Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

De Nederlandse landgeit

De Nederlandse landgeit (ook wel 'Veluwse geit' genoemd) komt al voor op schilderijen uit de 16e eeuw. Na wereldoorlog II was dit ras, dat vroeger voornamelijk voor de melk werd gehouden, bijna uitgestorven. Momenteel zijn er opnieuw ongeveer 1.000 exemplaren zijn. De huidige Nederlandse landgeiten zouden afstammen van de laatste 2 exemplaren die in 1958 door Dr. Van Bemmel (Diergaerde Blijdorp) gered werden. Ook het Nederlandse Rijksinstituut voor Natuurbeheer heeft de landgeit mede weten terug te fokken uit dieren die sterk op het ras leken. 

De Nederlandse landgeit staat dan ook op de lijst van zeldzame huisdierrassen.De ‘Nederlandse Stichting Zeldzame Huisdierrassen’ kent het predikaat ‘fokcentrum’ toe aan fokkerijen die zich verdienstelijk maken voor het bevorderen van het behoud van dit zeldzame ras. Eén van deze centra is de ‘Geitenwei’ van de familie M. Vrielink-Vreeswijk uit Gerium.   

    

Het is een middelgrote stevige geit waarvan zowel de geiten als de bokken horens dragen, al zijn die van een bok wel veel forser en opzij gebogen. Zoals je op de bovenste 2 foto's kan zien heeft de bok een sterk behaarde voorhand en een lange afhangende beharing langs het lichaam. Bij de geiten komen geen 'belletjes' voor. De kleur kan wit, zwart, bruin, blauw bont of een mengeling van deze kleuren samen zijn.   

 

 

Voor meer informatie over deze prachtige dieren kan je zeker terecht bij de Nederlandse "Stichting Zeldzame Huisdierrassen" - De Drieslag 30 - 8251 JZ Dronten (tel. 0321-387941) of bij de Landelijke Fokgroep Nederlandse Landgeiten - Lisdodde 12 - 9207 AS Drachten (tel. 0512-515102).