Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

Drents heideschaap

  
   

Het Drents heideschaap is uiteraard afkomstig uit Nederland, meer bepaald uit de noordelijke provincie Drenthe. Het is een rank schaap. De kop is smal en driehoekvormig, met een rechte neus. De lange sluike wol en de lange bewolde staart kunnen uiteenlopende kleuren hebben, alleen bonte zwart/witte dieren worden niet erkend. Meestal zijn ze oranjebruin (lichtvos) of zwartbruin (donkervos). Elke scheerbeurt levert 1 à 2 kg witte, crèmekleurige of zwarte wol van matige kwaliteit op. Het is een sober, gezond en mooi schaap met sterke benen dat gemakkelijk te houden is omdat hij zich tevreden stelt met zeer eenvoudig voer zoals heidevegetatie. De ram draagt goed ontwikkelde en gekrulde horens; de ooien hebben rechte horens.

   

Het is zeker geen economisch schaap ; hij is geen vleesproducent, de wol is matig van kwaliteit en de lammerproductie is ook al niet hoog (gemiddeld 1 lam per worp dat meestal zonder problemen geboren wordt). Het Drents heideschaap wordt voornamelijk gehouden voor de instandhouding van heidegebieden. De Drentse boeren maakten graag gebruik van de capaciteit van dit schaap om de schrale heidevegetatie om te zetten in goed schapenmest, dat ze konden gebruiken voor bemesting. Ooit liep er dan ook in ieder Drents dorp een grote schaapskudde rond, vaak met schapen van meerdere boeren uit hetzelfde dorp bij elkaar. Met de komst van kunstmest werden de akkers vruchtbaarder en daardoor werden de Drentse heideschapen verdrongen door  productievere rassen. Meteen verdween jammer genoeg ook het nut van het Drents heideschaap, en ging hun populatie sterk achteruit. Door de grote invloed van de Schoonebeker, die nogal veel gekruist werd met het Drentse heideschaap, waren er bovendien nogal wat dieren die niet rastypisch meer te noemen waren. Door het oprichten van een fokkersvereniging en het vastleggen van een standaard  werd er echter veel bereikt. Er zijn bijna geen afwijkingen meer, en het aantal dieren groeide aan zodat het ras niet meer bedreigd kan genoemd worden.

             

       (5 foto's : Bart en Koen Vandaele)