouwens al meermaals door menigen onder ons aan den lijve gevoeld. De geit wordt er door heel de bevolking een bijzonder warm hart toegedragen. “Uiteraard” hoor ik je zeggen, doch in onze moderne maatschappij van steeds groter wordende vereenzaming en individualisme is dat toch niet zo evident als het op het eerste zicht lijkt. Een dergelijk geitendorp kan dus niet zonder z’n jaarlijkse ambachtelijke geitenmarkt, de 12de editie reeds dit jaar ! Langs de overzijde van de straat waar in de loop van de dag de keuringen van de geitenlammeren gingen plaatsvinden, werden een 25-tal kraampjes opgezet. Hier werden allerhande ambachtelijke specialiteiten aangeboden van en over de geit. Pannekoeken van geitenmelk; geitenkoekjes, geitenkroontjes, bokkenbrood, geitenkaas, geitenijs, . . . er werd inderdaad aan de hongerige magen gedacht ! Maar ook de meer artistiek aangelegde bezoeker kwam er aan z’n trekken. Houten figuurtjes, miniatuurtjes, tekeningen, ijzeren kunstwerkjes, wenskaarten, beschilderde dakpannen, zijden sjaaltjes, . . . allemaal vonden ze er een plaatsje.

En wij zorgden met onze infostand voor het meer educatieve gedeelte. Alle vragen over de geit en uiteraard ook het schaap werden door de bestuursleden zo goed mogelijk beantwoord. Contacten leggen met andere fokkers van één of ander bijzonder schapenras blijkt goed te verlopen via onze vereniging. En kunnen we je niet direct een aantal adressen geven, dan krijg je toch wel tips die je een flink stuk op weg zetten in je zoektocht.

 
Keurmeesters van dienst waren Rudy Theylaert en Jan Lots.

Dan nog een klein woordje over de lammerenkeuring zelf. Die werd voor de eerste maal volledig door onze vereniging georganiseerd. Jan Lots en Rudy Theylaert namen het keuren van de geiten- en melkschapenlammetjes op zich. Er wordt wel eens gezegd dat de kwaliteit van de dieren van de CAE-vrije geitenhouders doorgaans hoger licht dan die van liefhebbers zonder gezondheidscertificaat, doch de in Wilrijk aanwezige lammetjes mochten best gezien worden.

Het mooiste geit- en boklam van de aanwezige rassen, of uiteraard ooi- en ramlam voor de Belgische melkschapen, kreeg een mooi bekertje aangeboden. Als mooiste lam van de dag kozen beide keurmeesters, na een spannende eliminatieronde, het hertegeiten lam van Eric en Betty Perquy uit Oudenburg aan.

     

                                                         Frank DS – VHGS 09/2003