Treeworker.be     |     home
Over Bomen   |   Fotosynthese   |   Basisanatomie   |   Houtwoordenboek   |   bomen zoeken   |   Keltische - bomenkalender
Keltische - bomenkalender

Onze voorouders, de Kelten gebruikten vroeger een Maandkalender. Deze was gebaseerd op de Maan. Door observatie van de Maan kwamen ze op een Maancyclus van 28 dagen, die werd verdeeld in 4 groepen van 7 dagen (Nieuwe Maan, 1e kwartier, Volle Maan en Laatste Kwartier: telkens een periode van 7 dagen). Ook de Islam gebruikt nog steeds een niet gecorrigeerde Maandkalender, met als gevolg dat de Ramadan steeds opschuift. De Joden gebruiken ook een Maandkalender, maar dan wel een gecorrigeerde.
Later zijn wij overgestapt op de Zonnekalender, gebaseerd op de veranderingen van de Zon. Onze voorouders zagen dat de Zon in de winter een kleine boog maakt, en laag aan de hemel blijft, tegelijk zijn de dagen korter. In de zomer volgt de Zon een grote boog hoog aan de hemel, dit valt samen met lange dagen. Deze bewegingen werden door de Druïden vastgelegd. Hoe deden ze dat? Ze sloegen een stok in de grond op de plaats waar de zon opkwam in het Oosten. Elke dag deden ze dat opnieuw. En de stokken schoven langzaam op naar het Noorden. Bij de Zonnewende bleef de stokken een drietal dagen op dezelfde plaats staan om daarna langzaam terug te keren. Tijdens de winterzonnewende werd het laagste punt bereikt. Tussenin wanneer de dagen evenlang waren als de nachten had je dan de lente- en herfstevening. Met deze palen had men dus de Zon kunnen vastleggen. De stokken waren in hout, en nadien werd er een heiligdom van gemaakt, in steen. Zo ontstond o.m. het bekende Stonehenge (zonneobservatorium).
De Zonnekalender werd uiteindelijk opgelegd door het Christendom (de Maankalender was eenvoudiger dan de Zonnekalender).
 Het OGHAM-alfabet.
De Kelten gebruikten een eigen alfabet, het OGHAM-alfabet genaamd, dit is een eenvoudig alfabet, dat enkel gebruikt werd voor opschriften, er zijn dus nooit boeken mee geschreven. De Druïden vonden trouwens dat alles in het geheugen moest blijven en dat het niet nodig was boeken te schrijven. Elke letter van dit alfabet is een beginletter van de 20 belangrijkste bomen van de Kelten; 13 letters verwijzen naar de 12 à 13 manen per jaar. De cyclus van de Maan telde 28 (bijna 29) dagen, daarom waren er soms 12, soms 13 manen per jaar. Men rekende dan13 x 28 is 364 + 1 dag is één jaar; die ene dag werd gewijd aan de maretak. De maretak was een boom op een boom. Daarvan komt dan het gezegde 1 jaar en één dag.
 De boom als levenssymbool.
Door alle culturen en tijden heen is de boom voor de mens een belangrijk levenssymbool geweest. In onze huidige geïndustrialiseerde samenleving wordt die betekenis naar de achtergond verdrongen. Tot vandaag toe kennen wij een aantal bomen waaraan een helende kracht wordt toegeschreven. Vroeger werd aan de bomen een ganse kultus gewijd. Het christendom zag ten tijde van zijn verspreiding deze heilige bomen als momumentale vertegenwoordigers van deze 'heidense' natuurreligies. Daarom werden in die tijd op last van het christendom heel wat bomen omgehakt. Maar meestal koppelde men de oude cultus aan de nieuwe godsdienst, vandaar dat de kapelletjesboom ontstond, waarbij men meer de nadruk ging leggen op het kapelletje dan op de boom. Op die manier zette het Christendom de oude gebruiken naar zijn hand.
De Kelten introduceerden het gebruik om bij de woning of op het dorpsplein een linde te planten, ter bescherming van familie en gemeenschap. Onder de dorpslinde vergaderden de schepenen, sprak men recht, en werd er gedanst bij feestelijkheden. Jonge geliefden spraken er af omdat er onder deze aan liefde en vruchtbaarheid gewijde boom gekust mocht worden. Wanneer er recht gesproken werd, vervulde de boom ook dikwijls een rol als galg of schandpaal bij het uitvoeren van de opgelegde straffen. Rechtspreken gebeurde zowel onder de linde als onder de eik.
Er waren ook heksenbomen. 's Nachts zaten er trompetspelende heksen in die linden, en je kon deze bomen maar best vermijden want heksen bespringen de voorbijgangers; men noemde dit : 'van de mare bereden worden'. En een minnaar die je bedrogen had, kan je betoveren door drie nagels in een kapellekensboom te slaan.
Een ander gebruik is het planten van de meiboom op de laatste zondag van april. Het ontluikende frisse groen houdt de belofte in voor een vruchtbaar jaar. De dansen en volksspelen die rond de meiboom worden gehouden, staan symbool voor vreugde en vernieuwing.
In de donkerste dagen van het jaar wordt de kerstboom in de huiskamer geplaatst. Wie van ons kent er nog de betekenis van dit gebruik, dit was het voorchristelijk 'feest van het licht', dat de wedergeboorte van de zon en het licht op de duisternis symboliseert. Vanaf de winterzonnewende (+/- 21 december) worden de dager immers terug langer dan de nachten.
Ook bij een nieuw leven wordt soms een jonge boom geplant, en men verbindt dan het leven van dit pasgeboren kind met de levenskracht van de lotsboom.
 Boomrituelen in andere culturen.
De boom staat dikwijls in verband met een aantal overgangsrituelen van kind naar volwassene. Vandaag nog worden in Italië jongens aan het begin van hun puberteit door hun ouders driemaal door de gespleten stam van een jonge boom gehaald. Deze symboliseert een vagina waardoor de jongens op een rituele manier herboren worden. Op het snijvlak wordt een gewijde afbeelding van de Maagd Maria vastgemaakt dat in de boom blijft zitten wanneer deze, weer dichtgebonden, verder uitgroeit tot een volwassen boom. Ander voorbeelden vind je in de Voedoe-godsdienst in Haïti waar men de god van de vegetatie aanbidt, Loco genaamd, in de gedaante van een boom. In Vanuatu duiken jongens, om hun moed te bewijzen, van een 15 meter hoog houten platform waarbij alleen een aan hun enkels gebonden elastische band voorkomt dat ze te pletter vallen. Ook bij de Sjamanen speelde de boom een belangrijke rol.

 De 13 Manen van de Kelten (welsch) en hun respectievelijke 13 bomen.
Elke boom was gelinkt met een bepaalde Maan van het jaar. Het Keltisch jaar begon volgens sommigen op 1 november met het Samheinfeest. Het ogenblik waarop men de doden ging eren, het land lag dan braak, de vruchten waren geplukt. Men dacht aan een vlies tussen twee werelden - deze wereld en die der overledenen - dat op deze moment het gemakkelijkst doordringbaar was. Volgens anderen startte het jaar op 25/12 of met de eerste Maan na de winterzonnewende. In de tekst hieronder baseren we ons op deze laatste startdatum.
De eerste boom van de dertien is de BERK (Beth)en valt samen met de eerste Maan na de winterzonnewende. De berk heeft een witte stam (let wel een jonge berk heeft een bruine stam) en werd aan de Zon toegewijd, men sprak van de overwinning van het zonlicht op de duisternis (de winterzonnewende). De berk kan het meest Noordelijk groeien, het is een heel taaie boom en staat symbool voor vernieuwing, reinheid en zuivering. Er werden bezems gemaakt van rijsthout. Van berkesap kan je wijn maken, berksesap is trouwens erg gezond.
De tweede boom van de dertien is de LIJSTERBES (Louis). Dit is een vrouwelijke boom, in het najaar heeft deze mooie oranjebessen; hij wordt niet groot en heeft vedervormige bladeren. Deze boom staat voor bescherming, en wordt geassocieerd met het hert en Mercurius en met de tweede Maan na de winterzonnewende..
De derde boom van de dertien is de ES (Nion). Dit is een mannelijke boom, een hoge boom die gebruikt werd voor het maken van stelen voor gebruiksvoorwerpen (bv speren, bezemstelen). Het hout is sterk, soepel en heel recht. Het symboliseert de verbinding tussen de hogere en de lagere wereld. In het Germaans heet deze Yggdrasil of levensboom. Deze boom wordt geassocieerd met de ever en met Mars en Jupiter en met de derde Maan na de winterzonnewende.
De vierde boom van de dertien is de ELS (Fearn). Deze boom draagt typische katjes en is een waterboom bij uitstek. Het is een vrouwelijke boom. Als je er een tak afscheurt dan geeft deze een rode kleur af (vandaar ook vrouwelijk). Het is de enige boom die niet rot in het water, en het hout ervan werd dan ook in de grond gebruikt als steunpunt. Deze boom wordt geassocieerd met de bij en met de planeet Venus en met de vierde Maan na de winterzonnewende.
De vijfde boom van de dertien is de WILG (Saille, Salix). De wilgenbast werd gebruikt als pijnstiller. Salinezuur wordt bv. gebruikt in aspirientjes. De wilg staat voor levenskracht en reïncarnatie. De wilg zuigt veel water, en werd gebruikt als vrouwelijke staf. Het hout van de knotwilg werd gebruikt om te vlechten. Deze boom wordt geassocieerd met de Maan en met de wolvin en met de vijfde Maan na de winterzonnewende.
De zesde boom van de dertien is de MEIDOORN. Deze staat bekend voor de vruchtbaarheid en wordt geassocieerd met Venus en de stier en met de zesde Maan na de winterzonnewende.
De zevende boom van de dertien is de EIK (douib). Je hebt de zomereik en de wintereik. De zomereik heeft géén steeltje en de wintereik wel. Onder deze bomen werden belangrijke vergaderingen gehouden. De druïden werden de wijze mannen van de eik genoemd. In de winter groeide op deze eik de MARETAK (deze groeide echter ook op andere bomen). De maretak is een parasiet. De maretak draagt in de winter vruchten, kleine bolletjes die iets slijmerigs afgeven als je er op drukt. Dit slijmerigs hield verband met het mannelijk sperma. Men spreekt ook van de eikkoning: de eik was namelijk de koning van de bomen van 21/12 tot 21/06. Daarna was de hulstkoning van 21/06 tot 21/12. De hulst heeft stekels. De eikkoning en de hulstkoning hadden banden met elkaar. De eik werd geassocieerd met het paard en met Jupiter. De maretak werd geassocieerd met de beer en ook met Jupiter. Deze zevende boom viel samen met de zevende Maan na de winterzonnewende.
De achtste boom van de dertien is dan de HULST (tinne). De huklst stekelt, en is een boom die erg dwars kan liggen. De hulst draagt hosten (ram). De Hulst wordt geassocieerd met Mercurius en Mars en met de achtste Maan na de winterzonnewende.
De negende boom van de dertien is de HAZELAAR (cull). Deze gebruikt men voor de mannelijke staf en wordt geassocieerd met wijsheid, met de raaf en met de negende Maan na de winterzonnewende.
De tiende boom van de dertien is de BRAAM (muin). Deze werd door de Kelten ook als een boom gezien. De braam kan een een belangrijke hindernis vormen, en voor problemen onderweg. Deze boom viel samen met een Maan in het najaar (de tiende dus), een moeilijke periode. Hij werd geassocieerd met Pluto, Neptunus en met de Steenbok.
De elfde boom van de dertien is de KLIMOP (gort). Deze overwint de barrière, via de klimop kom je boven de braam. Hij werd geassocieerd met de arend en met Uranus en met Saturnus en met de elfde Maan na de winterzonnewende.
De twaalfde boom van de dertien is het RIET (peith). Deze viel samen met de Maan van eind oktober begin november (dus de twaalfde). Het Riet is bekend voor zijn enorme buigzaamheid, en de oogst van het riet werd gebruikt als dakbedekking. Deze boom werd geassocieerd met Neptunus en de zalm.
De dertiende boom van de dertien is de VLIER (). Deze viel samen met de donkerste periode van het jaar en met de dertiende Maan na de winterzonnewende. Van deze boom kan je vlierwijn maken. Hij werd geassocieerd met Mars, Pluto en de draak.

De Kelten hadden geen dierenriem, zij gebruikten bomen voor bepaalde geboortedata om zo iemands karakter uit te leggen.
De eik, beuk, olijf en den zijn bijzondere bomen voor de Kelten omdat deze de seizoenswisselingen aangeven. Deze dagen werden verbonden met de uitvallende bomen, en mensen die op de dagen van deze bomen geboren zijn, zijn per definitie bijzonder!

spar
iep
cipres
populier
ceder
den
treurwilg
linde
eik
hazelaar
lijsterbes
esdoorn
walnoot
populier
kastanje
es
haagbeuk
vijgenboom
berk
appelboom
den
iep
cipres
populier
ceder
den
treurwilg
lindeboom
olijfboom
hazelaar
lijsterbes
esdoorn
walnoot
kastanje
es
haagbeuk
vijgenboom
beuk
appelboom

2 januari-11
12 - 24
25 - 3 februari
4 - 8
9 - 18
19 - 29
1 maart - 10
11 -20
21
22 - 31
1 april - 10
11 - 20
21 - 30
1 mei - 14
15 - 24
25 -3 juni
4 - 13
14 - 23
24
25 - 4 juli
5 - 14
15 - 25
26 - 4 augustus
5 - 13
14 - 23
24 - 2 september
3 - 12
13 - 22
23
24 - 3 oktober
4 - 13
14 - 23
24 - 11 november
12 - 21
22 - 1 december
2 - 11
12 - 21
22
23 - 1 januari

Beschrijving van de boomsoorten en hun krachten

Appelboom
Liefdevol
Appelbomen geven bloemen, appels en hout. Deze mensen zijn vaak gul, willen graag delen, bemiddelen en helpen. Tolerantie is hun kracht. Ze leven bij de dag, zijn fijngebouwd en beschikken over veel charme. Ze hebben een vriendelijke uitstraling en willen liehebben. Appel-bomen komen tot bloei wanneer ze worden bemind en zijn in de liefde gevoelig, betrouwbaar en teder. Ook met hun familie hebben ze een hechte band. Het zijn gevoelsmensen en nemen vaker een beslissing op basis van hun gevoel dan hun verstand. Verder zijn ze filosofisch en hebben veel verbeeldingskracht.

Hazelaar
Charme, spiritueel
De hazelaar geeft hazelnoten door de Kelten als noten van wijsheid werden gezien. Ze zijn vaak onopvallend, maar hebben altijd invloed op hun omgeving. Ze weten van nature precies hoe ze een goede indruk moeten maken, maar kunnen heel humeurig zijn. Dit heeft ook invloed op hun liefdesleven, dat vaak grillig verloopt. Ze zijn bescheiden, begripvol, tolerant, charmant en vriendelijk. Daarom zijn ze populair en hebben veel vrienden. Ze zijn intuïtief, hebben een scherp oordeel en vinden eerlijkheid belangrijk in een relatie. Ze zijn artistiek en willen hun kennis delen met anderen. Ze zijn sociaal en nemen het vooral voor zwakkeren graag op.

Cipres
Trouw
De eeuwig groene cipres heeft iets mysterieus met de slierten vol groene naalden en ronde kegels. Spirituele vragen houden deze persoonlijkheden bezig. Ze zijn met weinig gelukkig en kunnen goed relativeren. Als ze iets hun hoofd hebben moet het gebeuren. Ze weten wat ze willen en zijn uiterlijk net zo sterk als van binnen. Ze kunnen zich snel aanpassen en verwerken tegenslagen snel. Eenzaamheid verdragen ze niet, en in de liefde zijn ze dan ook hartstochtelijk en betrouwbaar. Soms ben je snel op je tenen getrapt en gedraag je je afstandelijk en hooghartig.

Den
Moed, apart
De den ziet er niet uit als een sterke onverwoestbare boom, maar schijn bedriegt. De dennemens is sterk en weet wat hij in huis heeft. Een den is vriendelijk, hartelijk en heel royaal, maar vindt het belangrijk om zichzelf te kunnen zijn. Aan hun hobby's besteden ze veel tijd (en geld!) en ze omringen zich graag met anderen. Ze zijn snel verliefd, maar deze intresse kan net zo snel verdwijnen. Ze kunnen soms bot en grof reageren, maar mensen die echt belangrijk voor ze zijn, laten ze nooit vallen.

Ceder
Optimisme, vastberadenheid
Deze boom groeit bijna overal en ook deze mensen passen zich makkelijk aan. Ze geloven in zichzelf en blijven trouw aan hun overtuigingen. Door hun optimisme en energie liggen ze goed bij vrienden en familie. Ze beschikken over een uitzonderlijke schoonheid. Ze genieten van luxe en kunnen prima voor zichzelf opkomen. Ze zijn vastberaden, op het koppige af en willen graag indruk maken. Ze zijn niet erg geduldig, maar kunnen wel snel beslissingen nemen. Ze zijn ijverig en hebben een ijzersterk gestel waardoor ze bijna nooit ziek zijn.

Berk
Inspiratie
De Kelten vonden de transparante kroon en de witte bast van de berk heel bijzonder. De persoon is dan ook aantrekkelijk en elegant. Ze zijn graag buiten in de natuur en proberen zo milieubewust mogelijk te leven, en in stijl. Ze zijn intelligent en hebben een levendige fantasie. Ze schijnen zelfs helderziende talenten te hebben. Onder de goede omstandigheden zijn ze erg creatief en hangt er rust, tevredenheid en geluk om hen heen. Het is ook belangrijk voor ze om te werken in een prettige harmonieuze sfeer waarin ze zich thuisvoelen. Ze zijn levendig, ogewekt en vriendelijk. Bescheidenheid past goed bij ze en ze houden niet van overdreven toestanden, evenals overdadig eten of drinken. Ze hebben geen hekel aan werken, maar ze hebben ook niet echt ambitie.

Es
Eerzucht, ambitieus
Een es is een breed uitgroeiende boom, en de persoon heeft een sterke persoonlijkheid, maar vind kritiek verdragen moeilijk. Zowel zakelijk als privé vergeten ze wel eens rekening te houden met de wensen en gevoelens van anderen. Ze zijn impulsief, optimistisch en voorzichtig, ook in de liefde. Maar ze zijn een rots in de branding en door en door betrouwbaar. Ze zijn eigenwijs en nemen niet zo maar iets aan. Maar in de liefde stellen ze zich afwachtend op. Soms laten ze hun verstand te veel spreken, maar ze nemen relaties altijd serieus.

Beuk
Kracht, creatief
De beuk is de hoogste boom van Europa en kan 600 jaar oud worden. Geen wonder dat de Kelten respect voor de kracht en schoonheid van deze boom hadden. De persoon heeft een goede smaak en besteed veel tijd en aandacht aan haar uiterlijk. Ze nemen vaak leidinggevende posities in en wegen alle kanten goed af om geen risico te lopen. Ook zijn ze verstandig en kunnen goed met geld omgaan. Ze hebben veel verantwoordelijkheidsgevoel en weten hun werk en privéleven uitstekend te combineren. Op het gebied van de liefde zijn het levenslange trouwe partners, zodra ze de ware hebben gevonden.

Eik
Doorzettingsvermogen, moedig
De eik is een bijzondere boom; voor zijn levenskracht hadden de Kelten groot respect. Deze persoon heeft een persoonlijkheid ie staat; ze zijn zelfverzekerd en moedig. Ze gaan graag tegen de stroom in, want tegenstand geeft hen nieuwe kracht. Ze komen sterk, evenwichtig en krachtig over en zijn niet snel van hun stuk te krijgen, want ze staan met beide benen op de grond. Ze houden zich niet bezig met uiterlijk en besteden niet meer tijd aan zichzelf dan strikt noodzakelijk is. Het zijn doeners en ze laten zich vaak leiden door hun intuïtie, waardoor ze geboren leiders zijn. Maar van binnen zijn ze gevoelig en alleen mensen die ze goed kennen weten dat. Ze zijn betrouwbaar en houden zich aan hun woord. Van af en toe helemaal niets doen, knappen ze helemaal op.

Haagbeuk
Vredelievendheid, stijlvol
In de winter laat de haagbeuk zijn blad vallen, en dan zie je pas hoe mooi en geordend de takken zijn. Het leven van deze mensen is ook gedisciplineerd en beheerst. Ze lijken vrij materialistisch, maar toch zijn ze veel strenger dan anderen denken. Ze vinden het belangrijk om er goed en beschaaft uit te zien. De lichamelijke conditie vinden ze net zo belangrijk. Toch zitten diep van binnen veel wensen, en zijn ze op zoek naar warmte, erkenning en bewondering. Ze vertrouwen maar weinig mensen, en verwachten van hun geliefde begrip en ondersteuning. Maar ze investeren zelf oo veel in een relatie. Ze houden rekening met de gevoelens van anderen, zijn dienstbaar en verstaan de kunst van het luisteren naar anderen. Ook vergeven ze snel en geven iedereen gelijke kansen. Beslissen is vaak lastig.

Esdoorn
Origineel, onafhankelijk
Voordat een esdoorn zijn blad laat vallen, vlammen de bladeren nog één keer op. Dit zijn geen alledaagse mensen die in de menigte verdwijnen, ze vallen op door hun originaliteit en fantasie. Toch zijn ze soms ook verlegen en geen allemansvriend. Met hun verlangen naar nieuwe ervaringen staan ze graag in de belangstelling en zijn ze gevoelig voor complimenten. Ze willen het liefst helemaal onafhankelijk zijn, en dat geeft nog wel eens botsingen. Ze zijn trots en bezitten over genoeg zelfvertrouwen om dingen aan te pakken. Ze hebben een opvallend goed geheugen en kunnen goed leren. Vaak hebben ze ook een ingewikkeld liefdesleven; op een gewone relatie zouden ze vrij snel uitgekeken zijn.

Iep
Eigenzinnigheid, edelmoedig
De iep valt op door zijn karakteristieke silhouet. Met deze opvallende verschijning staan ze vaak in de belangstelling. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en anderen en zijn behoorlijk eigenwijs. Hun karakter wekt vertrouwen op en ze weten daardoor al veel geheimen. Ze stellen niet veel eisen aan het leven en zijn daardoor snel tevreden. In de liefde zijn ze eerlijk en betrouwbaar, maar niet makkelijk vergevend.

Spar
Geheimzinnigheid, raadselachtig
De spar heeft afstandelijke naalden en de bijbehorende persoon geeft zich niet zomaar bloot. Ze hebben een gesloten karakter en treden niet graag op de voorgrond. Aan de ene kant doen ze alles het liefst alleen, maar ze willen er ook graag bij horen. Het zijn geen praters en ze hebben kwetsbare karakters. Ze staan bekend om hun goede smaak en gedragen zich stijlvol en waardig. Ze hebben last van stemmings-wisselingen en kunnen koppig vasthouden aan meningen. Degenen van wie ze houden weten dat ze er altijd voor hen zijn. Ze zijn bescheiden maar ook ambitieus met een oneindig geduld. In de liefde zijn ze veeleisend, maar willen zelf ook het allerbeste geven.

Walnoot
Hartstocht, filosofisch
Na een paar jaar komen er pas walnoten aan een notenboom. Dit is een volhouder die zich het liefst in de breedte ontwikkeld. Ze hebben een natuurlijk overwicht op anderen en dat brengt ze in de verleiding hun zin door te drijven. In hogere posities zijn het geniale straten. Ze zijn sterk geïnteresseerd in de kracht van het onderbewuste en hebben veel doorzettingsvermogen waardoor ze zich zelden tijd geven om uit te rusten. Ze kunnen fel uithalen en als iemand hun vertrouwen beschaamt, is de vriendschap over en uit. Ze kijken verder dan hun neus lang is en komen zo tot verrassende inzichten. Ze hebben echt alles over voor hun carrière, want ze zijn ambitieus en hebben een hekel aan oppervlakkigheid.

Populier
Stabiliteit, onzeker
Deze boom groeit snel uit tot een grote ranke boom. Ze wekken de indruk de hele wereld aan te kunnen. Door harmonie en een goede sfeer in de omgeving groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze dat ze veel sterker en krachtiger zijn dan ze zelf dachten. Ze passen zich goed aan en hebben een kunstzinnige en filosofische aanleg. Ze zijn geen allemansvriend en behoorlijk kieskeurig in het aangaan van vriendschappen en relaties.

Vijgenboom
Sentimentaliteit, impulsief
Soms denk je dat de vijg niet zo slim bezig is als er in de winter al kleine vruchtjes aan zijn takken zitten. Maar als de temperatuur niet te diep daalt, heeft hij een voorsprong genomen op de toekomst. Deze mensen zoeken naar een evenwicht tussen gevoel en verstand. Ze hebben een sterke persoonlijkheid, maar zijn behoorlijk eigenwijs. Ze zijn onafhankelijk, eigenzinnig in hun oordeel, maar moeten soms wat gas terugnemen, anders wordt het ze teveel. Ze kunnen goed met anderen overweg en leggen makkelijk contact. Toch zijn ze een tikje bazig, maar ze hebben een goed gevoel voor humor. Eenmaal gesloten vriendschappen blijven bestaan. Familie, dieren en kinderen betekenen veel voor ze en daar hebben ze alles voor over. Luiheid en ijdelheid staan ze tegen, maar ze zijn opvallend intelligent en beschikken over bijzondere talenten.

Lindeboom
Harmonie, sierlijk
Net zoals de linde steeds mooier wordt, krijgen deze mensen bij het ouder worden steeds meer waardering. Ze nemen het leven zoals het komt. Ze hebben een zacht karakter en ontwijken ruzies liever. Ze zijn intelligent maar willen soms te veel. Vaak sluiten zij zich aan bij een religie of andere groepen. Ze zijn niet bepaald dol op zwaar lichamelijk werk of veel sporten, maar hebben veel talenten. Het ontbreekt ze soms aan doorzettingsvermogen om die tot volle bloei te laten komen. Probeer mislukkingen als uitdagingen te beschouwen. Voor vrienden hebben ze veel over en voor hun geliefde gaan ze door het vuur, maar concurrentie dulden ze niet; ze zijn snel jaloers.

Treurwilg
Gevoelig, energiek
's Winters is de wilg helemaal kaal, maar in het voorjaar is hij een aandachtstrekker met zijn katjes en prachtige blaadjes. Deze mensen hebben 2 karakters; Ze zijn dromers en gevoelsmensen en tegelijk zitten ze vol onrust en zijn ze wisselvallig, evenals hun stemmingen. Ze zitten gecompliceerd in elkaar en zijn niet altijd goed te volgen. Ze houden van reizen, en anders zitten ze met hun gedachten mijlenver weg, maar familie en vrienden komen op de eerste plaats. Ze hebben een verfijnde smaak en zijn dol op mooie spullen. Eerlijkheid is belangrijk voor ze en ze hebben een sterke intuïtie.

Olijfboom
Wijsheid
Juist de olijfboom is belangrijk, omdat de Kelten in het gebied rond de Middellandse Zee leefden. Deze boom was voor hen onmisbaar. Net als deze boom houd de persoon van zon en warmte. Ook hebben ze het liefst zonnige en warme mensen om zich heen. Ze geven anderen de vrijheid die ze zelf ook willen en zijn voor iedereen vriendelijk en aardig. Ze zitten evenwichtig in elkaar en kunnen tegenslagen goed verwerken, ruzies, spanning en strijd daarentegen niet. Ook zijn ze betrokken bij anderen en worden wel eens gekwetst als anderen geen rekening houden met hun gevoelens. Ze vinden het heerlijk om hun kennis en bezittingen met anderen te delen. Ze zijn verdraagzaam, vrolijk en rechtvaardig.

Lijsterbes
Fijngevoeligheid, idealistisch
Een lijsterbes heeft in de herfst felgekleurde vruchten die meteen opvallen. Ook deze mensen zijn vrolijk, opgewekt, betrokken en alles behalve egoïstisch. Ze staan graag in de belangstelling en houden van gezelligheid en drukte om zich heen. In hun vriendschappen zijn ze eerlijk en dat verwachten ze ook van anderen. Ze zijn echte wereldverbeteraars en geven zelf ook het goede voorbeeld. Ze zijn fijngevoelig, dienstbaar, hebben charme, een goede smaak en vaak een kunstzinnig beroep. Soms zijn ze sterk afhankelijk van anderen, maar weten ook hoe ze iets zelfstandig voor elkaar moeten krijgen. Ze verwachten van hun geliefde dat hij/zij er altijd voor hen is, en ze willen graag zo veel mogelijk samen doen.

Tamme Kastanje
Eerlijkheid, oprecht
Ruwe bolster, blanke pit. Ze geven hun karakter pas prijs als ze de ander beter kennen. Ze zijn geïnteresseerd, levendig en hebben een sterk rechtvaardigheids gevoel. Ze treden liever niet op de voorgrond, maar hebben een opvallende uitstraling. Dat ze af en toe aan zichzelf twijfelen is onnodig, maar remt ze wel af. Of ze carrière maken hangt af van hun omgeving, met de juiste mensen om ze heen moet het lukken! Aan doorzettingsvermogen is geen gebrek. Als ze onrecht bespeuren in hun omgeving, reageren ze fel. Als ze zich onbegrepen voelen, gedragen ze zich hooghartig. En ze zoeken naar die ene grote liefde...