Wetgeving  


  26/11/08 : Persbericht Dierengezondheidszorg Vlaanderen ivm 15-december telling 2008

  Informatie in verband met stallingen in weides  

  Sanitel : Sanitel : waarom, hoe, wie, wat, . . . . een antwoord op al uw vragen !

  Derogatie voor dwergrassen (juli 2006)

  Vervoermiddelen : Alle informatie over de registratie van transportmiddelen voor geiten
                             en schapen

  Eind 2005 is er één en ander gewijzigd met betrekking tot de identificatie en registratie
  van kleine herkauwers alsook voor de vervoermiddelen en transporten.
  De recentste informatie hierover kan je raadplegen op de website van DGZ Vlaanderen.

  Thuisslachtingen ?

  Wetgeving in verband met geneesmiddelenregisters   

                              

            Klik hier of op één van de pijlen om terug naar de hoofdpagina van onze site te gaan !