XML

Componeren
Home ] Nieuws ] Artikels ] Bio ] Blog ] Composities ] Favorieten ] Theorie ] Varia ] Sitemap ] Contact ]

 

Up
Analyse
Auteursrecht
Componeren
Post-rock

 

Hoe schrijf je muziek?

Hoe schrijf ik muziek?

Op deze pagina vind je een cursus muziek schrijven, vooral gericht op popmuziek.  Dit overzicht gaat niet uit van stemvoering of de traditionele harmonisatie van melodie of baslijn, maar van de opbouw van akkoordenschema's.  Niet dat er iets mis is met de traditionele aanpak, maar m.i. is die niet aangepast aan popmuziek.  De meeste popmuzikanten starten met een akkoordschema en zoeken daar dan een melodie of tekst op.
Nog een bijzonder belangrijk punt: muziek is veel meer dan harmonie alleen.  Het is niet omdat je na vijf minuten lezen in deze tekst 95% van de muziek harmonisch,... kan verklaren dat die muziek in één keer minder waard wordt.  Er is niets mis met een eenvoudige harmonie.  Een compositie wordt ook niet noodzakelijk beter als de harmonie complexer wordt.  Harmonie is slechts één van de muzikale parameters.  Dit alles lijkt evident, maar het aantal muzikanten dat neerkijkt op een V-I-verbinding (geen zorgen, het wordt later duidelijk) is niet te tellen.  Er is ook niets mis met kennis van techniek -daar wordt in de popmuziek dan weer vaak op neergekeken.  Als je techniek goed is, gaat het immers enkel eenvoudiger worden om weer te geven wat je wilt weergeven en om je composities beter te maken.

Voor mezelf bestaat het schrijven van muziek uit vier fases:

  1. Een idee of concept

  2. Uitwerken tot je een compositie (song) hebt

  3. Arrangeren

  4. Uitvoeren en/of opnemen

Deze tekst proberen een hulp te zijn bij 2 en 3.  4 kan je immers leren in een muziekschool, 1 hangt waarschijnlijk af van je talent.

 

Om praktische redenen heb ik alles in één PDF-bestand gezet: downloaden maar (U mag dit mits naamvermelding en schriftelijke voorafgaande toestemming vrij gebruiken zonder commerciële doeleinden).

Erratum 2008: Op pagina 12 staat een fout: De zevende trap van A harmonisch mineur, (G# B D F) is uiteraard niet halfverminderd, maar verminderd. Uiteraard is er dan ook maar één halfverminderde septiemakkoord in A harmonisch mineur...

 

 

Commentaar is altijd welkom!

 

 

 

-------
(c) Tijs Laurens
-------
Reageer
-------