| Bedrijf | Assortiment | Verkoop | Tuintips | Nieuws | Links | SiteMap |

Meer informatie over Vaste Planten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn vaste planten?

Vaste planten zijn kruidachtige planten die meestal 's winters afsterven en ondergronds overwinteren. Ze komen elke lente terug om hun jaarlijkse cyclus van groei, bloei, zaadvorming en bovengronds afsterven te herhalen.
Er zijn ook wintergroene vaste planten. 
Dus, vaste planten zijn geen bomen, struiken, heesters, éénjarige planten en terrasplanten. Een gedeelte van het assortiment tweejarige planten wordt wél door vaste-plantenkwekerijen aangeboden.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatiemogelijkheden

Bomen en heesters vormen het geraamte van de tuin. Vaste planten werken het geheel af en brengen het ganse jaar door kleur in de tuin. U kan er naar eigen believen mee combineren. Het zoeken naar de ideale kleurencombinaties, rekening houdend met standplaats, habitat, bloeitijd en hoogte is zeer boeiend, en geeft een duidelijke meerwaarde aan uw borders!

(zie catalogus)

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendheid

In de jaren 80 raakte de bekendheid van de vaste planten in een stroomversnelling, een stroomversnelling waarvan het einde nog zeker niet in zicht is. Vaste planten blijven zeer actueel wegens het niet aflatende aanbod van steeds betere en mooiere soorten en variëteiten.
Er bestaan duizenden verschillende soorten vaste planten, waarvan er in onze kwekerij zo'n 2000 werden uitgeselecteerd wegens hun goede eigenschappen.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepasbaarheid

We kunnen rustig zeggen dat er nauwelijks een tuin bestaat, die niet geschikt is voor vaste planten. Er is altijd wel een bepaald assortiment dat zich in uw tuin perfect op zijn plaats zal voelen. (zie onder habitat in catalogus)
Soms is er niet veel nodig om uw grond te verbeteren. Een voorafgaand bodemonderzoek bij de nationale bodemkundige dienst doet wonderen !

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planttijd

We kunnen zowel in de herfst als in de lente planten. Eigenlijk kan dat het ganse jaar door wegens containerteelt.
Plant u in de herfst, dan beschikt u over het volledige aanbod en de planten zullen in de volgende zomermaanden een voorsprong tonen ten opzichte van deze die in de lente werden geplant. Vorstgevoelige vaste planten vormen een uitzondering; deze worden het best in de lente geplant. (zie catalogus)
Plant u in de lente, dan kunnen er reeds enkele soorten uitverkocht zijn tijdens de vorige herfst, maar heeft u niet het nadeel van de winter die zeer snel na de planting volgt.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud

Vaste planten vragen regelmatig onderhoud. Als u het onkruid goed bestrijdt tot de planten zijn dichtgegroeid, dan heeft u hier later niet meer zoveel last van. Bij de keuze van ons assortiment hebben we sterk rekening gehouden met de sterkte van de plant en hun ziektebestendigheid. Voorts komt het erop neer bepaalde soorten te steunen, uitgebloeide bloemen te verwijderen, een zomersnoei bij sommige soorten en een lentesnoeibeurt toe te passen. Bemesting mag niet worden vergeten (zie catalogus). Regelmatig eens de grond harken bij zonnig weer, om zodoende onkruid te bestrijden en de grond te verluchten en gieten bij extreme droogte behoren ook tot het normale onderhoud.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterhardheid

De factor winterhardheid wordt bepaald door het oorspronkelijke klimaat waar de soort vandaan komt. De vorstgevoelige planten worden in onze catalogus aangeduid.
Een belangrijke factor die meespeelt in de overwintering van vaste planten is de drainering van de grond. Op slecht doorlatende grond sterven de vaste planten 's winters niet van de kou maar van de nattigheid.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen

De voornaamste eigenschappen van vaste planten zijn:

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe soorten

Vanaf de herfst in 2002 zal ons assortiment nog meer verrijkt worden met een massa nieuwe veelbelovende soorten en variëteiten. Het zijn slechts soorten die een meerwaarde toekennen aan ons assortiment. Ze hebben zich in verschillende showborders en proefvelden reeds zeer goed bewezen. Deze soorten en variëteiten hebben zeer veel goede eigenschappen met zich meegekregen en maken sommige reeds bestaande soorten overbodig! Sommige van deze oudere variëteiten verdwijnen dan vanzelf na enkele jaren uit ons aanbod.

U zal verschillende van deze soorten kunnen bekijken in ons digitaal foto-archief in de loop van dit jaar.

terug naar boven