Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

Golden Guernsey 

De oorsprong van dit ras is niet met zekerheid gekend.  Wat we wel weten is dat de Golden Guernsy o.a. Maltese, Franse en Syrische origines heeft. Goudkleurige geiten zijn  op de kanaaleilanden al minstens al twee eeuwen gekend. Een boek uit 1826 vermeldt Guernsy’s (als her en der verspreide exemplaren) op het eiland Bailiwick evenals goudkleurige koeien en zelfs goudkleurige ezels (nu uitgestorven). De Maltese geit was een regelmatige scheepspassagier als bevoorrader van verse melk voor de reizigers. Andere theoretische stamvaders zijn de Saanengeit, de hertkleurige geit, de Poitou en de Syrische geit. Het is waarschijnlijk dat in sommige stadia één of twee mensen hielden van de uitzonderlijke gouden geit dewelke zich ophield tussen de andere geiten van het eiland en selektief zijn beginnen te fokken op de kleur.

De Golden Guernsey werd pas eerst geregistreerd als ras in het Golden Guernsey verenigingsstamboek in 1922. In de volgende 10 jaar kocht Miriam Milbourne van Ancressa, Guernsey, twee exemplaren van het kanaaleiland. Gedurende de oorlog fokte ze voornamelijk op melk. Daarvoor kruiste ze de Guernsy met de British Alpine (Malpas Manager). In de vroege jaren 50 legde ze zich meer toe op het vastleggen van de goudkleur door een kruising met Frisky Lad, een Anglo-Nubische bok. Zo bouwde ze vrij vlug een grote kudde op.

Tot vandaag de dag worden er nog Guernsy’s met hangoren geboren. Waarschijnlijk had Frisky Lad sterke genen… Occasioneel komen er ook zwarte jongen ter wereld.  Dat is dan nog onder invloed van Malpas Manager…

In 1965 werd de Golden Guernsey in Engeland erkend als apart ras en in 1972 werd de Golden Guernsey vereniging opgericht. De Golden Guernsey was in dit stadium geen commerciële geit. De raskenmerken waren in 1980 nog steeds niet vastgelegd. Proporties, bouw, oortype, kleur, haarlengte, hoorntype en de aan- of afwezigheid van belletjes bleven veranderlijk. De lengte van de benen en de lichaamsvorm variëren. Verscheidene hebben een hellend achterlichaam. Oren, gemiddeld tot lang in vorm mogen horizontaal en voorwaarts geplaatst of ze mogen wijd open zijn, relatief lang, half afhangend en gedistingeerd gedraaid in een buitenwaartse krul op de top of “afgezet als een vrouwenhoed” als een opwaartse hoek van ongeveer 45 graden.

Deze vereniging heef t een eigen website, http://www.goldenguernseygoat.org.uk/ waar je uiteraard informatie over hun werking, tips en foto’s kan bekijken.

De vacht is bleek blond tot diep brons “goud” (geen roze of grijs) van kleur met of zonder kleine witte markeringen en vlammen of gloed op het hoofd. Langharige en kortharige Guernsy’s komen voor. De oren staan rechtop, naar voor gericht en lichtjes omgeslagen aan de top. De hals vertoont geen belletjes. De horens mogen sterk gedraaid of sterk met kurven in sabelstijl zijn, of niet-bestaand. De GG-vereniging raadt zelfs sterk aan de horens na de geboorte te laten verwijderen. Een Engelse wet stelt dat eigenaardig genoeg dat gehoornde en hoornloze geiten niet op dezelfde weide mogen grazen…

Ze heeft een sterk maar fijn beendergestel en is kleiner en minder wigvormig dan andere rassen. De gemiddelde melkproductie bedraagt 992 kg met 4,09 % vetgehalte en 2,95 % eiwitgehalte.

In het midden van 1960 werden enkele exemplaren geëxporteerd naar verschillende Engelstalige eilanden wat de basis vormde van de Engelse Golden Guernsey. Deze laatste heeft dezelfde kenmerken maar is lichtjes langer.

In de Verenigde Staten probeert men sinds kort de Golden Guernsy te fokken. De hoge gezondheids- en hygiëne-eisen staan import echter niet toe. De invoer van sperma moet beantwoorden aan de hoge Defra-normen

De Golden Guernsy kan op kleine weide of in stallen gehouden worden. Ze is affectief en gehoorzaam wat haar tot een “gemakkelijke” huisgeit maakt.

(Met dank aan Werner Godfroid – VHGS 07/2003)

     Geiten- en schapenrassen                                                                                Geitenrassen