Waarom gebruik je een routeschema?

Het gebeurt al wel eens dat delen van onze wandeling niet over gemarkeerde paden loopt (bijvoorbeeld door sneeuwvelden of over gletsjers). Zolang het zicht goed is kan je je nog makkelijk ori๋renteren in de omgeving en , buiten de kaart, zal je niet veel extra hulpmiddelen nodig hebben. Maar bij slecht weer en mist ben je volledig aangewezen op je kaart, kompas en hoogtemeter. Als je op voorhand een routeschema hebt opgemaakt zul je merken dat dit een zeer groot hulpmiddel kan zijn. Voorwaarde is wel dat je exact weet waar men zich bevind als de mist opkomt. Het is dus erg belangrijk om zo snel mogelijk een plaatsbepaling te doen als je slecht weer ziet opkomen en de bergtoppen en andere herkenningspunten nog even zichtbaar zijn!  Probeer dus de gegevens zo correct mogelijk in te vullen want met slecht weer zul je er  volledig op moeten vertrouwen.

Uit wat bestaat routeschema.xls?

De Excel file bestaat uit twee pagina's, ้้n met het routeschema zelf en een andere met een profielschets. Zo'n profielschets geeft een beeld van het aantal hoogtemeters (stijgen of dalen) die je in de loop van je tocht zult maken.

 

Wat heb ik nodig om het routeschema correct in te vullen?

Een goede kaart
Kompas
Potlood
Een leeg routeschema (download hier)

Wat vind ik terug op zo'n routeschema en welke gegevens moet ik zelf nog invullen?

De gele velden alsook de  beschrijvingen dienen zelf ingevuld te worden. Hieronder volgt een korte uitleg over wat je in elke kolom vind. Om het een beetje duidelijker te maken heb ik de uitleg over de velden die je zelf moet invullen geel gemarkeerd.

    Startgegevens

G1 t/m G3: Standaard heb ik de wandelafstanden ingegeven op 4000 meter wandelen in vlak terrein, 400 meter stijgen per uur en 500 meter dalen per uur. Dit zijn afstanden die de gemiddelde wandelaar makkelijk haalt. Het hangt natuurlijk af van je conditie en het feit of je alleen of in groep gaat wandelen (een cordee van zeg maar vier personen gaat veel langzamer als een solo klimmer).
In de cellen P1 t/m P4 dien je achtereenvolgens de datum, de schaal, de hoogte van het vertrekpunt en de touwlengte (als je over de gletsjer gaat) in te vullen.

    Beschrijving

Geef je deeltraject een nummer

Eerst en vooral geef je zelf een korte beschrijving van elk deeltraject dat je maakt. Zo'n deeltraject teken je op je kaart met een rechte lijn. Als je bijvoorbeeld 200m. klimt en je bereikt een kam of richel  dan eindigt daar je deeltraject. Nooit stijgen en dalen binnen eenzelfde deeltraject! Noteer ook telkens het eindpunt

Vervolgens bepaal je de kompasrichting van het deeltraject. Dat doe je door de azimut te bepalen van de rechte lijn die je op je kaart getrokken hebt. In dezelfde cel daaronder vul je de tegenazumut in voor het geval je wil omkeren (=Azimut+180ฐ)

   Hoogte

Daarna vul je de hoogte in van het eindpunt van het deeltraject (deze kun je terugvinden op je kaart door naar de hoogtelijnen te kijken

In de volgende kolom vind je dan het aantal meters dat je gedaald of gestegen bent.

Excel berekent ook hoeveel je tijd je nodig hebt om dit hoogteverschil te overbruggen.

 

    Af te leggen weg:

Meet de afstand van de rechte lijn en vul dit getal in milimeter in op het routeschema.

De computer geeft weer hoeveel de horizontale afstand is van het deeltraject in meters.

Dan wordt de tijd weergegeven in minuten om deze horizontale afstand te overbruggen.

Vervolgens wordt de werkelijke afstand berekend, rekening houdend met de horizontale afstand en het aantal hoogtemeters.

Ten slotte wordt deze afstand nog eens omgezet naar het aantal touwlengtes.

   Gaantijd:

In de voorlaatste kolom krijg je exact weergegeven hoelang je over dit deeltraject gaat lopen, weergegeven in minuten

de laatste kolom is de totale duur van de wandeling

 

Kan ik zelf nog dingen veranderen?

Neen, enkel de geel gemarkeerde velden en de beschrijvingen kunnen ingevuld worden, de rest is beveiligd met een wachtwoord. Als je hulp nodig hebt of je graag zelf een routeschema wil maken, stuur dan gerust een mailtje.