Werking V.H.G.S.   Schapenrassen    Geitenrassen   Geiten / schapen in het wild   Home-page 

 Geiten en schapen in het wild

ZoŲlogen, botanici en natuuronderzoekers hebben er altijd naar gestreefd om de grote verscheidenheid aan soorten en
vornen in het dieren- en plantenrijk in te delen op basis van hun natuurlijke verwantschap. Omdat onze kennis van de
evolutie nog verbetert zijn er soms wel onderlinge meningsverschillen tussen de zoŲlogen over de plaats van een
bepaalde diersoort in deze structuur. Op deze manier wordt het dierenrijk onderverdeeld in stammen, ordes, soorten, ...

                    Rijk (Regnum) 
                        Onderrijk (Subregnum)
                            Stam (Phylum)
                                Onderstam (Subphylum)
                                    Klasse (Classis)
                                        Onderklasse (Subclassis)
                                            Superorde (Superordo)
                                                Orde (Ordo)
                                                    Suborde (Subordo)
                                                        Infraorde (Infraordo)
                                                            Superfamilie (Superfamilia)
                                                                Familie (Familia)
                                                                    Onderfamilie (Subfamilia)
                                                                        Geslachtengroep (Tribus)
                                                                            Geslacht (Genus)
                                                                                Ondergeslacht (Subgenus)
                                                                                    Soort (Species)
                                                                                        Ondersoort (Subspecies)

Alle geiten, schapen, herten, reeŽn, gemsen, . . . behoren tot de orde van de evenhoevigen. Hieronder vind je een vrij volledig
overzicht zodat je alle voorkomende soorten in hun verwantschap naar de geit of het schaap toe een plaatsje kan geven.

Klasse : Zoogdieren (Mammalia)
Onderklasse : Hogere zoogdieren (Eutheria)
Orde : Evenhoevigen (Artiodactyla)  -  Suborde : Herkauwers (Ruminantia)
Infraorde : Dwerghertachtigen (Tragulina)
Infraorde Hoorn- en geweidragende herkauwers (Pecora)
bestaat uit 4 families :

Eerste familie : Herten (Cervidae)
Onderfamilie Muskusherten (Moschinae) - 1 geslacht : Muskushert (Moschus moschiferus)
Onderfamilie Muntjakherten (Muntiacinae) - 2 geslachten : Muntiacus en Kuifherten (Elaphodus)
Onderfamilie Echte herten (Cervinae) - 4 geslachten
    geslacht Dama (Damhert) - geslacht Axisherten (Axis) - geslacht Elaphurus (Pater Davidshert)
    geslacht Edelherten (Cervus) (bv. Edelherten, Wapiti's, Atlashert, Witliphert, ...)
Onderfamilie WaterreeŽn (Hydropotinae) - 1 geslacht : Hydropotes (Waterree, Koreawaterree)
Onderfamilie Schijnherten (Odocoileinae)
   Geslachtengroep ReeŽn (Capreolini) - Geslachtengroep Amerikaanse herten (Odocoileini)
Onderfamilie Elanden (Alcinae)
   geslacht Alces (Eland, Europese Eland, Amerikaanse Eland,...)
Onderfamilie Rendieren (Rangiferinae)
   geslacht Rangifer (rendieren, kariboes)

Tweede Familie : Giraffen (Giraffidae) 
Onderfamilie Okapi's (Okapinae)  - Onderfamilie Giraffen (Giraffinae)

Derde Familie : Gaffelhoornigen (Antilocapridae) 
Geslacht Antilocapra (Gaffelbok of gaffelantilope)

Vierde Familie : Holhoornigen (Bovidae)
Onderfamilie Duikers (Cephalophinae) (gewone duikers, bosduikers, . . . )
Onderfamilie Dwergantilopen (Neotraginae) (dwergbokje, muskusbokje, dik-dik's . . . )
Onderfamilie Bosantilopen (Tragelaphinae) (koedoe's, elandantilopen,  . . . )
Onderfamilie Runderen (Bovinae) (buffels, gaur, banteng, huisrund, bizon's, wisent, . . . )
Onderfamilie Koe-Antilopen (Alcelaphinae) (Hartebeest, gnoe's, . . . )
Onderfamilie Paardantilopen (Hippotraginae) (paardantilopen, spiesbokantilopen, . . . )
Onderfamilie Rietbokantilopen (Reduncinae) (waterbokken, . . . )
Onderfamilie Echte Antilopen (Antilopinae) (gazellen, springbok, impala, . . . )
Onderfamilie Steppeantilopen (Saiginae) (Orongo's, saÔga's, . . . )
Onderfamilie Bokken (Caprinae)
   Geslachtengroep Bosgeitantilopen (Nemorhaedini)
   Geslachtengroep Rundergemzen (Budorcatini)
   Geslachtengroep Gemsachtigen (Rupicaprini) (gems, sneeuwgeit, . . . )
   Geslachtengroep Geiten en schapen (Caprini)
       Geslacht Geiten (Capra) (steenbokken, schroefhoorngeit, bezoargeit, huisgeit, . . . )
       Geslacht Manenschapen (Ammotragus)
       Geslacht Hemitragus (Thargeit, Himalaya Thargeit, . . .)
       Geslacht Blauwschapen (Pseudois)
       Geslacht Wilde schapen of Moeflons (Ovis) (wild schaap, moeflon, schroefhoornschaap,
            Argalischaap, Marco-Polo-schaap, huisschaap, dikhoornschaap, bergschaap, sneeuwschaap,
            zwartdikhoornschaap, Kamsjatka-sneeuwschaap, . . . )
   Geslachtengroep Muskusossen (Ovibovini)

   Europees damhert             
   Europees damhert
   Rood hert              
    Eland                         
     Rendier                  
    Okapi                        
    Bezoargeit                          
              Steenbok                             
            Steenbok                             
       Alpengems                         
   Manenschaap  
   Thar geit                             
  Himalaya Thargeit     
  Muskusos                 
   Amerikaanse sneeuwgeit       

                    Klik hier om de foto's in detail te bekijken.