Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

Pauwengeit 

Oorsprong :

Over de afkomst van dit ras is er slechts weinig bekend, al zouden de Prättigauer en de Engadiner geit sterke gelijkenissen vertonen qua kleur, horens, haarkleed. Haar naam zou afgeleid zijn uit het retro-romaans. 

Vroeger was dit ras in de Zwitserse streken Graubünden, Prättigau en Tessin sterk vertegenwoordigd, ze werd er door haar uitgesproken mooi getekende uiterlijk als een Zwitsers bergras aanzien. Maar bij de sanering van de geitenrassen in Zwitserland in 1938 werd de pauwengeit niet meer officiëel erkend. Het behoud van dit ras was niet noodzakelijk omdat het toen als een kleurvariatie van de Bündner Stralengeit beschouwd werd. Hierdoor liep het bestand uiteraard sterk terug. Uitgebreid bloedgroepenonderzoek heeft het bewijs geleverd dat de pauwengeit nauw verwant is met de Bündner Stralengeit, evenals met de Nera Verzasca, maar toch als een uniek ras moet beschouwd worden.

             

Gelukkig zijn enkele vastberaden fokkers de Pauwengeit tientallen jaren blijven verderfokken. Nu treft men soortgelijk gekleurde dieren aan in Oostenrijk, Boven-Italië en in de Hoog-Savoye. In Salzburg en Steiermark kwamen enkele tientallen jaren geleden nog autonome bestanden voor. Nu worden er ook in Oostenrijk programma’s uitgewerkt om de pauwengeit als ras te bewaren, al staat dit nog maar in zijn allereerste fase. Het gezamenlijke bestand zou een 50-tal geiten omvatten. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk rastypische geiten te fokken met behoud van een zo breed mogelijk genetische basis. 

     

Beschrijving : 

Het voorste gedeelte van het lichaam is voornamelijk wit, met zwarte laarzen, het achterste gedeelte is hoofdzakelijk zwart. De binnenkant van de oren en de omgeving van de bek zijn donker gekleurd. Ook op de wangen is er een donkere vlek aanwezig en zijn er donkere strepen vanaf de hoornbasis over het oog naar de neus. De bovenkant van de staart is wit, evenals de buitenkant van het dijbeen, en een vlek op de flank. Soms vertoont het gehele haarkleed een bruinachtige kleur. 

De schofthoogte van een bok is gemiddeld 75 tot 85 cm, van een geit 65 tot 75 cm, het gewicht variëert tussen de 70 en de 80 kg voor de bok en tussen 50 en 60 kg voor de geit. Beide geslachten zijn gehoornd.