Lijst geitenrassen    Lijst schapenrassen   Geiten/Schapen in 't wild  Nieuwigheden op de site    Home-page 

Bont geitenras  (Chèvre Pie)

Voorlopig staan en enkel foto's van dit geitenras, later volgt er een artikel over het houden en verzorgen van deze geiten, alsook de standaard van het bont geitenras. 

Het Bonte geitenras is het laatste ras dat door het Ministerie van Landbouw en het Nationaal Bestuur goedgekeurd werd. 
Dit gebeurde pas op 2 februari 2000. Alle dieren van ouder dan 1 jaar werden dan ook in 2000 lineair gekeurd voor opname in het stamboek.