Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

Romney

Oorsprong : Al vanaf de dertiende eeuw of nog eerder zijn schapen een vertrouwd gezicht in de Romney Marsh, in het zuidoostelijk gebied van Engeland, namelijk het graafschap Kent. Dit is uiteraard een verklaring waarom de Romney soms ook Kent-schaap wordt genoemd. Daarnaast komt de Romney ook voor in Sussex en is hij het belangrijkste schapenras in Nieuw-Zeeland, ook al werden de eerste dieren er pas in 1851 geïmporteerd. Tussen 1900 en 1955 werden er maar liefst 18.000 rammen en 9.000 ooien geëxporteerd naar 43 verschillende landen. Het is dus niet verwonderlijk dat je hem momenteel overal ter wereld kan tegenkomen. Hij wordt ook vrij vaak gebruikt in kruisingsprogramma’s.

Het ruige klimaat van zijn gebied van oorsprong, zijn strenge winters en zijn groenblijvende raaigras en wilde witte klaver in de weiden, hebben zeker bijgedragen tot de taaie constitutie van het Romney-ras. In dit gebied bevinden zich enkele moerasachtige streken, één ervan is de Romney Marsh, waar herders, de Romney Marsh lookers, specifiek ingehuurd werden om de schapen in grote koppels te weiden. Doordat hun oorsprong in deze moerasachtige gebieden ligt zouden ze extra weerstand hebben tegen leverbot, wormen en rotkreupel, al is dit nog niet wetenschappelijk bewezen.

                        
                                 De Romney heeft meestal geen geboorte problemen.

Al meer dan 100 jaar is er een registratie van dit ras. De Romney Group Breeders is een organisatie van ruim 150 leden die op de eerste plaats rammen testen en deze op de aangesloten bedrijven herplaatsen. De selectie is voornamelijk gericht op vlees en wol en is nog steeds aan de gang via de voor Engeland typische fokkerijgroepen. Via doorgedreven selectie kende de Romney een snelle genetische verbetering. Zo ging de vruchtbaarheid in een vrij korte periode met 15 % naar omhoog tot 150 à 175 percent. Volgens het Engelse stamboek is de Romney het bekendste schaap ter wereld, in 1995 werden er nog ruim 21.600 rammen en 17.000 ooien geëxporteerd. Je kan dus wel stellen dat het aantal Romney’s dat je in onze contreien kan vinden niets voorstelt in vergelijking met de grote aantallen die je vrijwel overal ter wereld kan aantreffen.

Voorkomen : De Romney is een kortbenig, gerekt en ruim gespierd wol-vlees schaap. De witte, brede,  zwaargebouwde en ongehoornde kop met zwarte neus is goeddeels bewold en wordt hoog gedragen op een sterke en brede nek. Dicht rondom de neus en de ogen is de huid onbewold, bovenop zijn kop heeft hij een flinke toef wol. De donkere of roze getinte oren zijn middelgroot en wit behaard en worden iets naar achteren gedragen. Het oog heeft een vriendelijke, intelligente uitdrukking. De heldere, witte wol strekt zich qua groei uit over alle lichaamsdelen, inclusief buik en poten. De huid is roze, afgezien van een enkele, niet erfelijke,  moedervlek. De borst is breed en vrij diep, de ribben goed gewelfd. De rug is wegens zijn lengte iets doorgezakt. De Romney heeft een zeer goede achterhand. De poten zijn relatief kort waardoor ze vrijwel geheel bedekt zijn door hun dikke vacht. Ze staan goed uit elkaar op sterke koten en hoeven waardoor er een compacte aanblik ontstaat.

Eigenschappen : De Romney is een sterk ras met een groot gewenningsvermogen aan voeding, omgeving en temperatuur. Wat dit ras verder kenmerkt is dat ze zich zeer gelijkmatig over het te begrazen gebied verspreiden waardoor de weidegronden zo goed mogelijk gebruikt, en gelijkmatig afgegraasd worden.

De wol van het Romney-schaap is meer gesloten, dichter gestapeld en fijner dan die van andere Britse Longwoolrassen en is duidelijk gekruld. Een vacht van een Romney weegt 4,5 – 6,5 kg en heeft een vezellengte van 10-20 cm. Er is nog altijd veel internationale aandacht en vraag naar deze wol omdat ze gebruikt wordt bij de fabricage van een breed scala eersteklas producten, zoals kousen en handbreigarens, kamgaren stoffen, wollen stoffen, dekens en tapijten.

De Romney heeft meestal geen geboorte problemen, de lammeren hebben op de leeftijd van 8 weken een gewicht van ongeveer 25 kg. De Romney is ook een zeer rustig schapenras, dat heel gemakkelijk binnen een afsluiting te houden is.

  Terug naar 't algemeen overzicht                           Naar het overzicht van de Engelse schapenrassen