De heden oudstgekende is "Magister Physicus Hugonis Van de Cnocke" de latere Koordeken van de Onze Lieve Vrouwkerk te Antwerpen, een zeer verdienstelijk man volgens de beschrijving van zijn persoon in het hoofdstuk "Geestelijk leven" in de " De Geschiedenis van Antwerpen " van stadsarchivaris kanunnik Floris Prims.

Uit diezelfde periode zijn er meerdere " Jan Van den Cnocke" in Vlaanderen geweest - van 1285 tot 1500 zijn er een zestal waarvan het bestaan en de verblijfplaats is bevestigd door documenten.
Rond 1554 vertrekt  "Ameet Vander Cnocke" vanuit Halewijn naar het Noorden en vestigt zich in Bloemendael. -  Marijke Van de Knocke gehuwd met Dirk Vetkooper, overlijd als laatste met de naam van de Knocke op 4/4/1737 te Haarlem, de afstamming zet zich verder met haar dochter Anna.
 

Het is het begin van de eerste uitwijking ingevolge de godsdienstvervolgingen - de wederdopers, luthersen en calvinisten voelen zich bedreigd door de katholieken en het "Spaans Bewind".(in 1573 stelde de regering in Brussel vast dat ruim 60.000 personen het land hadden verlaten)

De noordelijke Nederlanden, Engeland, Duitsland en Frankrijk zijn de toevluchtsoorden voor deze "Emigranten".(tussen 1591 en 1600 lieten 70 Zuidnederlanders een kind dopen in Hoorn (NL), in Haarlem stichtte men een “Waalse Kerk”.


De bakermat van de “Van de Cnocke’s is in de huidige stand van het onderzoek Zuid-West Vlaanderen, de nakomelingen verspreidden zich niet alleen in België maar ook in Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten van Amerika.

Vanaf 1600 zijn er ook personen met het patroniem "Knocke" in Duitsland, USA en andere diverse landen waarvan tot op heden de oorsprong niet gekend is.                                     


Omstreeks 1620 worden de afstammelingen van Anthonius en Joannnes Vande Cnocke in de registers van Herzeele (F) vermeld  als “ Vercnocke” (V_cnock).

Barbe Cornelie Alexandrine Verknocke, wiens grootouders Van de Cnocke noemden, gaat naar Dunkerque en baart daar vier kinderen, waarbij het tweede wordt ingeschreven als "Verkoucke", de andere zijn "Verknocke 's.
De fout wordt nooit aangepast en zo blijven de nakomelingen zich tot op heden "Verkoucke" noemen.

In 1927 emigreerden Vandecnocke’s naar Frankrijk en
in 1946 emigreerde Maurice Vandecnocke met zijn gezin naar Canada en vestigde zich nadien in Missouri–USA.

Vanaf Clovis lopen meerdere genealogische lijnen waarin wij betrokken zijn.

Met de “Index database” kan men ook tot de stambomen komen  van  aangetrouwde families (o.a Albrecht - Baert – Catteuw - Delva - Messiant - S'Jegers - Tourné – Van Vliernerge - Westerlinck – Wuytack, enz.)
 

Antwerpen 01/07/2001-15/05/2006
Marcel Van de Cnocke