Eerste blad    Vorig blad    Blad 2 van 8 bladen. Volgend blad    Laatste blad

Vs    Petrus Wouters, gedoopt op 11-04-1701 te Werchter (getuige(n): Martinus Wouters namens Joannes Wouters en Catharina Wouters), overleden op 06-11-1766 te Werchter op 65-jarige leeftijd. Ex Haecht. Maritus Anna Maria Van Leemputten. Villicus in Veldonck. Sepultus est in ecclesia. Petrus volgde zijn vader in 1751 op als pachter van de Veldonckhoeve. Hij genoot groot aanzien in Veldonk en Werchter. Op 3 maart 1746 benoemde abt Alexander Slotmans hem tot zijn plaatselijke meier, een functie die hij jarenlang bekleedde. Na zijn dood baatte Anna Maria Van Leemputten, geholpen door haar kinderen de Veldonkhoeve uit tot in 1792.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-11-1731 te Werchter met Anna Maria Van Leemputten, 18 jaar oud (zie VIIm).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Wouters, gedoopt op 04-09-1732 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Wouters en Anna Maria Michiels).
   2.  Simon Wouters, gedoopt op 09-03-1734 te Werchter (getuige(n): Simon Van Leemputten en Elisabeth Wouters), overleden op 24-11-1792 te Abdijhuis te Brussel op 58-jarige leeftijd, begraven te In de abdij van 't Park. Op 17 oltober 1755 trd Simon binnen in de abdij van 't Park te Heverlee, waar hij op 13 augustus 1757 zijn kloostergeloften uitsprak. Hij werd tot priester gewijd op 23 december 1758 door Pieter Lodewijk Jaquet, bisschop van Hippone, hulpbisschop van Luik.
Hij zette zijn studies verder aan de universiteit van Leuven en haalde er de graad van baccalaureaat in de godgeleerdheid in 1762. Deze titel bezorgde hem datzelfde jaar het ambt van professor theologie in de abdij van 't Park. Op 29 april 1769 werd hij aangesteld als geestelijk bestuurder van de abdij van Groot-Bijgaarden.
Na de dood van abt Franciscus Generé, op 12 september 1778, wordt Simon, bij stemming tot abt van de abdij van 't Park verkozen op 23 okotber 1778. Hij krijgt 49 van de 52 stemmen achter zijn naam.Op 21 maart 1779 werd hij officieel geinstalleerd door de aartsbisschop van Mechelen: Jan Hendrik Graaf van Frankenberg.
Een van dee eerste bekommernissen die abt Wouters had, was de bouw van een parochiekerk voor acht gehuchten over de Laak te Tremelo. Reeds meer dan honderd jaar vroegen de inwoners van zijn geboorteplaats ernaar, want in de winter en in tijd van overstroming was het voor hen een hele karwei of zelfs onmogelijk om in Werchter naar de mis te gaan.
In het begin van zijn ambtsperiode als abt, liet Simon het oud refugehuis van Park te Brussel afbreken. Er werd een nieuw gebouwd in Lodewijk XVIe stijl, naar de plannen van Guimard op het einde van de Hertogstraat, tussen het paleizenplein en het Troonplein. Later werd het omgebouwd tot Hotel Belle Vue. Op het protret, dat Frans Jacquin (1756-1826) schilderde van abt Wouters en dat in de abdij van Park bewaard wordt, staat de abt-bouwer afgebeeld met het plan van dit gebouw op de schoot.
Hoe belangrijk de figuur van Simon Wouters wel was,kan men afleiden uit zijn lidmaatschap van de Staten-Generaal van Brabant. Tweemaal werd hij verkozen : een eerste keer op 5 mei 1784 en opnieuw op 1 juni 1790.
Prelaat Wouters zou zijn abdij slechts enkele jaren in vrede kunnen besturen. Hij had heel wat te lijden onder Jozef II. De Bemoeizuchtige hervormingen van de keizer-koster, die vanaf 1781 werden opgedrongen, zorgden voor heel wat moeilijkheden. Het kwam zelfs zo ver dat de abdij opgeheven werd .
De keizer had immers op 16 oktober 1786 beslist dat de theologische opleiding van de priesters zou geschieden in een door de staat ingericht en gecontroleerd seminarie te Leuven; Op vele plaatsen rees verzet maar om erger te voorkomen maande abt Wouters zijn kloosterlingen aan dit bevel op te volgen . Toen dezen echter spoedig vaststelden, dat de gedoceerde stof niet strookte met de traditionele leer weigerden ze nog langer dit seminarie te bezoeken . Daarop werd op 23 november 1789 de abdij met opheffing bedreigd. Wouters slaagde erin de religieuzen naar het verplicht seminarie te laten terugkeren.
Op 4 maart werd de abdij dan officieel opgeheven wegens wederspannigheid. De kloosterlingen moest vertrekken op 31 maart en de inboedel werd geconfiskeerd en verkocht . Ook op de smeekbede, die prelaat Wouters en zijn kanunniken hadden opgesteld, en waarin ze de keizer omwille van de zeven eeuwen oude rol die de premonstratenzers op godsdienstig en sociaal gebied hadden gespeeld, vroegen om clementie, was niet ingegaan.
Een eerste maal kon de abt met zijn kloosterbroeders terugkeren op 16 februari 1790. Om de ledige abdij weer te bemeubelen en te herstellen moest de prelaat een lening aangaan van 20.000 gulden. Maar de Oostenrijkers kwamen weer terug en ten tweede maal werden de paters uit hun woonstede gezet . Opnieuw liep de abdij veel schade op . Op 17 januari 1791 mocht men naar de abdij terugkeren . Abt Wouters begon moedig en geduldig met zijn herstellingswerken, alhoewel hij nieuwe leningen moest aangaan.
Al die zware tegenslagen deden geen goed aan het gestel van prelaat Wouters. Ondermijnd daardoor overleed hij op 24 november 1792 om 8 uur 's avonds in het abdijhuis te Brussel . Hij was pas 58 jaar .
Hij werd begraven in de abdij van Park. Jan Peter Van Winkel, doctor in de godgeleerdheid en provinciaal overste van de orde van de H.Augustinus, hield de lijkrede .
Het wapenschild dat abt Wouters voerde en waarvan we een afbeelding aantreffen boven de deur van het gemeentehuis van Trmelo, vroegere pastorie, wordt als volgt beschreven :"In 't blauw (azuur) drie sterren van goud geplaatst twee en één, met in het hart een schild van zilver beladen met vijf lelies van blauw, geplaatst twee,één,twee"
Zijn leuze was :"Luce et candore", Uit licht en de heerlijkheid .
   3.  Catharina Wouters (zie VIIIi).
   4.  Barbara Wouters, gedoopt op 02-04-1738 te Werchter (getuige(n): Joannes Van leemputten en Barbara Wouters).
   5.  Franciscus Norbertus Wouters, gedoopt op 24-02-1740 te Werchter.
   6.  Franciscus Josephus Hermanus Wouters (zie VIIIj).
   7.  Maria Anna Wouters, gedoopt op 26-03-1744 te Werchter (getuige(n): Anthonius Van Leemputten en Maria Anna Van Roost.).
   8.  Guilielmus Maria Wouters, gedoopt op 30-03-1746 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Van Roost en Maria Elisabeth Kerselaer).
   9.  Antonius Wouters, gedoopt op 26-02-1749 te Werchter (getuige(n): Antonius Van Leemputten en Elisabeth Van Aerschot).
   10.  Petrus Wouters, gedoopt op 07-08-1752 te Werchter (getuige(n): Petrus Van Leemputten en Catharina Van Tongelen).
   11.  Henricus Wouters (zie VIIIk).
   12.  Joannes Wouters (zie VIIIl).

 
Vt    Arnoldus Paeps alias Van Eyken, gedoopt op 01-12-1683 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Paeps en Anna Van den Eynde).
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 11-01-1722 te Baal (getuige(n): Joannes Wendericx en Petrus Kesters) met Barbara Luyten, geboren ca 1693 te Begijnendijk, overleden op 28-02-1778 te Werchter.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Van Eyken, gedoopt op 13-10-1722 te Baal (getuige(n): Adraina De Weijgaert en Anna Luyten).
   2.  Judocus Van Eyken, gedoopt op 23-06-1724 te Werchter (getuige(n): Judocus Luyten en Maria Vervoort).
   3.  Arnoldus Van Eyken, gedoopt op 24-03-1726 te Werchter (getuige(n): Arnoldus De Wijgaert en Maria Bruyninckx).
   4.  Christianus Van Eijken (zie VIy).
   5.  Anna Catharina paeps alias Van Eyken (zie VIz).

 
Vu    Anna Van Eyck, gedoopt op 15-04-1686 te Werchter (getuige(n): Henricus Gheens en Anna Wouters).
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 25-01-1711 te Werchter met Petrus Bries, 39 jaar oud, gedoopt op 16-11-1671 te Werchter (getuige(n): Petrus Boots en Maria Van Langendonck nomine Maria Ingelborghs), zoon van Petrus Bries en Catharina Van Langendonck.
Gehuwd (2) met Christianus Van den Bosch, overleden op 22-05-1760 te Werchter.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Guilielmus Bries, gedoopt op 16-12-1712 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Van Eijken en Catharina Van Langendonck).
   2.  Petrus Bries, gedoopt op 03-02-1714 te Werchter (getuige(n): Petrus Boels en Maria Van Eijken).
   3.  Maria Bries, gedoopt op 04-09-1717 te Werchter (getuige(n): Petrus De Wijngaert en Maria Bries), overleden op 17-01-1778 te Werchter op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 10-07-1751 te Werchter met Andreas Lauwers, 29 jaar oud, geboren op 17-11-1721 te Werchter, overleden op 05-04-1769 te Werchter op 47-jarige leeftijd. Zoon van Adrianus Lauwers en Elisabeth Jansens.
   4.  Arnoldus Bries, gedoopt op 03-09-1719 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Van Eijken en Anna Bries).
   5.  Joannes Bries, gedoopt op 28-07-1721 te Werchter (getuige(n): Joannes Bruyninckx en Joanna Bries).

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Catharina Van den Bosch (zie VIaa).
   7.  Petrus Van den Bosch (zie VIab).
   8.  Anna Van den Bosch (zie VIac).

 
Vv    Petrus Van Eyken, gedoopt op 22-01-1696 te Werchter (getuige(n): Petrus Bruynincx en Catharina De Keijser), overleden op 27-01-1723 te Werchter op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-07-1723 te Werchter met Anna Van Avont, 27 jaar oud, gedoopt op 28-04-1696 te Werchter (getuige(n): Petrus Van Vlasselaer en Anna De Keijser), overleden op 01-12-1782 te Werchter op 86-jarige leeftijd. Dochter van Egidius Van Havent en Elisabetha De Kijser.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina Van Eijken (zie VIad).
   2.  Petrus Van Eyken, gedoopt op 20-04-1726 te Werchter (getuige(n): Petrus De Kijser en Catharina Schrijns).
   3.  Maria Van Eyken, gedoopt op 08-10-1728 te Werchter (getuige(n): Henricus Van Langendonck en Maria Van Eijken), overleden op 10-07-1776 te Werchter op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd met Adrianus Heimans, geboren te Booischot.
   4.  Joanna Maria Van Eijcken, gedoopt op 14-12-1730 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Van Eijken en Joanna Maria Bruynincx).
   5.  Barbara Van Eijcken, gedoopt op 13-03-1733 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Esch en Barbara Luijten).
   6.  Joannes Baptista Van Eijcken, gedoopt op 06-02-1735 te Werchter (getuige(n): Joannes Wouters en Elisabeth Van Aerschot).
   7.  Guilielmus Van Eijcken, gedoopt op 10-08-1737 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Van Gorp en Elisabeth Bruyninckx).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26-02-1762 te Werchter met Maria Catharina Jacobs, 24 jaar oud, gedoopt op 21-08-1737 te Werchter. Dochter van Petrus en Anna Geens.
   8.  Joanna Maria Van Eijcken (zie VIae).

 
Vw    Petrus Bruynincx, gedoopt op 02-10-1707 te Werchter (getuige(n): Petrus Bruijninckx en Maria Michiels nomine Maria hubbeleer Begina.).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 08-01-1735 te Werchter met Adriana Theresia De Wijngaert, 29 jaar oud, gedoopt op 08-12-1705 te Werchter (getuige(n): Hermanus Mierhout en Adriana Theresia Van Adorp), dochter van Carolus De Wijngaert en Elisabeth Boits.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Bruynincx, gedoopt op 05-01-1735 te Werchter.
   2.  Petrus Bruijninckx (zie VIaf).

 
Vx    Anna Bruynincx, gedoopt op 24-02-1709 te Werchter (getuige(n): Joannes De Wijgaerde en Anna Van Camp), overleden op 19-04-1742 te Werchter op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 23-07-1733 te Werchter met Petrus Van Dijck, Rex gilda Sti Sebastiani, overleden op 16-04-1735 te Werchter.
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1736 met Norbertus De Cock, gedoopt op 26-10-1708 te Werchter (getuige(n): Norbertus Van Gorp en Barbara Meeus), overleden op 18-12-1780 te Werchter op 72-jarige leeftijd, zoon van Antonius De Cock en Catharina Schrijns.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Anthonius De Cock, gedoopt op 23-01-1737 te Werchter (getuige(n): Anthonius De Kock en Maria De Worteleer).
   2.  Catharina De Cock, gedoopt op 11-08-1739 te Werchter (getuige(n): Joannes Bruijnincx en Catharina Schrijns).

 
Vy    Joanna Bruynincx, gedoopt op 20-12-1711 te Werchter (getuige(n): Petrus Bruijnincx nomine Guilielmi Van Eijken en Joanna Vinckx).
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 17-09-1738 te Werchter met Egidius De Cock, 21 jaar oud, gedoopt op 28-05-1717 te Werchter (getuige(n): Egidius De Cock en Margaretha Van Avont), zoon van Antonius De Cock en Catharina Schrijns.
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 02-02-1753 te Werchter met Joannes De Cock, 55 jaar oud, geboren op 06-03-1697 te Baal, overleden op 17-06-1783 te Werchter op 86-jarige leeftijd, zoon van Adrianus De Cock en Maria Van den Eynde.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth De Kock, gedoopt op 07-02-1739 te Werchter (getuige(n): Anthonius De Kock en Elisabeth Bruynincx nomine Maria De Worteleer).
   2.  Petrus De Cock, gedoopt op 27-01-1744 te Werchter (getuige(n): Petrus Leijsens en Elisabetha Bruynincx).
   3.  Guillielmus De Cock, gedoopt op 03-05-1746 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Bruijninckx en Maria Bruijninckx).

 
VIa    Guilielmus Feyaerts, gedoopt op 02-01-1684 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Feyaerts en Maria Maes), overleden op 14-10-1728 te Werchter op 44-jarige leeftijd. Not. Swiggers 66/13-11-1710 :
Bernaert Claes en Jan Vermijlen, beide uit Keerbergen verhuren voor 6 gld/j een huis met land te Werchter-Ninde aan Giliam Feyaerts Mertenssone in naam van Giliam Feyaerts Gilissone.
Gehuwd met Barbara Van Houtvinck (Uytvinck), gedoopt op 14-02-1684 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Houtvinc en Barbara De Raymaeker), overleden op 10-06-1734 te Werchter op 50-jarige leeftijd, dochter van Arnold Van Houtvinck (Uytvinck) en Maria De Raymaker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egidius Fayaerts (zie VIIa).
   2.  Arnold Faijaerts (zie VIIb).
   3.  Joannes Faijaerts, gedoopt op 08-03-1714 te Werchter (getuige(n): Joannes Van der Linden en Anna van Hautvinck).
   4.  Theresia Faijaerts, gedoopt op 20-02-1716 te Werchter (getuige(n): Joannes Fayaerts en Theresia Van Aetvinck).
   5.  Guilielmus Faijaerts, gedoopt op 06-10-1717 te Werchter (getuige(n): Guilielmus De Rademaeker en Clar ...).
   6.  Joanna Faijaerts, gedoopt op 02-10-1718 te Werchter (getuige(n): Norbertus Van Gorp en Joanna Van Houtvinck).
   7.  Catharina Faijaerts, gedoopt op 02-09-1720 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Houtvinck en Catharina Fayaerts).
   8.  Anna Maria Faijaerts, gedoopt op 23-04-1723 te Werchter (getuige(n): Alexander Feyaerts en Anna Maria Vanderlinden).
   9.  Henricus Faijaerts (zie VIIc).
   10.  Maria Fayaerts, gedoopt op 16-10-1727 te Werchter (getuige(n): Joannes Lambrechts en Maria Vanderlinden).

 
VIb    Martinus Feyaerts, gedoopt op 21-01-1687 te Werchter (getuige(n): Martinus Faiaerts en Barbara Van Leempoel), overleden op 03-12-1719 te Werchter op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd met Catharina Van Hoegaerden, gedoopt op 10-09-1687 te Werchter (getuige(n): Judocus Mierkens en Catharina Van Hoegaerde), overleden op 21-08-1729 te Werchter op 41-jarige leeftijd, dochter van Guilielmus Van Hoegaerden en Joanna Van Hove.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes Feyaerts, gedoopt op 11-05-1714 te Werchter (getuige(n): Petrus Fayaerts en Maria Agnes Van de Putte).
   2.  Maria Fayaerts, gedoopt op 22-04-1716 te Werchter (getuige(n): Joannes De Mayer en Maria Van Langendocnk).
   3.  Carolus Feyaerts (zie VIId).
   4.  Petrus Feyaerts, gedoopt op 05-07-1720 te Werchter (getuige(n): Petrus Van Hoegaerde en Barbara De Raemaeker).

 
VIc    Petrus Feyaerts, gedoopt op 21-07-1690 te Werchter (getuige(n): Joannes Lambrechts voor Petrus Verbeke en Catharina Verbeken).
Gehuwd met Anna Crab.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Feyaerts (zie VIIe).

 
VId    Carolus Feyaerts, gedoopt op 20-09-1696 te Werchter (getuige(n): Carolus Verlinden en Elisabeth Tomber).
Gehuwd met Theresia Van Houtvinck, dochter van Arnold Van Houtvinck (Uytvinck) en Maria De Raymaker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Faijaerts, gedoopt op 02-02-1718 te Werchter (getuige(n): Henricus Vervoort en Maria Raymaekers).
   2.  Joannes Faijaert (zie VIIf).
   3.  Henricus Faijaerts, gedoopt op 29-01-1721 te Werchter (getuige(n): Henricus Feyaerts en Barbara Van Houtvinck).
   4.  Elisabeth Faijaerts, gedoopt op 04-10-1722 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Van Houtvinck en Elizabetha Wauters).
   5.  Anna Maria Faijaerts, gedoopt op 16-04-1724 te Werchter (getuige(n): Adrianus Verlinden en Anna Van Houtvinck).
   6.  Joanna Faijaerts, gedoopt op 18-01-1726 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Faijaerts en Joanna Van Hautvinck).
   7.  Clara Fijaerts, gedoopt op 25-12-1727 te Werchter (getuige(n): Remigius Janssens en Clara Crab).
   8.  Anna Maria Theresia Faijaerts, gedoopt op 13-02-1729 te Werchter (getuige(n): Egidius Feyaerts en Theresia Wouters).
   9.  Petrus Feijaerts, gedoopt op 21-02-1731 te Werchter (getuige(n): Petrus Wouters en Maria Raijmaekers).
   10.  Martinus Feyaerts, gedoopt op 25-01-1733 te Werchter (getuige(n): Martinus Wouters en Elisabeth Nijs).
   11.  Catharina Fijaerts, gedoopt op 29-08-1734 te Werchter (getuige(n): Petrus De Wijngaert en Catharina Van Leemputten).
   12.  Arnoldus Fijaerts, gedoopt op 16-04-1736 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Feyaerts en Anna Van Meerbeeck).
   13.  Guilielmus Feyaerts, gedoopt op 30-03-1738 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Bosmans en Theresia Lambrechts).
   14.  Egidius Feyaerts, gedoopt op 21-05-1741 te Werchter (getuige(n): Egidius Feyaerts en Catharina Van Dijck).

 
VIe    Henricus Feyaerts, gedoopt op 26-02-1700 te Werchter (getuige(n): Henricus Wouters en Clara Crabbe), overleden op 26-12-1759 te Werchter op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 10-01-1733 te Werchter met Elisabeth Nijs, 26 jaar oud, gedoopt op 04-11-1706 te Werchter (getuige(n): Paulus Van de Loock en Elizabetha Nijs), overleden op 13-01-1747 te Werchter op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Anna Vinckx, overleden op 06-08-1753 te Werchter.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adrianus Feyaerts, gedoopt op 26-07-1734 te Werchter (getuige(n): Adrianus Nijs en Elisabeth Wouters), overleden op 27-09-1748 te Werchter op 14-jarige leeftijd.
   2.  Theresia Feyaerts, gedoopt op 23-01-1736 te Werchter (getuige(n): Joannes Nijs en Theresia Feyaerts).
   3.  Anna Feijaerts (zie VIIg).
   4.  Maria Feyaerts (zie VIIh).
   5.  Joannes Feyaerts (zie VIIi).

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Anna Maria Feyaerts (zie VIIj).
   7.  Petrus Feijaerts (zie VIIk).

 
VIf    Elisabeth Wouters, gedoopt op 08-10-1710 te Werchter (getuige(n): Arnold Van Roost namens Joannes De Jonge en Elisabeth Wouters), overleden op 24-10-1746 te Werchter op 36-jarige leeftijd. Vrouw van Arnoldus.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11-01-1735 te Werchter met Arnold Faijaerts, 23 jaar oud (zie VIIb).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theresia Feijaerts (zie VIIIc).
   2.  Joanna Maria Feijaerts, gedoopt op 07-08-1737 te Werchter (getuige(n): Joannes Feyaerts en Joanna Maria Wouters).
   3.  Catharina Feijaerts, gedoopt op 22-10-1739 te Werchter (getuige(n): Egidius Feyaerts en Anna Catharina Van Roost).
   4.  Cornelius Feijaerts, gedoopt op 03-11-1742 te Werchter (getuige(n): Cornelius Wouters en Joanna Feyaerts).

 
VIg    Petrus Wouters, Journalier à Werchter, gedoopt op 18-02-1712 te Werchter (getuige(n): Petrus Feyaerts en Anna Crab), overleden op 04-11-1769 te Werchter op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 26-04-1733 te Werchter met Barbara Van de Put.
Gehuwd (2) met Elisabeth Bosmans, Journalière à Werchter, geboren te Betekom, overleden op 24-12-1770 te Werchter.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Guilielmus Wouters, gedoopt op 04-02-1734 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Van Roost nomine Guilielmus Wouters en Elisabeth Van Arschot).
   2.  Henricus Wouters, gedoopt op 11-01-1740 te Werchter (getuige(n): Henricus Wouters en Anna Wouters).
   3.  Catharina Wouters, gedoopt op 19-08-1744 te Werchter (getuige(n): Egidius Van Avont en Catharina Van Geel).

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Anna Barbara Wouters, gedoopt op 22-06-1758 te Werchter (getuige(n): Joannes Faijaerts en Barbara Van Rillaert).
   5.  Maria Anna Wouters, gedoopt op 08-04-1759 te Werchter (getuige(n): Joannes Wouters en Maria Vermijlen).
   6.  Guilielmus Wouters, gedoopt op 27-07-1761 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Vermijlen en Anna Wouters).
   7.  Henricus Wouters (zie VIIl).
   8.  Catharina Wouters, gedoopt op 10-10-1765 te Werchter (getuige(n): Henricus Bosmans en Butkens nomine Catharina Geeraerts).

 
VIh    Petrus Wouters, gedoopt op 22-03-1698 te Werchter (getuige(n): Petrus De Veuster en Anna De Keyser).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-02-1725 te Werchter (getuige(n): Joannes Wouters en Joannes Van Loye) met Catharina Van Loye (Loo).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Wouters, gedoopt op 23-11-1725 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Loye en Elisabeth Van Loye).
   2.  Petrus Wouters, gedoopt op 03-01-1728 te Werchter (getuige(n): Petrus De Kyser en Catharina Van Loye).
   3.  Maria Wouters, gedoopt op 02-03-1730 te Werchter (getuige(n): Joannes Wouters en Maria Van Loo).

 
VIi    Anna Maria Michiels, gedoopt op 12-10-1690 te Werchter (getuige(n): Joannes Michiels en Anna Wauters), overleden op 27-06-1776 te Werchter op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 13-10-1712 te Werchter met Simon Van Leemput, 20 jaar oud, gedoopt op 12-10-1692 te Werchter (getuige(n): Priester de Mareffe en Maria Van Langendonck), overleden op 17-05-1740 te Werchter op 47-jarige leeftijd, zoon van Henricus Van Leemput, Schepen van Werchter, en Maria Van Langendonck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Van Leemputten (zie VIIm).
   2.  Catharina Van Leemput, gedoopt op 11-12-1715 te Werchter (getuige(n): JOannes Michiels en Maria Michiels).
   3.  Henricus Van Leemput (zie VIIn).
   4.  Joannes Van Leemput, gedoopt op 26-11-1719 te Werchter (getuige(n): Joannes Michiels en Anna Maria Van Leemput).
   5.  Petrus Van Leemput, gedoopt op 24-05-1724 te Werchter (getuige(n): Petrus De Kijser en Maria Michiels).
   6.  Antonius Van Leemput (zie VIIo).

 
VIj    Catharina Michiels, gedoopt op 28-01-1694 te Werchter.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 14-01-1713 te Werchter met Antonius Van Leemput, 24 jaar oud, gedoopt op 19-08-1688 te Werchter (getuige(n): Antonius Van Langendonck en Anna lauwers), overleden op 14-10-1774 te Baal op 86-jarige leeftijd. Con. Catharina Michiels. Het huwelijk dat eerst gesloten was door een minderbroeder werd nadien opnieuw ingezegend door de pastoor in aanwezigheid van Jan Van Leemput en Arnold Van Roost : "coram patre Michael minoritu. Deint cum esset dubium de legitime comissione...contraherunt coram Joanne Van leempput et Arnoldo Van Roost et de pastore. ...Quod attestor ex dictis ejusdem Antonii van leemput qui hic narravit mihi...", zoon van Henricus Van Leemput, Schepen van Werchter, en Maria Van Langendonck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Van Leemput, gedoopt op 30-11-1714 te Werchter (getuige(n): Henricus Van Leemput en Anna Wortelaers).
   2.  Anna Maria Van Leemput (zie VIIp).
   3.  Anna Catharina Van Leemput, gedoopt op 19-06-1719 te Werchter (getuige(n): Anthonius Dirix en Catharina Molemans).
   4.  Joannes Van Leemputten (zie VIIq).
   5.  Elisabeth Van Leemput, gedoopt op 02-04-1724 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Leemput en Elisabeth De Wijgaert), overleden op 02-10-1727 te Baal op 3-jarige leeftijd.
   6.  Maria Anna Van Leemput (zie VIIr).
   7.  Arnoldus Van Leemputten, gedoopt op 07-12-1728 te Baal (getuige(n): Arnoldus Machiels en Maria Machiels), overleden op 09-12-1728 te Baal, 2 dagen oud.
   8.  Maria Joanna Van Leemputten, gedoopt op 16-03-1730 te Baal (getuige(n): Arnoldus Van Tongelen en Maria Machiels).
   9.  Maria Elizabetha Van Leemputten, gedoopt op 06-04-1733 te Baal (getuige(n): Guilielmus De Worteleer en Anna Maria Machiels).

 
VIk    Joannes Michiels, gedoopt op 01-05-1695 te Werchter (getuige(n): Nicolaus ... en Joanna Antonis), overleden op 28-11-1741 te Werchter op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1735 met Barbara Lauwens.
Gehuwd (2) met Anna Maria Van Leemput, geboren op 16-09-1696 te Werchter, gedoopt op 16-09-1696 te Werchter (getuige(n): Michael Molemans en Anna Van Leemputten nomine Anna Van Hove), dochter van Isaac Van Leemput en Catharina Meulemans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Maria Michiels, gedoopt op 30-06-1735 te Werchter (getuige(n): Simon Van Leemput en Anna Maria Meulemans).
Gehuwd met Petrus Geunincq, Smid te Rotzelaer, gedoopt op 31-10-1732 te Rotselaar (getuige(n): Petrus Van ...ssel en Petronella Bruynincx).
   2.  Joanna Catharina Michiels, gedoopt op 06-12-1736 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Leemputten en Joanna Catharina Meulemans), overleden op 15-12-1749 te Werchter op 13-jarige leeftijd. Begraven in de kerk.
   3.  Petrus Joannes Michiels (zie VIIs).
   4.  Maria Barbara Michiels, gedoopt op 03-10-1740 te Werchter (getuige(n): Petrus Wouters nomine Henricus Van Leemputten en Joanna Van Rillaer nomine Maria Lauwens), overleden op 14-01-1747 te Werchter op 6-jarige leeftijd. Begraven in de kerk.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Clara Michiels, gedoopt op 29-09-1723 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Leemput en Clara Michiels), overleden op 19-02-1784 te Werchter op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met Egidius Van Langendonck, geboren ca 1708 te Haacht, overleden op 16-11-1780 te Werchter.
   6.  Catharina Michiels, gedoopt op 26-05-1725 te Werchter (getuige(n): Simon Van Leemput en Catharina Meulemans).
   7.  Joannes Michiels, gedoopt op 03-12-1726 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Leemput en Anna Maria Van Leemput).
   8.  Maria Anna Michiels, gedoopt op 03-10-1728 te Werchter (getuige(n): Petrus De Kijser en Maria Anna Van Leemput).

 
VIl    Petrus Michiels, gedoopt op 12-01-1709 te Werchter (getuige(n): Petrus Lijsens en Anna Van de Velde), overleden op 15-07-1764 te Werchter op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 35-jarige leeftijd op 17-04-1744 te Werchter met Joanna Lanphan, 24 jaar oud, geboren op 03-01-1720 te Werchter, overleden op 08-05-1754 te Werchter op 34-jarige leeftijd. Dochter van Petrus Lanfan en Anna Van der Veken.
Gehuwd voor de kerk (2) op 50-jarige leeftijd op 26-07-1759 te Werchter met Elisabeth Thirion.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arnold Michiels, gedoopt op 21-04-1744 te Werchter (getuige(n): Arnoldus vander veken en Anna Maria michiels).
   2.  Michael Michiels, gedoopt op 21-07-1745 te Werchter (getuige(n): Michael vervoort en Maria vande veken nomine Mariae heijlighen).
   3.  Anna Maria Michiels, gedoopt op 23-11-1746 te Werchter (getuige(n): Cornelius michiels en Anna vander veken).
   4.  Joanna Maria Michiels, gedoopt op 23-11-1746 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Lanfan en Joanna van Woensel).
   5.  Joannes Baptist Michiels, gedoopt op 28-08-1749 te Werchter (getuige(n): Joannes van esche en Anna Catharina wijndrickx).
   6.  Cornelius Michiels, gedoopt op 28-04-1751 te Werchter (getuige(n): Cornelius van Tongelen en Maria van hove), overleden op 11-06-1753 te Werchter op 2-jarige leeftijd.
   7.  Bartholemeus Michiels, gedoopt op 23-11-1752 te Werchter (getuige(n): Bartholomeus Josephus Vaes en Maria Josepha Vantongelen).

 
VIm    Cornelius Michiels, gedoopt op 26-08-1709 te Werchter (getuige(n): Cornelius Daems en Elisabeth Van Aerschot).
Gehuwd met Anna Catharina Wenderix, gedoopt op 09-10-1714 te Baal (getuige(n): Adrianus Bruynseels en Anna Wenderix), overleden op 13-07-1756 te Werchter op 41-jarige leeftijd, dochter van Joannes Wendericx en Elisabeth Bruynseels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Michiels (zie VIIt).
   2.  Anna Clara Michiels (zie VIIu).
   3.  Joannes Baptist Michiels, gedoopt op 08-03-1745 te Werchter (getuige(n): Joannes Baptist Van der Auraet en Anna Maria Van Roost).
   4.  Elisabetha Michiels (zie VIIv).
   5.  Franciscus Michiels, gedoopt op 11-05-1750 te Werchter (getuige(n): Franciscus Wenderickx en Susanna Van Avo).
   6.  Guilielmus Michiels, gedoopt op 24-05-1754 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Michiels en Theresia Wijndricx).
   7.  Anna Maria Michiels, gedoopt op 31-01-1756 te Werchter (getuige(n): Josephus Wijndrickx en Anna Maria Michiels).

 
VIn    Guilielmus Michiels, gedoopt op 18-05-1719 te Werchter (getuige(n): Guilielmus De Wijngaert en Catharina Van Steerbeeck?).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 15-04-1750 te Werchter met Susanna Van Avont, 22 jaar oud, gedoopt op 21-03-1728 te Werchter (getuige(n): Petrus Van Eijken en Susanna Van Langendonck).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Michiels (zie VIIw).
   2.  Joannes Baptista Michiels, gedoopt op 28-03-1753 te Werchter (getuige(n): Joannes Baptista vanavont en Anna Catharina Wijndricks), overleden op 11-04-1753 te Werchter, 14 dagen oud, begraven op 12-04-1753 te Werchter.
   3.  Anna Maria Michiels Michiels, gedoopt op 22-04-1754 te Werchter (getuige(n): Cornelius michiels en Anna vanavont), overleden op 13-11-1826 te Werchter op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacobus Van den Eynde, geboren ca 1751 te Veltem, overleden op 09-03-1833 te Werchter.
   4.  Joannes Baptista Michiels, gedoopt op 12-03-1757 te Werchter (getuige(n): Joannes Bosmans en Anna Maria michiels).
   5.  Petrus Michiels, gedoopt op 13-09-1759 te Werchter (getuige(n): Petrus michiels en Anna vaneijcken), overleden op 13-01-1760 te Werchter, 122 dagen oud, begraven op 14-01-1760 te Werchter.
   6.  Anna Clara Michiels, gedoopt op 11-06-1761 te Werchter (getuige(n): Joannes Franciscus holemans en Anna Clara michiels).
   7.  Petrus Michiels, gedoopt op 24-02-1764 te Werchter (getuige(n): Petrus michiels en Maria Catharina jacobs).
   8.  Maria Anna Michiels, gedoopt op 04-05-1767 te Werchter (getuige(n): Joannes Baptista michiels en Maria Anna Bosmans), overleden op 15-05-1767 te Werchter, 11 dagen oud, begraven op 16-05-1767 te Werchter.
   9.  Joannes Franciscus Michiels, gedoopt op 07-04-1770 te Werchter (getuige(n): Joannes Baptista vanavont en Anna Maria michiels).

 
VIo    Catharina Van Leemputte, gedoopt op 18-06-1700 te Werchter (getuige(n): Henricus Van Leemputte en Catharina Foblets).
Gehuwd met Guilliam Van Roost, geboren op 10-08-1698 te Werchter, overleden op 14-06-1739 te Werchter op 40-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoon Van Roost (zie VIIx).

 
VIp    Antonius Van Leemput, gedoopt op 05-02-1713 te Werchter (getuige(n): Antonius Van Leemputten en Catharina Lubbeleer), overleden op 24-09-1758 te Werchter op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 17-02-1741 te Werchter met Maria Elisabeth Kerseleers, geboren te Sint-Joris-Winge.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Baptiste Van Leemputten, gedoopt op 07-04-1743 te Werchter (getuige(n): Jean-Baptiste Van Leemputten en Barbara Lambrechts), overleden op 22-02-1748 te Werchter op 4-jarige leeftijd.
   2.  Maria Theresia Van Leemputten, gedoopt op 28-04-1745 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Van Roost namens Petrus Kersselaers en Maria Michiels).
   3.  Maria Theresia Van Leemputten, gedoopt op 23-02-1747 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Van Roost en Maria Michiels).
   4.  Barbara-Maria Van Leemputten, gedoopt op 14-06-1749 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Leemputteen en Barbara Lambrechts).
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 01-02-1790 te Werchter met J.B. Reyers, Geneesheer, weduwnaar van Anna Van Roost. Geboren ca 1737, overleden op 23-12-1792 te Werchter.
   5.  Petrus Josephus Van Leemputten, gedoopt op 20-02-1751 te Werchter (getuige(n): Petrus Kerselaers en Anna Catharina Van Roost), overleden op 27-08-1753 te Werchter op 2-jarige leeftijd.
   6.  Joannes Baptiste Van Leemputten, gedoopt op 15-04-1753 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Van Roost namens Joannes Van Roost, kanunnik in de Parkabdij, en Anna Maria Kersselaers).
   7.  Joannes Baptiste Van Leemputten, gedoopt op 06-07-1754 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Van Roost namens Joannes Van Roost, kanunnik, en Anna_Maria Kersselaers).
   8.  Anna Maria Van Leemputten, gedoopt op 30-12-1757 te Werchter (getuige(n): Antonius Van Roost en Anna Maria Van Leemputten).

 
VIq    Joannes Van Leemput, gedoopt op 18-01-1716 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Langendonck en Anna Van Leemput). In het Leenboek van Werchter staat dat Jan in 1717 één jaar was toen hij sterfman werd te Hanewijk (Werchter).
Gehuwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op 13-07-1752 te Werchter met Anna Maria Vanden Hout, overleden op 01-05-1766 te Werchter.
Gehuwd voor de kerk (2) op 50-jarige leeftijd op 04-11-1766 te Werchter met Catharina Feyaerts, overleden op 10-02-1782 te Werchter.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Maria Van Leemputten, gedoopt op 10-04-1753 te Werchter (getuige(n): Hernicus Van der Linden en Anna Maria Reyers).
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 22-04-1788 te Werchter met Petrus Van Leemput.
   2.  Henricus Josephus Van Leemputten (zie VIIy).
   3.  Antonius Van Leemputten, gedoopt op 07-08-1755 te Werchter (getuige(n): Antonius Van Leemputten frater patris en Maria Anna Van Roost).
   4.  Maria Theresia Van Leemputten, gedoopt op 23-01-1757 te Werchter (getuige(n): Maria Theresia Vanderlinden en Arnoldus Van Roost fs Guilielmi).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 06-08-1782 te Werchter met Joannes Baptiste Wouters.
   5.  Guilielmus Van Leemputten, gedoopt op 25-05-1758 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Wouters en Anna Catharina Vanroost), overleden op 05-06-1836 te Werchter op 78-jarige leeftijd.
   6.  Petrus Van Leemputten (zie VIIz).
   7.  Maria Elisabeth Van Leemputten, geboren op 13-05-1761 te Werchter, gedoopt op 13-05-1761 te Werchter (getuige(n): Antonius Van Roost en Clara Elisabeth De Prins), overleden op 20-04-1772 te Werchter op 10-jarige leeftijd. Sepulta est in ecclesia.
   8.  Antonius Joannes Franciscus Van Leemputten, geboren op 31-07-1762 te Werchter, gedoopt op 31-07-1762 te Werchter (getuige(n): Antonius Van Roost en Clara Elisabeth De prins).
   9.  Maria Anna Van Leemputten, geboren op 09-10-1764 te Werchter, gedoopt op 09-10-1764 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Verstraeten en Maria Anna Van Roost).
   10.  Henricus Antonius Van Leemputten (zie VIIaa).

Uit het tweede huwelijk:
   11.  Elisabeth Van Leemputten, gedoopt op 21-08-1767 te Werchter (getuige(n): Henricus Michiels meyerus hujus pagi en Elisabeth Fayaerts amita prolis), overleden op 26-10-1846 te Leuven op 79-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   12.  Anna Catharina Van Leemputten, geboren op 21-11-1768 te Werchter.
   13.  Joannes Henricus Van Leemputten (zie VIIab).
   14.  Anna Catharina Van Leemputten, gedoopt op 21-11-1772 te Werchter (getuige(n): Henricus Vandertaelen en Anna Catharina Van Roost).
   15.  Petrus Cornelius Van Leemputten, gedoopt op 05-12-1775 te Werchter (getuige(n): Petrus Vloeberghs en maria Theresia VanLeemputten soror prolis).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 18-07-1798 te Werchter met Maria Anna Francken.
   16.  Joannes Baptist Van Leemputten, gedoopt op 06-10-1777 te Werchter (getuige(n): Joannes Baptist Wouters en Anna Catharina Wouters), overleden op 25-09-1848 te Werchter op 70-jarige leeftijd.

 
VIr    Henricus Josephus Van Leemput, gedoopt op 08-05-1718 te Werchter (getuige(n): Henricus Van Leemput en Anna Catharina Vloeberghs), overleden op 13-04-1801 te Werchter op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 17-03-1752 te Werchter met Anna Maria Reyers, geboren te Haacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria Van Leemputten, gedoopt op 05-01-1753 te Werchter (getuige(n): Joanes Franciscus Van Leemputten Joanna Maria Reyers).
   2.  Catharina Theresia Van Leemputten, gedoopt op 21-06-1754 te Werchter (getuige(n): Joannes Franciscus Reyers en Catharina Theresia Reyers), overleden op 18-04-1762 te Werchter op 7-jarige leeftijd. Sepulta est in ecclesia.
   3.  Anna Van Leemputten (zie VIIac).
   4.  Joannes Baptiste Van Leemputten, geboren op 29-07-1757 te Werchter.
   5.  Anna Maria Van Leemputten (zie VIIad).
   6.  Joannes Josephus Van Leemputten (zie VIIae).
   7.  Maria Anna Van Leemputten, gedoopt op 26-10-1764 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Verstraeten en Maria Anna Van Roost,pater ex Werchter en mater ex Haecht).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 13-06-1789 te Werchter met Petrus Fredericus Meulemans. Uit Rotselaar, wonende te Wilsele.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 12-03-1798 te Werchter met Andreas Van Uytven.
   8.  Cornelius Arnoldus Van Leemputten (zie VIIaf).
   9.  Guilielmus Van Leemputten (zie VIIag).

 
VIs    Anna Michiels, gedoopt op 21-09-1711 te Werchter (getuige(n): Isaac Van Leemput en Maria Anna Stubbelers), overleden op 13-06-1776 te Werchter op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 26-01-1731 te Werchter met Remigius Wouters, 33 jaar oud (zie Vq).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder Vq).
 
VIt    Joannes Wauters, gedoopt op 26-02-1721 te Werchter (getuige(n): Joannes Wouters en Elisabeth Wouters).
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 26-03-1757 te Werchter met Anna Maria Van Tongelen, 36 jaar oud, Fermière (1803) à Werchter, gedoopt op 30-08-1720 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Van Roest en Maria Van Langendonck), overleden op 30-05-1803 te Werchter op 82-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus Van Tongelen en Maria Van Leemput.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Wouters (zie VIIal).
   2.  Maria Wouters, gedoopt op 19-01-1760 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Wouters en Maria Van Leemputten).
   3.  Anna Catharina Wouters (zie VIIam).

 
VIu    Guilielmus Wouters, gedoopt op 15-01-1728 te Werchter (getuige(n): Guileilmus Wouters en Maria Gallot), overleden op 26-05-1789 te Werchter op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 19-01-1756 te Werchter met Anna Catharina Vanderlinden, 20 jaar oud, geboren op 20-09-1735 te Werchter, overleden op 19-11-1819 te Werchter op 84-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1819 te Werchter.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Wouters, gedoopt op 14-09-1756 te Werchter (getuige(n): Henricus Vanderlinden en Elisabeth Eggers).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 27-03-1784 te Werchter met Jan Baptist Van Leemputten, 29 jaar oud, geboren op 06-07-1754 te Werchter, overleden op 15-02-1803 te Werchter op 48-jarige leeftijd.
   2.  Joannes Baptist Wouters (zie VIIan).
   3.  Anna Maria Wouters, gedoopt op 14-07-1760 te Werchter.
   4.  Joanna Elisabetha Wouters (zie VIIao).
   5.  Maria Theresia Wouters (zie VIIap).
   6.  Henricus Wouters, gedoopt op 04-05-1767 te Werchter (getuige(n): Hernicus Vanderlinden en Catharina Wouters).
   7.  Arnoldus Franciscus Wouters (zie VIIaq).
   8.  Joannes Franciscus Wouters, gedoopt op 14-01-1772 te Werchter (getuige(n): Joannes Servrancx en Anna Maria Van Leemputten).
   9.  Anna Elisabeth Wouters, gedoopt op 08-05-1774 te Werchter (getuige(n): Henricus Josephus Van Leemputten en Elisabeth Eggers).
   10.  Petrus Franciscus Wouters, gedoopt op 31-05-1776 te Werchter (getuige(n): Petrus Franciscus Maerschalk en Elisabeth Wouters).
   11.  Anna Catharina Wouters, gedoopt op 21-04-1781 te Werchter (getuige(n): Petrus Van Leemputten en Anna Maria Wouters).

 
VIv    Henricus Wouters, gedoopt op 28-08-1720 te Werchter (getuige(n): Henricus Verstraeten en Clara Wouters).
Gehuwd met Elisabeth Janssens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guilielmus Wouters, gedoopt op 14-10-1750 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Wouters en Petronella Claes).
   2.  Joannes Franciscus Wouters, gedoopt op 19-12-1752 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Janssens en Barbara Vandeputte).
   3.  Anna Maria Wouters, gedoopt op 13-01-1757 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Van Geel en Maria janssens).
   4.  Anna Catharina Wouters (zie VIIar).

 
VIw    Henricus Fredericus Josephus Wouters, gedoopt op 03-05-1726 te Werchter (getuige(n): Angeli Van den Pashuizen, abbas Averbo en Theresia Wouters).
Gehuwd juni 1766 te Werchter met Maria Anna Verswijver, geboren te Rijmenam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Elisabeth Wouters, gedoopt op 20-05-1767 te Werchter (getuige(n): Daniël Wouters en Elisabeth Bosman), overleden op 17-11-1767 te Werchter, 181 dagen oud.
   2.  Jacobus Wouters, gedoopt op 09-12-1768 te Werchter (getuige(n): Jacobus Engels en Maria Deroeck).
   3.  Petrus Franciscus Wouters (zie VIIas).
   4.  Joannes Franciscus Wouters (zie VIIat).

 
VIx    Petrus Wouters, gedoopt op 09-01-1736 te Haacht (getuige(n): Petrus Wouters en Catharina Van Inthout).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26-01-1767 te Haacht (getuige(n): Norbertus Wouters en Petrus Bauweleers) met Anna Grietens, 31 jaar oud, geboren op 18-01-1736 te Rijmenam, overleden op 29-10-1818 te Haacht op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Wouters, gedoopt op 19-02-1767 te Haacht.
   2.  Maria Wouters, gedoopt op 11-06-1768 te Haacht (getuige(n): Arnold Wouters en Maria Grietens).
   3.  Abraham Wouters (zie VIIau).
   4.  Petrus Wouters, gedoopt Jan.1774 te Haacht (getuige(n): Petrus Grietens en Barbara Van Langendonck).
   5.  Maria Anna Wouters, gedoopt op 23-08-1776 te Haacht (getuige(n): Norbertus Wouters en Maria Anna Grietens).

 
VIy    Christianus Van Eijken, gedoopt op 25-04-1728 te Werchter (getuige(n): Christianus Van den Bosch en Maria Van Eijken).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-04-1755 te Werchter met Elisabeth Staes, 19 jaar oud, gedoopt op 01-01-1736 te Werchter (getuige(n): Petrus Coenens en Elisabeth Teurfs), dochter van Cornelius Staes en Maria Teurfs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Paeps alias Van Eijcken, gedoopt op 09-09-1755 te Werchter (getuige(n): Petrus Wouters en Barbara Luyten).
   2.  Anna Elisabeth Paeps alias Vaneijcken, gedoopt op 19-02-1757 te Werchter (getuige(n): Adrianus Paeps alias Van Eijcken en Elisabeth Turfs).
   3.  Petrus Paeps alias Van Eijcken (zie VIIav).
   4.  Maria Anna Paeps alias Van Eijcken, gedoopt op 08-12-1764 te Werchter (getuige(n): Joannes Franciscus Van Dessel en Maria Turfs), overleden op 24-12-1764 te Werchter, 16 dagen oud.
   5.  Maria Theresia Paeps alias Van Eijcken, gedoopt op 27-05-1767 te Werchter (getuige(n): Joannes Franciscus Van Gestel en Anna Maria Mertens).
   6.  Joannes Baptista Paeps alias Van Eijcken (zie VIIaw).
   7.  Joannes Franciscus Paeps alias Van Eijcken, gedoopt op 18-01-1774 te Werchter (getuige(n): Joannes Vanessche en Anna Maria Staes nomine Elisabetha Van Woensel).
   8.  Adrianus Franciscus Paeps alias Van Eijcken, gedoopt op 20-11-1777 te Werchter (getuige(n): Adrianus Paeps alias Van Eijcken en Joanna Maria De Reijck), overleden op 15-12-1777 te Werchter, 25 dagen oud.

 
VIz    Anna Catharina paeps alias Van Eyken, gedoopt op 27-08-1730 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Wijgaert en Catharina Van Camp).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 27-02-1759 te Werchter met Joannes Janssens, 43 jaar oud, gedoopt op 28-07-1715 te Werchter, overleden op 19-02-1797 te Werchter op 81-jarige leeftijd, zoon van Guilielmus Jansens en Petronella Claes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Janssens, gedoopt op 16-01-1760 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Janssens en Barbara Luijten).
   2.  Anna Catharina Janssens, gedoopt op 21-09-1761 te Werchter (getuige(n): Christianus paeps alias Van eycken en Anna Janssens).
   3.  Elizabetha Janssens (zie VIIax).
   4.  Maria Elizabetha Janssens (zie VIIay).
   5.  Petrus Janssens, gedoopt op 06-09-1768 te Werchter (getuige(n): Petrus Van Aerschot en Elisabetha Wouters).
   6.  Maria Catharina Janssens (zie VIIaz).
   7.  Lucia Janssens, gedoopt op 02-08-1774 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Janssens en Lucia Van Hoorick).

 
VIaa    Catharina Van den Bosch, gedoopt op 21-01-1725 te Werchter (getuige(n): Joannes Van Essche en Catharina Jansens).
Gehuwd (1) ca 1743 met Joannes Baptista Wortelaerts, gedoopt op 03-02-1713 te Werchter (getuige(n): Joannes Baptista de kijser, pastoor in Willebroek en Catharina Bries), zoon van Henricus Worteleers en Maria Bries.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 22-03-1756 te Werchter met Petrus Franciscus Jacobs, 23 jaar oud, gedoopt op 07-12-1732 te Werchter. Zoon van Cornelius Jacobs en Elisabeth Janssens.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna De Wortelaer, gedoopt op 04-10-1743 te Werchter (getuige(n): Christianus vandenbosch en Maria Bries), overleden 10-1743 te Werchter.
   2.  Petrus De Wortelaer, gedoopt op 12-05-1745 te Werchter (getuige(n): Petrus Geens en Maria Bries).
   3.  Guilielmus De Worteleer, gedoopt op 04-08-1747 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Briers en Catharina de Worteleer).
   4.  Anna Maria De Worteleer, gedoopt op 16-12-1749 te Werchter (getuige(n): Petrus vangeel en Anna vandenbosch).
   5.  Anna Catharina De Wortelaer, gedoopt op 08-02-1753 te Werchter (getuige(n): Christianus vandenbos en Maria bries).
   6.  Barbara De Worteleer, gedoopt op 16-05-1755 te Werchter (getuige(n): Petrus de groot en Barbara Luyten).

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Joannes Baptista Jacobs, gedoopt op 05-03-1759 te Werchter, overleden op 12-03-1759 te Werchter, 7 dagen oud, begraven op 13-03-1759 te Werchter.
   8.  Joanna Maria Jacobs, gedoopt op 01-08-1760 te Werchter.
   9.  Elizabetha Jacobs, gedoopt op 22-12-1762 te Werchter.
   10.  proles Jacobs, geboren op 03-10-1764 te Werchter, gedoopt op 03-10-1764 te Werchter, overleden op 03-10-1734 te Werchter.

 
VIab    Petrus Van den Bosch, gedoopt op 08-11-1726 te Werchter (getuige(n): Petrus Van Eijken en Joanna Bries).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 06-04-1749 te Werchter met Catharina Van Eijken, 29 jaar oud, gedoopt op 12-01-1720 te Werchter. Dochter van Arnoldus Van Eijken en Anna Viskens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guilielmus Van den Bosch, gedoopt op 10-09-1750 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Bries en Joanna Viskens), overleden op 15-01-1751 te Werchter, 127 dagen oud, begraven op 16-01-1751 te Werchter.
   2.  Anna Catharina Van den Bosch, gedoopt op 01-08-1752 te Werchter (getuige(n): Christianus Vandenbosch en Joanna Van Ermengem nomine Anna Viskens).
   3.  Maria Elizabetha Van den Bosch, gedoopt op 09-10-1755 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Bries en Maria Elisabeth Adriaens).
   4.  Joannes Baptist Van den Bosch, gedoopt op 11-02-1759 te Werchter, overleden op 02-03-1759 te Werchter, 19 dagen oud, begraven op 03-03-1759 te Werchter.
   5.  Henricus Van den Bosch, gedoopt op 11-06-1762 te Werchter.

 
VIac    Anna Van den Bosch, gedoopt op 17-03-1729 te Werchter (getuige(n): Joannes Bruyninckx en Anna Van Avont).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 25-02-1753 te Werchter met Henricus Lauwens. Zoon van Adrianus Lauwens en Elisabeth Jansens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas Lauwens, gedoopt op 25-04-1754 te Betekom.
   2.  Anna Maria Lauwens, gedoopt op 07-12-1755 te Betekom.
   3.  Elizabetha Lauwens, gedoopt op 14-03-1758 te Betekom, overleden op 26-01-1760 te Werchter op 1-jarige leeftijd.
   4.  Guilielmus Lauwens, gedoopt op 13-10-1760 te Werchter.
   5.  Elizabetha Lauwens, gedoopt op 14-10-1762 te Werchter.
   6.  Anna Barbara Lauwens, gedoopt op 06-09-1766 te Werchter.
   7.  Maria Teresia Lauwens, gedoopt op 14-04-1769 te Werchter, overleden op 17-04-1769 te Werchter, 3 dagen oud, begraven op 18-04-1769 te Werchter.

 
VIad    Anna Catharina Van Eijken, gedoopt op 26-03-1724 te Werchter (getuige(n): Petrus De Kijser en Catharina Van Eyken).
Gehuwd voor de kerk ca 1746 met Norbertus De Cock, gedoopt op 26-10-1708 te Werchter (getuige(n): Norbertus Van Gorp en Barbara Meeus), overleden op 18-12-1780 te Werchter op 72-jarige leeftijd, zoon van Antonius De Cock en Catharina Schrijns.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egidius De Cock, gedoopt op 18-09-1746 te Werchter (getuige(n): Egidius De Cock en Anna Van avont).
   2.  Guillaume De Cock (zie VIIba).
   3.  Joanna Catharina De Cock, gedoopt op 13-02-1762 te Werchter (getuige(n): Petrus Paeps alias Van Eijken en Susanna Van Avont).

 
VIae    Joanna Maria Van Eijcken, gedoopt op 22-05-1739 te Werchter (getuige(n): Michaël Vloeberghs en Elisabeth Bruynincx nomine Joanna Maria Bruynincx).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 17-02-1768 te Werchter met Petrus De Meijer, 28 jaar oud, gedoopt op 15-07-1739 te Werchter (getuige(n): Petrus Hijlighen en Jacoba Boogaerts). Zoon van Joannes Baptist en Maria Hijligen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina De Meijer, gedoopt op 23-03-1770 te Werchter, overleden op 23-01-1773 te Werchter op 2-jarige leeftijd, begraven op 25-01-1773 te Werchter.
   2.  Petrus De Meijer, gedoopt op 05-05-1773 te Werchter.
Gehuwd met Elisabetha Van Essche.

 
VIaf    Petrus Bruijninckx, Cultivateur à Werchter (1807), geboren op 21-07-1738 te Betekom, overleden op 29-10-1821 te Werchter op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 02-03-1772 te Werchter met Anna Maria Van Leemputten, 24 jaar oud (zie VIIIm).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Bruijninckx, gedoopt op 18-05-1772 te Werchter.
   2.  Anna Maria Bruijninckx, gedoopt op 13-02-1774 te Werchter.
   3.  Joanna Bruijninckx, gedoopt op 28-07-1775 te Werchter.
   4.  Maria Anna Bruijninckx, gedoopt op 26-08-1776 te Werchter, overleden op 30-01-1783 te Werchter op 6-jarige leeftijd.
   5.  Petrus Bruijninckx (zie IXr).
   6.  Anna Maria Bruijninckx, gedoopt op 25-08-1783 te Werchter, overleden op 14-02-1794 te Werchter op 10-jarige leeftijd.
   7.  Joannes Baptist Bruijninckx (zie IXs).
   8.  Catharina Theresia Bruijninckx, gedoopt op 21-05-1788 te Werchter, overleden op 04-02-1790 te Werchter op 1-jarige leeftijd.
   9.  Maria Theresia Bruijninckx, gedoopt op 15-07-1790 te Werchter.
   10.  Franciscus Bruijninckx (zie IXt).

 
VIIa    Egidius Fayaerts, gedoopt op 18-11-1710 te Werchter (getuige(n): Egidius Feyaerts en Maria De Raemaeker), overleden op 23-05-1771 te Werchter op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met Barbara Van Meerbeek, gedoopt op 28-09-1710 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Van Geel en Barbara Van Geel), overleden op 27-10-1787 te Werchter op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Faijaerts (zie VIIIa).
   2.  Joannes Baptista Feijaerts, gedoopt op 23-08-1739 te Werchter (getuige(n): Joannes Baptista Feijaerts en Lucia van Meerbeeck).
Gehuwd op 64-jarige leeftijd op 20-09-1803 te Werchter met Joanna Josepha Laurent.
   3.  Joannes Feyaerts (zie VIIIb).
   4.  Anna Catharina Feyaerts, gedoopt op 27-04-1744 te Werchter (getuige(n): Guilielmus Janssens en Anna Van Geel).
   5.  Cornelius Feyaerts, gedoopt op 22-06-1746 te Werchter (getuige(n): Cornelius Van Meerbeeck en Elisabeth Nijs).

 
VIIb    Arnold Faijaerts, gedoopt op 03-10-1711 te Werchter (getuige(n): Arnold Van Houtvinck en Elisabeth Wouters), overleden op 21-11-1750 te Werchter op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 11-01-1735 te Werchter met Elisabeth Wouters, 24 jaar oud (zie VIf).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIf).
 
VIIc    Henricus Faijaerts, gedoopt op 10-03-1725 te Werchter (getuige(n): Henricus Feyaerts en Catharina Van Hoet).
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 30-11-1754 te Werchter met Anna Pelgrims, 28 jaar oud, gedoopt op 08-11-1726 te Werchter (getuige(n): Cornelius Van Geel en Anna Van Meerbeeck), overleden op 28-03-1771 te Werchter op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 46-jarige leeftijd op 20-01-1772 te Werchter met Catharina Wauters, 31 jaar oud, gedoopt op 20-10-1740 te Wezemaal (getuige(n): Joannes Hollants en Catharina Mertens), overleden op 17-10-1779 te Werchter op 38-jarige leeftijd, begraven op 20-10-1772 te Werchter.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Bzrbara Feijaerts, gedoopt op 26-07-1755 te Werchter (getuige(n): Petrus Pellegims en Barbara Wouters).
Gehuwd met Henricus Van Eijcken, geboren te Werchter.
   2.  Anna Maria Feijaerts, gedoopt op 05-02-1757 te Werchter (getuige(n): Cornelius Van Meerbeeck en Maria van Geel).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 09-11-1790 te Werchter met Andreas Kindermans, 24 jaar oud, gedoopt op 01-04-1766 te Werchter (getuige(n): Andreas Vanroost en Maria Mommens), overleden op 13-05-1829 te Werchter op 63-jarige leeftijd.
   3.  Elizabetha Feijaerts, gedoopt op 07-03-1759 te Werchter (getuige(n): Arnldus Verbeeck en Elizabetha Eggers).
   4.  Anna Catharina Faijaerts, gedoopt op 07-10-1760 te Werchter (getuige(n): Egidius Faijaerts en Anna Vangeel), overleden op 05-09-1838 te Werchter op 77-jarige leeftijd, begraven op 07-09-1838 te Werchter.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21-04-1792 te Werchter met Cornelius Gordts, geboren te Tildonk.
   5.  Maria Catharina Faijaerts, gedoopt op 26-08-1762 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Faijaerts en Anna Catharina Vosmans).
   6.  Anna Theresia Faijaerts, gedoopt op 11-01-1765 te Werchter (getuige(n): Petrus Faijaerts, filius Egidi en Anna van Meerbeeck).
   7.  Andreas Clara Faijaerts, gedoopt op 08-01-1767 te Werchter (getuige(n): Andreas Vanroost en Clar van Langendonck), overleden op 14-08-1770 te Werchter op 3-jarige leeftijd, begraven op 15-08-1770 te Werchter.
   8.  Arnldus Faijaerts, gedoopt op 10-09-1769 te Werchter (getuige(n): Arnoldus Mareschalck en Elisabetha Van Geel), overleden op 18-06-1770 te Werchter, 281 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   9.  Barbara Faijaerts, geboren op 08-12-1772 te Werchter, gedoopt op 08-12-1772 te Werchter (getuige(n): Joannes Franciscus Eggers en Anna Barbara Faijaerts, soror prolis), overleden 1852 te Rotselaar.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 17-04-1796 te Rotselaar met Adrianus Van Cauwenbergh, geboren te Aarschot, overleden op 01-02-1806 te Rotselaar.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 11-02-1807 te Rotselaar met Petrus Van Malcot, 26 jaar oud, geboren op 13-11-1780 te Rotselaar, gedoopt op 14-11-1780 te Rotselaar (getuige(n): Petrus Verbeeck, habitans in Wesemael en Elisabetha Van Malcot, habitans in Rotselaer), overleden op 09-10-1839 te Rotselaar op 58-jarige leeftijd.
   10.  Joanna Faijaerts, gedoopt op 24-10-1774 te Werchter (getuige(n): Cornelius Bosmans en Anna Maria Faijaerts).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-07-1806 te Rotselaar met Henricus Hennes, 27 jaar oud, geboren op 11-12-1778 te Winksele.
   11.  proles Faijaerts, geboren op 17-10-1779 te Werchter, overleden op 17-10-1779 te Werchter.

 
VIId    Carolus Feyaerts, gedoopt op 01-03-1718 te Werchter (getuige(n): Carolus Feyaerts en Barbara Van Houtvinck), overleden op 27-03-1804 te Werchter op 86-jarige leeftijd, 6 germinal 12.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26-05-1744 te Werchter met Barbara Cloots, 21 jaar oud, gedoopt op 25-02-1723 te Werchter (getuige(n): Joannes Goris en Barbara De Rademaeker), overleden op 29-02-1780 te Werchter op 57-jarige leeftijd. Vrouw van Carolus Feyaerts, dochter van Lambert Cloots en Barbara Vermijlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Feyaerts, gedoopt op 23-04-1745 te Werchter (getuige(n): Petrus Van Hoegaerde en Anna De Jonghe).
   2.  Barbara Feyaerts (zie VIIId).
   3.  Anna Catharina Feyaerts, gedoopt op 25-12-1748 te Werchter (getuige(n): Cornelius Vermeijlen en Anna Vandenbosch).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-06-1773 te Werchter met Judocus Van Avont, geboren te Werchter.
   4.  Joannes Faijaerts (zie VIIIe).
   5.  Petrus Antoon Feijaerts (zie VIIIf).

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software