Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

Jacob schaap

De oorsprong van de Jacob zou in MesopotamiŽ liggen, hij zou nauw verwant zijn met de dikstaartige
schapen uit het Midden-Oosten. Bij opgravingen in SyriŽ en PerziŽ (het huidige Iran) werden schapen-
schedels opgegraven met meerdere horens. Zijn naam dankt hij aan het bijbelverhaal over Jacob. Om
hem te belonen voor zijn verrichte werk mocht hij alle bonte schapen uit de kudde van Laban kiezen.
Spaanse en Portugese kolonisten brachten Jacobs mee naar Europa. Het is de verdienste van de
Engelsen dat het ras nog niet uitgestorven is, want op het einde van de zeventiger jaren was hij bijna
verdwenen.

De Jacob is een middelgroot maar slank en vooral robuust schaap dat weinig eisen stelt.
De ram heeft een schofthoogte van 75 tot 80 cm en weegt 75 tot 90 kg., de ooi is 70 tot 75 cm groot en
weegt tussen de 45 en de 60 kg. Zowel de rammen als de ooien zijn gehoornd.al zijn die van de ram uiteraard
veel forser. Naast de Hebridian en de Manx Loghtan is ook de Jacob meerhoornig, 2, 4 of zelfs 6 horens.
De vierhoornige rammen moeten tussen de bovenste en de onderste horens een stukje huid hebben,
anders zegt men dat de horens vergroeid zijn. Op deze plaats zijn ze dan bijzonder gevoelig voor kwetsuren.
Wanneer de bovenste horens te veel naar voren groeien is het soms mogelijk dat het schaap niet meer
in staat is om te grazen. Het is dus best dat deze horens naar achter toe groeien. 

De wol is eerder matig van kwaliteit en heeft een wezellengte van 8 tot 17 cm, het gewicht van een vacht
schommelt tussen de 2 en de 2 1/2 kg. Jacobs zijn opvallende verschijningen, hun kleur is zwart / wit of
bruin / wit, al komen er ook bijna egaal gekleurde dieren voor. 60 % van de vacht zou wit moeten zijn,
de gekleurde delen moeten duidelijke vlekken zijn, en geen zogenaamde platen. Toch wordt de wol
vanwege de kleur gewaardeerd door mensen die alleen wol gebruiken die niet geverfd of gebleekt is.
De ooien hebben goede moedereigenschappen en leveren gemiddeld 1,3 tot 1,8 lammetjes per jaar met
een geboortegewicht van ongeveer 3,5 kg. Bij hun geboorte zijn de lammetjes zeer donkerbruin van kleur,
maar naarmate ze ouder worden, wordt de kleur lichter. De rammetjes krijgen sneller horens dan de ooitjes.

             
     Mooie ram met krulhorens.            


 Heel fraaie ram met 4 horens, sommige rammen hebben zelfs 6 horens, al gaat de voorkeur uit naar 4 !