Genealogie Vanstraelen
      het boek
    Op het einde van de 15de eeuw komt Heinrick Van Straelen als "Man van Wapenen" uit Keulen naar Alken,  waar hij een gezin sticht van 6 kinderen. Dit hoofdstuk bespreekt zijn eerste nakomelingen.
     
Het volgende hoofdstuk bevat alle personen en gegevens van de 4
de tot de 8ste generatie.
 
    Het hoofdstuk van de 8ste generatie tot heden is zeer omvangrijk en daarom opgesplitst in delen.
   
Door een bijzonder systeem van kengetallen en verwijzigingen kan elke naamgenoot zich terugvinden.
    Het boek is meer dan alleen maar een opsomming van namen en data: typische gebeurtenissen zijn toegevoegd samen met de levensomstandigheden van onze voorouders.
   
Belangrijker nog zijn de akten van geboorte, huwelijk en overlijden en de oude foto's, die het boek een extra aantrekkingskracht geven.
   Pieter Jan   grootouders 
  de stamboom
Deze stamboom
 
                                bevat de naamgenoten die in het boek vermeld staan.
                                              is gratis geleverd bij het boek.
                                                          is ook apart te verkrijgen.

Het boek en de stamboom zijn uitgegeven in beperkte oplage.


La traduction.

L'arbre généalogique contient les homonymes du livre, est gratuit avec le livre.
Il existe une traduction en français des parties les plus importantes du livre.
A la fin du 15ème siècle, Heinrick Van Straelen vient comme "Homme d'Armes" de Cologne et s'installe à Alken où il fonde une famille de 6 enfants. Le deuxième chapitre traite de ses premiers descendants.
Le chapitre suivant contient toutes les personnes et les données de la 4ème à la 8ème génération.
Le chapitre de la 8ème génération à nos jours est très volumineux et est de ce fait divisé en parties. Nous sommes certains que chaque homonyme y est repris. Chaque personne a son propre numéro; ce système de nombres caractéristiques et de renvois permet à chaque homonyme de s'y retrouver.
Le livre offre plus qu'une énumération de dates et de noms, nous y avons ajouté des évènements typiques ainsi que les conditions de vie de nos ancêtres. Plus important encore sont les actes de naissance, de mariage et de décès ainsi que de très anciennes photos, donnant à ce livre un attrait particulier.


 
Op 5 en 6 oktober 2001 is onze stamboom tentoongesteld in het Cultureel Centrum te Hasselt.

Bij die gelegenheid kon iedere naamgenoot het bestelde familieboek ontvangen.Voor meer inlichtingen over dit boek Genealogie Vanstraelen

contacteer: valere.vanstraelen@skynet.be


Bezoek "ons stadje" Straelen www.straelen.de


                           Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 20 januari 2016.