Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

Saeftingher : Romanov x Suffolk

Oorsprong : Omstreeks 1986 is deze kruising van Suffolkooi met een Romanov ram ontstaan in het Verdronken
land van Saeftinghe. Hier werden een duizendtal ooien en lammeren geweid op de zoute weiden; vandaar de naam
Saeftingher. Het lamsvlees van deze schapen is een culinaire specialiteit, slechts vergelijkbaar met dat van de
“mouton des préssalés” van de Franse Atlantische kust.

De goede benen en zijn harde hoeven en zijn soberheid gaf deze kruising overlevingskansen in dit gebied.

    
                                     De Saeftingher is een kruising tussen een Romanov ram en een Suffolk ooi.

Voorkomen : De Saeftingher is een hoogbenig schaap met bruine kop en poten en witte vacht. Het hoofd is
lang en smal met een redelijk fijne muil. De zijdeachtige beharing is bruin met witte vlekjes. De ogen zijn helder
met een sprekende uitdrukking. De oren zijn noch hangend zoals bij de Suffolk, noch spits zoals bij de Romanov,
men zou kunnen spreken over een tussenvorm. Zo ook met de lengte van de staart.
De wol is bruin wit van kleur door de mengeling van zwarte haren met witte, fijne wolvezels.  Door een bijzondere
 wolstapeling heeft ze een uitstekend isoleren vermogen. Ooien en rammen zijn hoornloos.

 

Eigenschappen : De Saeftingher is een sober ras met een groot aanpassingsvermogen. De bronst, die vaak al bij
 dieren van 5 à 6 maand oud optreedt, kan bijna het hele seizoen waargenomen worden. Vaak worden de ooien
7 à 8 weken na het aflammeren weer bronstig. Driemaal aflammeren in 2 jaar tijd is heel normaal. De Saeftingher
 doorgekruist met Suffolk of Texelaar geeft zeer goed bevleesde slachtlammeren, met een slachtkwaliteit die boven
 het gemiddelde ligt.

De gemiddelde worpgrootte van een Saeftingher ooi is 2,2; voor jonge ooien 2. Dit wil zeggen dat ze per jaar ruim
3 lammeren werpen. De ooien lammeren gemakkelijk en blijken goede moeders te zijn. De lammeren zijn zeer vitaal.
Het vlees van de Saeftingher is smakelijk en niet vet.

             

  Terug naar 't algemeen overzicht                                   Naar het overzicht van de schapenrassen