Sanitel     Registratie als vervoerder     Verkoop zuivelproducten      Thuisslachtingen      Home-page  

Wetgeving in verband met geneesmiddelenregisters

De wetgeving over de geneesmiddelenregisters en de bedrijsbegeleiding door een dierenarts is sinds 1 mei 2003
van toepassing. Het principe is eenvoudig : bij elke behandeling van uw dieren zal de dierenarts een

'Toedienings- en verschaffings-document' (T&V-document)
opstellen met een beschrijving van
de uitgevoerde behandeling en de in acht te nemen wachttijden. Wanneer hij beslist dat er een nabehandeling
nodig is dan kan hij die zelf doen, of hij kan hiervoor de nodige geneesmiddelen achterlaten of voorschrijven.

De apotheker zal het nummer van het voorschrift overschrijven op de meegeleverde geneesmiddelen.
Een nabehandeling mag in principe slechts voor maximaal 5 dagen gebeuren, zoniet moet de dierenarts opnieuw
geraadpleegd worden. Indien de veearts zelf de nodige geneesmiddelen achterlaat zal hij het unieke document-
nummer (groen etiket op het T&V-document) op de geneesmiddelen vermelden. Elke schapen- of geitenhouder
is verplicht om deze T&V-documenten (opeenvolgend hernummeren) samen met de copies van de voorschriften
van geneesmiddelen en de copies van voorschriften van gemedicineerde voeders in chronologische volgorde
gedurende 5 jaar te bewaren. Dit noemt men het
REGISTER IN.

Indien je zelf over een reserve geneesmiddelen wenst te beschikken dan dien je deel te nemen aan de bedrijfs-
begeleiding en dan moet je met je bedrijfs-dierenarts een overeenkomst van bedrijsbegeleiding afsluiten. Deze
overeenkomst is slechts geldig voor één diersoort en je kan voor elke diersoort op je bedrijf apart beslissen
om een overeenkomt af te sluiten. Overleg eerst best met uw dierenarts om na te gaan of u echt nood heeft
aan een reserve geneesmiddelen. Hij zal je dan verdere informatie en documentatie kunnen bezorgen.
Naast de hierboven vermeldde verplichtingen moet je dan ook nog een
REGISTER UIT bijhouden.
Hierin wordt het gebruik van de geneesmiddelen vanuit de reserve voor de behandeling van je dieren ingeschreven.
Alle geneesmiddelen moeten op één plaats bewaard worden (niet bij de dieren of in de woonruimte), in hun
originele verpakking met het nummer dat de dierenarts heeft aangebracht, en op een geschikte manier (bv. in
een koelkast indien vereist).

Alle geneesmiddelen die je vanaf nu gebruikt moeten op deze manier verantwoord worden, elk ander gebruik
vormt een inbreuk. Ze moeten dus een voor België geldige registratie en invoer hebben, ze mogen enkel via een
apotheker met een voorschrift van een dierenarts, of via de dierenarts bekomen worden, en ze mogen enkel
gebruikt worden via de aanwijzigingen van de dierenarts op het T&V-document of in het voorschrift.