Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

Badger Face Welsh Mountain  

De Badger Face, ook wel Welsh Mountain Badger Faced of Defaid Idloes genoemd  is eigenlijk een kleurenvariant op de Welsh Mountain. Het is een oud Welsh (uit Wales) ras dat er ooit algemeen voorkwam.  Toen de textielhandel in de Middeleeuwen een nieuwe witte wol vroeg raakte het ras in onbruik. Tegenwoordig wordt het in ere hersteld. De Badger Face wordt op zijn beurt onderverdeeld in Torddu en Torwen.

De Torddu (spreek uit: Torthee), letterlijk zwartbuik, heeft een witte, lichtgrijze tot lichtbruine vacht met duidelijk te onderscheiden oogstrepen en een brede buikstreep van de onderkant vertrekkend van de kin en uitlopend tot in de staart. De markante oogstrepen doen ons inderdaad denken aan de “badger” of de das! De poten zijn zwart met een bleke streep.  Rammen hebben donkere krulhoorns, ooien zijn “polled” of hoornloos.


De Torddu heeft een witte, lichtgrijze tot lichtbruine vacht met een zwarte tekening

De Torwen, letterlijk vertaald als witbuik, is de tegenpool van de Torddu; een zwarte vacht met witte buik- en oogstrepen. Deze laatste komt nog altijd minder voor.

De Badger Face vond zijn oorsprong in de hooglanden van Wales maar gedijt goed in elk systeem. Ze komen in heel Engeland en Wales voor, sommige ook in Schotland. Tweelingen en drielingen zijn geen uitzondering. De lammetjes wegen bij de geboorte 2,7 tot 5 kg en worden na 16 tot 18 weken gespeend. Dan wegen ze gemiddeld 30 kg, al kan dit oplopen tot zelfs 40 kg. Een volwassen ram weegt tot 90 kg, ooien halen gemiddeld 60 kg. De wollengte varieert van 7 tot 10 cm en heeft een gewicht van 1.5 tot 2 kg. De wol wordt eerder gebruikt voor tapijt.

De Badger Face is gekend als een gehard, attractief en gemakkelijk te beheren vleesschaap dat in zuinige omstandigheden kan overleven.

In Engeland wordt het stamboek beheerd door de ‘Badger Faced Welsh Mountain Sheep Society’, een vereniging die slechts in 1976 ontstond toen een 25-tal fokkers uit Wales samenkwamen om schapen en informatie uit te wisselen. Tot eind oktober 2002 werden 965 Badger Face schapen op scrapie getest; 208 waren ARR/ARR en 271 ARR/ARQ. 102 schapen hadden het ongewenste VRQ-gen. Sinds 2002 kunnen er op hun ‘Society Show and Sale’ geen dieren meer verkocht worden die niet op scrapie getest werden.

Specifieke info is te vinden op http://www.ewe2u.co.uk en op http://thesheeptrust.org/breeds/badgerfw.htm
Ook leuk is http://www.meadsheep.co.uk/ .        

                                                                                                                                                               Werner G. & Frank DS.Sinds begin 2005 komen deze mooie schapen ook in België voor.
Bovenstaande 3 foto's werden ons ter beschikking gesteld door Diana Jasica.
Zij slaagde er als eerste in om Badgers vanuit Engeland naar het vasteland te exporteren..

  Terug naar 't algemeen overzicht                              Naar het overzicht van de Engelse schapenrassen