Werking V.H.G.S.   Schapenrassen      Geitenrassen      Geiten / schapen in het wild        Home-page 

Geitenrassen

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 Alpine geit                       
  Angora geit                     

        (Stamboekwerking door VHGS)

 Anglo-Nubische geit         
 Boer geit                         
  Bonte geit                      
 Britise Alpine                   
 Damara geit                     
  Dwerggeit                      

        (Stamboekwerking door VHGS)

 Golden Guernsey            
    Hertkleurige geit              
  Kempense witte geit        
 Murciano Granadina        
  Nederlandse landgeit        
 Pauwengeit                      
 Pinzgauer geit                  
 Poitevine geit                   
 Rove geit                        
 Tauernschecke geit             
  Toggenburgergeit            
  Wildkleurige bonte           
  Vlaamse geit       
           
 Witte melkgeit                 
  Walliser zwarthalsgeit      
      Appenzellergeit   
  Bagot
  Bonte Duitse Edelgeit
  Bündner Stralengeit
  Galla-geit (of Somali-geit)
  Girgentana
  Kashmir-geit
  Kiko
  La Mancha
  Moxoto

  Nera Verzasca
  Thüringer Wald-geit
 
Witte Duitse Edelgeit

 

De geit behoort tot de orde van de Evenhoevigen en de familie van de Holhoornigen. De latijnse naam is CAPRA HIRCUS (capra = capricieus, onrustig). Het woord geit zou van het Germaanse "tik" of "tig" komen, hetgeen zoveel wil zeggen als "klein huisdier". De oorsprong van de geit ligt bij de Bezoargeit, die ongeveer 9000 jaar geleden in Klein-Azië gedomesticeerd werd. Zeus, de griekse god, zou met geitenmelk grootgebracht zijn.

Geiten komen over de hele wereld voor, behalve op de poolgebieden. Wereldwijd zouden er ongeveer 450 miljoen geiten zijn, verdeeld over een 200-tal verschillende rassen. In hun oorspronkelijke, droge leefgebieden werden ze hoofdzakelijk gehouden voor het vlees en de huiden. Later ontdekte men in Europa dat de geit in staat is om grote hoeveelheden melk te produceren. Voor mensen die allergisch zijn aan koemelk is geitenmelk meestal een goede vervanger. Door selectieve fok van dieren met de hoogste melkproductie en de langste lactatietijd bekwam men de moderne hoogproductieve geiten, ze kunnen per jaar tot 20 maal hun eigen lichaamsgewicht aan melk produceren.  Slecht een beperkt aantal rassen wordt voor de wol gehouden, de bekendste zijn de Angora geiten. In Turkije zijn er ongeveer 2 miljoen Angora geiten, hun typische wol wordt "Mohair" genoemd. Een ander geitenras dat wol produceert is de Kashmir geit die in Centraal-Azië voorkomt.

In de middeleeuwen werden geiten soms gelinkt aan heksen en duivels. De duivel werd dikwijls met bokkepoot afgebeeld. De oorzaak hiervan zou kunnen liggen bij het feit dat de bokken een slechte geur verspreiden en een grote geslachtsdrift hebben. Ook het onrustig karakter van de geit zou aan de basis van deze misvatting kunnen liggen.

Geiten zijn in staat om zich in heel gebrekkige omstandigheden heel goed te handhaven en voort te planten (vb. Afrika, . . . ).

Klik op de onderstaande link naar de site van het "Department of Animal Science - Oklahoma State University".
Daar vind je een korte beschrijving en foto's van ongeveer 100 geitenrassen.