Terug naar de beginpagina
Actualiteit       Mijn auto       Belgisch Bier       Westvlams       Bijzonderheden       Links       Rechts       Lyrics


 Index
 Kontraksies
 Utdrukkingn
 Vervoegingn
 Woardnschat

 Home

Mijn moedertaal: twestvlams

Hieronder vindt u "westvlams voe beginners", waarvan u het genoegen heeft deze als een van de eersten te mogen lezen...

1. Kontraksies
Int Westvlams kujje dikkenst gjeelle zinn vervangn deur 1 woord , zo een bitje glik int Duts moa ton nog ekstremer. 'k goa ne kjeeh een simpel vwoarbeeltje geevn omt eh bitje duddelikker te moakn. Oej int ABN wil zeggn "Ik kan U verzekeren dat ik de door U zopas aangehaalde acties niet ondernomen heb", ton kundje gjeel die zinne in ene kjeeh int Westvlams zegn: "Jammojakkundoe". Zo simpel ez dadde dus, ge ziedet, Westvlams is zo simpel lik dat tgroot is, en lik of damme getoagd ihn: wulder zeggn olles korter, dus tes nie dammet stif groot doen! Nog un poar vwoarbeeldn:

- Hoatgoanjoat: Gelieve in de actuele omstandigheden van enige kalmte blijk te geven
- Geziegiezekerzot: U vergist zich schromelijk
- Belangelanstnnie: Ik kan U met aandrang verzekeren dat hetgeen U beweert geheel en al uit de lucht gegrepen is

Terug

2. Utdrukkingn
Tes ni omdatter int ABN zuknen hoop skoane utdrukkingn bestaon, damme widder moetn achterbluvn. Mjeer nog: kgoa dirrekt nekjeeh toagn damme widder superieure utdrukkingn en, vele skoander, welspreeknder en brjeedsproakiger dan ol dreste. Kiek moa nekjeeh noa wukdatter ier onder stoat. Voe de poar sukkeloars die nog gjeen Westvlams verstoan (Uls! Kiekns!) ihk er ton moa de vertoalinge bie gezwiereld. Ge ziedet: me zin widder noch de slichtste ni!

- Oet de melk smakt noa stront, is de koe ongezond: als er zich problemen voordoen, kun je maar beter op zoek gaan naar   de oorzaken die eraan ten gronde liggen
- Beter een blinne up joen dumme, dan een floske zonder gat: draag zorg voor je flesje bier op plaatsen waar je door   omstandigheden vaak een onverwachtse en ongewilde duw te beurt valt
- De kiekens zittn deur den droad: dat meisje daar draagt geen beha
- Ge zid dran glik mette skitte: welke truuks je ook uit je mouw schudt gedurende het verdere spelverloop, ik ga winnen
- De skoane smitn ze weg, mo de kut houdn ze: Pas op dat je niets weg werpt dat je nog nodig zou kunnen hebben
- Giv moa pulle: zorg er maar voor dat het snel vordert
- Tis ol gin oar snien: het is niet allemaal even triviaal
- Kuust mo joen skippof: maak maar dat je weg komt
- 'k goa daddier nekjeeh rap goan doen goan: ik zorg er wel voor dat het zo snel mogelijk in orde komt [let op het typische    meermaals gebruiken van het werkwoord 'goan'.
- Da vrommins zit vul\ Zis vul gestookn: Die vrouw is zwanger
- Te dom voer ooi teetn: zo dom als t achterste van een koe
- Joenen hond in zinne zak bitn dat t'oar aje mulle plakt....: zo'n miserie hebben dat..
- 't Finste es wok zen oar : hij is niet erg slim, doet nogal vreemde dingen
- De lucht dwoad doen : het licht uitdoen
- 't Rint mollejoengn : het regent echt heel hard
- Een viez meubel : een onaangenaam vrouwelijk persoon
- 't Woajd lik de vroede bjeestn : het waait heel erg
- Een stoet ransel : vrouw die niet op haar mond gevallen is
- Jeehd een twien binn buk gedoan: Hij heeft iemand beetgenomen
- Giv moa sjette/pulle/gette/goaze/spunse/petrolle/ : Begin er maar snel aan
- 't Rint dat zikt: 't rint mollejoengn
- Ge kundem deur de ghoote/ t ghootegat trekkn: Hij is graatmager
- tsjakut tsjakin: in alle richtingen, chaotisch
- Ol da pwootn en oorn eeht: iedereen
- Een beskeetn commissie: iets wat je niet graag doet maar waarvoor men je in t gat gestoken heeft
- De preut' of zin : doodop zijn
- De mwoard steekn : sterven
- Versteekn: recuteren ofte coïteren
- Transponeern: verzetn
- Koeieklinke: koeschede
- Mullepaté: boel
- Brokkelaire: oen, sukkel, nietsnut
- Psalm: klankverbastering als synoniem voor de godendrank (lees: tgjeen dat de auteur van dezen cursus drinkt ... vandaar   diene god)

Oej med oes wil koarten moej wel weetn oe daj de vier swoartn troef moed utspreekn int Westvlams: Ertns, Piekns, Koekns en Kloavers.

Terug

3. Vervoegingn van onvervoegbaore dingn
Der zin ne gjeelleboel persoann, zowel in 't inkelvoud glik int mjeervoud, mo ge moe nie peizn dan ze doar int ABN een twuk mee doen. Dat moe nekjeeh gedoan zin, en wuk ister nu beter dant Westvlams voe doa een eindan te moakn! Me goan der direkt ne kjeeh invliegn med een poar klassiekers:

JA
- 1e persoon enkelvoud: Joak
- 2e persoon enkelvoud: Joaj/Joag
- 3e persoon enkelvoud: Joaj (mannelijk), Joas (vrouwelijk) en Joat (onzijdig)
- 1e persoon meervoud: Jom/Jow
- 2e persoon meervoud: Joag
- 3e persoon meervoud: Joas

NEE
- 1e persoon enkelvoud: Nink / Njennek
- 2e persoon enkelvoud: Njeig
- 3e persoon enkelvoud: Njeinnie / Nei (mannelijk), Nins (vrouwelijk) en Nint (onzijdig)
- 1e persoon meervoud: Njiem / Nimm
- 2e persoon meervoud: Njeig
- 3e persoon meervoud: Nihns

4. Verdubblinge in oeze toale
Gihtadde overre overolstnt, oej een tale begunt te klappn, moej de vervoeginge van zin e eehn ljirn. Int Westvlams es da wok ezoa. Mo bie oes es dadde nog een bitjen anders; meehn wulder nog de dubble vormn:

EEHN
- 1e persoon enkelvoud: keeh kik
- 2e persoon enkelvoud: geih(t) gie
- 3e persoon enkelvoud: jeehd em (mannelijk)/ zeeh sie(vrouwelijk) / Theet tet (onzijdig)
- 1e persoon meervoud: weehn wiedder
- 2e persoon meervoud: geih giedder
- 3e persoon meervoud: zeehn ziedder

ZIN
- 1e persoon enkelvoud: kben kik
- 2e persoon enkelvoud: ge zih gie
- 3e persoon enkelvoud: jis em (mannelijk)/ zis sie (vrouwelijk) / tis tet (onzijdig)
- 1e persoon meervoud: me zin wiedder
- 2e persoon meervoud: ge zih giedder
- 3e persoon meervoud: ze zin ziedder

Terug

5. Ne formidoabele woardnschat
Oster 1 toale vor olles en nogentwa goeklinknde woordn eeht, est ollik wel 't Westvlams zekers! Of wuk peisdjiervan:

- Affeceern: goaze geevn
- Andjoen: ajuin
- Antertn: vertrekken
- Antidns / Tielik: vroeg
- Oakre: zie Seule
- Ballanswoore, Juttekakokuhr, Renne: schommel
- Bollekette: een king-size knikker
- Buzze geevn: goaze geevn
- Kamelot: goedkoop en duurkoop
- Cornisje: dakgoot
- Deur: door
- Deure: deur
- Dilt: "zolder" boven stallen, dient op hooi/stro te stockeren
- Geistekakker: dikkenekke
- Ertefretter: een zeurkous
- Ersatz: vervangmiddel van mindere kwaliteit
- Fikke: een gebrekkig mens
- Flusj: vangtros
- Flutse: misser
- Frottn: flemen
- Furnin: ongedierte (bij insecten)
- Gerre: een gat, kier - bv. de deure stoat up e gerre
- Gesoere: vrouwspersoon dat meestal in de struiken gevonden wordt
- Gesgjeete: vrouw met de intelligentie van de gesoere maar met minder succes bij de mannen
- Gjil die santeboetik: heel dat zaakske
- In kweiste zin: Ruzie maken
- t Upperste: de zolder
- Jeunn: zich amuseren
- Kariot: oud vehikel
- Keunesniederke: cuttermes
- Kissak: vettigaard
- Kluntn: onhandig mens
- Klutters / Kluttergelt: kleingeld
- Kontroarie: integendeel, tegendraads
- Kalisheklutser: nietsnut met grote mond
- Kortwoagn: kruiwagen
- Krudekoeke/zoetekoeke/pennepisse: peperkoek
- Kwihstje/kitzwonders: Ik ben benieuwd
- Lattestwoors: rolluiken
- Lettre: weinig
- Lochtink: moestuin
- Lutte geevn: goaze geevn
- Marbels/Marbeln: knikkers/met knikkers spelen
- Meuzje: mug
- Meuzel: boodschappentas/zak
- Messink :mesthoop
- Miern zjihkn: zeveren
- Mullepeehre/mot: klap in t gezicht (muilpeer)
- Oalkartjeel: beerkar
- Pallulle: Pannenkoek
- Pallullewuppre: Drogegrappenmaker
- Pekker: iemand die op cafe blijft hangen
- Pernikkel: klein, onbeduidend mannetje
- Pertank: nochtans
- Pielle: batterijtje
- Frutnier: wesp
- Porre: een goe gebouwde vrouw [kloeke porre], vandoar pur uytbreidinge voor meisje
- Preus/Preus lik tvjirtih: trots/ enorm trots zijn
- Puppegoale/Bakwoagn: kruiwagen
- Passensje: geduld
- Joen Puste skeurn: geniepig vertrekken
- Rutte: venster
- Rulle: meikever
- Sarze/Soaze: deken
- Sk(e)uttels, de sk(e)uttels doen: de vaat doen
- Skufln: fluiten, ook vogelzang
- Skuflette: fluitje
- Skurdug/Skurdugoard: roekeloos, roekeloos persoon
- Skuw: gevaarlijk/geweldig (let op het verschil in betekenis)
- Seule: emmer
- Sjette: wol
- Sjette geevn: rap voortdoen, goaze geevn
- Slunse: vod/vrouw met lichte zeden -cfr. den tring en den tram zin derover gewist
- Sloare: sloor, arme vrouw
- Smeirlaprie: goederen van bedenkelijke kwaliteit
- Smuk [Smukk'n]: motregen [motregenen]
- Stoffoasje: materiaal
- Sturtn: morsen
- Stuttn: boterhammen
- Stuteskooijer: boterhammenbedelaar
- Tefeihte: direct
- Tettink: regenworm
- Tjeehle: Teil
- Jattetoet: jazeker
- Trunte: treuzelaar
- Ulle: deksel
- Ullewuppre: kroontjeswipper, flesopener
- Van tweistn: Dwars
- Verzekers: waarschijnlijk
- Veugl, veugln: vogel, ook figuurlijk, vandaar het werkwoord
- Vlerke, vleire: vleugel
- Vrommins: vrouw
- Wietn: onnozelaar
- Wikkeln / Roern: bewegen
- Wuf: vrouw, geen negatieve connotatie
- Zeemtette: slijmbal, zagevent

Let wel up! Ter zien woordn die ook van an de kantn van Izegem en Tielt en ol de reste wordn geklapt, en nie in Blankenberge. Mor de meeëste woordn klappn wiender ook, dus ge kut er ier ook mee terechte.

Terug

Webdesign & code by Benjamin "TripleBee" Bisschop