Jörgen VIJGEN

Vice-voorzitter van het Nederlands Thomas-Gezelschap

 

Rome, 25 September 2003

VITA 

CV English (Pdf)

Geboren in 1974 te Lommel (België)

1994-1998: Studies filosofie en geschiedenis te Hasselt, Ufsia (Antwerpen), Leuven en Padova. Licentiaat in de wijsbegeerte in 1998.

Juni 1999: Onderzoek van manuscripten in de Vaticaanse Bibliotheek in verband met het preekoeuvre van Cusanus.

1999- heden: docent wijsbegeerte Sint-Janscentrum, Grootseminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch (Nederland)

4-7 Oktober 2001: deelname Nicholas of Cusa 1401-2001. Symposium aan de Catholic University of America , Washington D. C.

Jan.-Juni 2001: Studies filosofie aan de Pauselijke Universiteit van Sint-Thomas van Aquino (Angelicum) te Rome.

2001-heden: docent wijsbegeerte Willibrordhuis, Grootseminarie van het bisdom Haarlem (Nederland)

21-25 September 2003: Deelname L'umanesimo cristiano nel III Millenio: La prospettiva di Tommaso d'Aquino. Conferentie georganiseerd door  de Pontificia Accademia di San Tommaso & Società Internazionale Tommaso d'Aquino te Rome.

Sinds 2003: Redactie-lid Communio. Internationaal katholiek tijdschrift

Oktober 2003-heden: stafmedewerker/bibliothecaris, Willibrordhuis, Grootseminarie van het bisdom Haarlem (Nederland)

28 Januari 2004: Vice-Voorzitter Nederlands Thomas-Gezelschap

3-5 Februari 2005: Deelname Aquinas the Augustinian. Conferentie georganiseerd door het Aquinas Center for Theological Renewal, Ave Maria University, Naples (FL)

25-27 April 2005: Deelname A Panorama of Current Research on Thomas Aquinas, University of Navarra, Pamplona (Spanje)

17 November 2005: Deelname "Heiligkeit der Intelligenz" - Thomas von Aquin. Eine Vortragsreihe der Berliner Akademiker-Seelsorge in Zusammenarbeit mit der Deutschen Thomas-Gesellschaft e.V., Berlijn.

2005- : Redactie-lid Doctor Angelicus. Annuarium Thomisticum Internationale

2006- : Assistant Editor Thomistica. An International Yearbook of Thomistic Bibliography

2007-: Docent wijsbegeerte Grootseminarie Rolduc, Bisdom Roermond

BIBLIOGRAFIE

I. BOEKEN

1. Editor, Indubitanter ad veritatem. Studies offered to Leo J. Elders SVD in Honor of the Golden Jubilee of his Ordination to the Priesthood. With a Preface by His Eminence Joseph Cardinal Ratzinger, Damon, Budel, 2003, 480 p. (Introduction, Bio-Bibliography, Contribution) [Cens.: Lucas F. Mateo-Seco : Scripta Teologica 36 (2004) 986-988; M. Bastit: Revue Thomiste 105 (2005) 689-690; Th. Marschler: Doctor Angelicus 5 (2005) 221-224; Revue Philosophique de Louvain]

    Contributions by Leo Cardinal Scheffczyk, Georges Cardinal Cottier OP, David Berger, Bruno Couillaud, Yves Floucat, Wim J. Eijk, Jan Hendriks, Rollen E. Houser, B. Gherardini, Eudaldo Forment, Abelardo Lobato OP, Karen Zedlick, Albert Zimmermann, Victor Ravensloot, Tadeusz Guz, Alma von Stockhausen, John Dudley, Matthew Levering, M. E. Sacchi, Giuseppe Perini C.M., Romanus Cessario OP, Ralph McInerny, Maria Celestina Maggi de Gandolfi, Jude P. Dougherty, Klaus Hedwig, Everard J. De Jong, Josef M. Punt, Jörgen Vijgen and Pedro Rodriguez.

2. Editor, De actualiteit van Sint-Thomas van Aquino, Boekenplan, Hoofddorp, 2005, 215 p. (Doctor Humanitatis I) [Cens.: G. Guldentops: Tijdschrift voor Filosofie 68 (2006) 200; D. Berger: Theologisches 35 (3005) 548]

    Contributions by Leo Elders SVD, David Berger , Bonafio Honings OCD, Harm Goris, Jozef Wissink, Jörgen Vijgen, Abelardo Lobato OP, V. Ravensloot, J. van der Ploeg op, R. Cessario op and Tadeusz Guz.  

3. Editor (met David Berger), Leo Elders, Gespräche mit Thomas von Aquin, Franz Schmitt Verlag, Siegburg, 2005 (Quaestiones non disputatae X) [Cens.: J. Maeyaert: Tijdschrift voor Filosofie 68 (2006) 657; J.-M. Counet: Revue Philosophique de Louvain 105 (2007) 483-484]

    Collected essays in German by Leo Elders.

4. Editor (met David Berger), Thomistenlexikon, nova & vetera Verlag, Bonn 2006. [Cens: Chr. Ferraro: The Incarnate Word 1 (2007/2); Reinhardt, E.: Anuario de Historia de la Iglesia 16 (2007) 474-475; Hoenen, M.: Thomistica 2006 (2007) 83-85]

II. WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELS 

1999

1. ‘Bij het einde beginnen? De structuur van het vragen als een weg naar de godsvraag bij Rahner en Cusanus’ in: J. Baars en R. Starmans (eds.) Het Eigene en het Andere: Filosofie en Globalisering. Acta van de 21e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag, Eburon, Delft, 1999, p. 371-383

2002

2. ‘De ontmoeting tussen geloof en rede in de Middeleeuwen’, in: Filosofie 12 (2002/1), p.2-7

3.‘Cusanus in Limburg. Met een uitgave van zijn preekfragmenten’, in: Limburg-Het Oude Land van Loon 81 (2002), p. 103-128.

2003

4. ‘Implizite Gotteserkenntnis bei Nikolaus von Kues und Thomas von Aquin’, in: Nicolaus  Cusanus Perspektiven seiner Geistphilosophie. Internationale Tagung junger Cusanus-ForscherInnen, Trier, 24-26 Mai, In Verbindung mit K. Reinhardt hg. v.  H. Schwaetzer, (Philosophie interdisziplinär, Band 6) Regensburg, 2003, p. 227-241.

5. ‘Sint-Thomas van Aquino en het christelijk humanisme in het derde millennium’ in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 28 (2003), p. 304-312.

6. ‘Bemerkingen bij het thomistische adagium ‘Appetitus naturalis non potest esse frustra’’, in: Indubitanter ad Veritatem, ed. J. Vijgen (cf. I, 1), p. 223-245.

7. Leo J. Elders SVD – 50 Jahre im Dienst der Kirche und des hl. Thomas von Aquin’, in: Theologisches 33 (2003/12), 569-572.

2004  

8. 'De noodzaak van een metafysische fundering van het persoon-zijn in het licht van actuele ethische discussies', in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 29 (2004) 210-221.

9. 'Le néo-pragmatisme postmoderne et la pensée philosophique du P. Garrigou-Lagrange O.P.' in: Doctor Angelicus IV (2004) 91-110.

10. ‘Die Lehre der Kirche überzeugend vermitteln. Zu einer dreibändige Aufsätzesammlung von Bonifacio Honings OCD’ in: Theologisches 34 (2004/8) 507-510.

11. ‘Karl Rahner und Thomas von Aquin – Einige philosophische Bemerkungen zur Sache’ in: David Berger (hrsg.), Karl Rahner - Kritische Annäherungen (Quaestiones non disputatae, Band VIII), Siegburg, 2004, 135-149.  

12. ‘Der postmoderne Neopragmatismus und das philosophische Denken von Pater Garrigou-Lagrange O.P.’, in : Theologisches 34 (2004/10-11) 601-618 (Duitse vertaling van nr. 9)

2005

13. 'Die heutige Autorität des hl. Thomas von Aquin im Lichte der Tradition (I)', in: Theologisches 35 (2005) 202-224

14. 'Die heutige Autorität des hl. Thomas von Aquin im Lichte der Tradition (II)', in: Theologisches 35 (2005) 309-326

15. 'Die Autorität des hl. Thomas von Aquin im Lichte der Tradition', in: Doctor Angelicus V (2005) 7-54 (Licht gewijzigde versie van nrs. 13-14)

16. ‘Clemens Vansteenkiste. Dominikaner und Thomist’ in : Biographisch-Bibliographisch Kirchenlexikon XXIV(2005) 1485-1487.

17. ‘Cornelia De Vogel. Katholische Philosophin und Theologin’, in : Biographisch-Bibliographisch Kirchenlexikon XXIV(2005) 1512-1516.

18. ‘Lucien Ceyssens OFM’ in: Biographisch-Bibliographisch Kirchenlexikon XXIV(2005) 443-445.  

19. 'The future of Cornelio Fabro's Legacy', in: Doctor Angelicus V (2005) 197-204.

20. 'Sint-Thomas van Aquino. `Homo omnium horarum´', in: J. Vijgen (ed.), De actualiteit van Sint-Thomas van Aquino (Boekenplan, Hoofddorp, 2005) 1-10.  (Doctor Humanitatis 1)

21. 'De onsterfelijkheid van de ziel en de verrijzenis van het lichaam', in: J. Vijgen (ed.), De actualiteit van Sint-Thomas van Aquino (Boekenplan, Hoofddorp, 2005) 174-201. (Doctor Humanitatis 1)

22. 'Een levend thomisme volgens de School van Toulouse', in: J. Vijgen (ed.), De actualiteit van Sint-Thomas van Aquino (Boekenplan, Hoofddorp, 2005) 202-209.  (Doctor Humanitatis 1)

23.'Le désespoir dans la théologie morale de saint Thomas d'Aquin', in: Thomas Instituut Jaarboek 24 (2004) 99-110 (verschenen 2005).

24. 'Johannes Paulus II en de grondslagen van het evangelie van het leven', in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 30 (2005) 161-166. 

25. 'A note on the transcendental status of beauty', in: Sapientia (Buenos Aires) 59 (2004) 77-83. (verschenen 2005).

26. 'Wijsgerige en theologische grondslagen van de waardigheid van de menselijke persoon', in: Geloof en inrichting van de samenleving. Opstellen over de huidige betekenis van de sociale leer van de Kerk (red. G. van Wissen, J. Vijgen), dubbelnummer Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 30 (2005) 415-424.

2006

27. 'The contemporary authority of St. Thomas Aquinas : A reply to Otto-Herman Pesch', in: Divinitas 49 (2006) 3-26.  

28. 'Karol Wojtyla - een mariaal filosoof', in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 31 (2006) 291-298.

29. 'De weg van het geloof en van de rede. Over een verzamelwerk van Bonifacio Honings OCD', in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 31 (2006) 318-320.

30. Inleiding (I-VIII) en 40 bijdragen in Thomistenlexicon: ‘Aegidius von Lessines’ (2-4), ‘Bartholomeus von Lucca’ (39-40), ‘Beysens, Joseph’ (52-53), ‘Charles De Koninck’ (127-128), ‘De Petter, Dominicus’ (134-136), ‘Dominicus von Flandern’ (149-150), ‘Antoninus Dummermuth’ (152-153), ‘Joseph de Finance’ (175-177), ‘Louis Bertrand Geiger’ (206-207), ‘Gottfried von Fontaines’ (235-237), ‘Hannibaldis de Hannibal’ (261-262), ‘Johannes Hoogveld’ (273-274), ‘Laurentinus Janssens’ (284-286), ‘Johannes Chrysostomus Javelli’ (286-288), ‘Johannes Tinctoris’, ‘Thomisten im Korrektorienstreit’ (335-343), ‘Marie-Michel Labourdette’ (360-364), ‘Norbert Luyten’ (400-402), ‘Johannes Malderus’ (403), ‘Andreas Maltha’ (404-405), ‘Pierre Mandonnet’ (407-409), ‘Raymondus Jozef Martin’ (436-437), ‘Mannes Matthijs’ (440), ‘Désiré Mercier’ (454-458), ‘Joseph Owens’ (474-478), ‘Petrus von Bergamo’ (493-494), ‘Louis de Raeymaeker’ (536-538), ‘Karl Rahner’ (539-543), ‘Salzburger Thomisten’ (571-575), ‘Antonin Sertillanges’ (614-615), ‘Raimondo Spiazzi’ (636-637), ‘Georges Van Riet’ (554-555), ‘Fernand Van Steenberghen (637-639) ‘Tomas Tyn’ (675-676), ‘Clemens Vansteenkiste’ (688-690), ‘Jan Walgrave’ (703-705), ‘Wilhelm Petri de Godino’ (711-714), ‘Wilhelm von Moerbeke’ (710-711), ‘Karol Wojtyla’ (715-724), ‘Maurice De Wulf’ (724-725).

2007

31. 'Réflexions thomistes sur les fondements de la loi naturelle', in : Tadeusz Guz (hrsg.) Europa und das Naturrecht, Peter Lang, Frankfurt am Main 2007, 91-104

32. '“Uw schoot is een heilige tafel geworden”. Beschouwing over Maria en de Eucharistie vanuit de geschiedenis van kerk en spiritualiteit', in: Emmäus 2007/1, 8-17.

33. 'Beschouwingen en vragen bij het historische karakter van het Motu Proprio Summorum Pontificum', in: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse Liturgie nr. 95, pp. 92-96.

34. 'Voor een onbevangen lectuur van de encycliek Pascendi dominici gregis (1907-2007)', in: Positief. December 2007, nr. 377, pp. 371-384.

35. 'Did St. Thomas attribute a doctrine of divine providence to Aristotle', in: Doctor Angelicus VII (2007) 53-76.  

2008

36. ‘Autonomie en verantwoordelijkheid van de wijsbegeerte in de priesteropleiding’, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 33 (2008) 119-130.

37. ‘La fin du néo-thomisme’, in: Sedes Sapientiae 26 (2008, nr. 103) 99-106.

III. RECENSIES

2000

H. Benz, Individualität und Subjektivität. Interpretationstendenzen in der Cusanus-Forschung und das Selbstverständnis des Nikolaus von Kues, (Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft, Bd. XIII) Aschendorff, Münster, 1999, in: Tijdschrift voor Filosofie 62 (2000/1), p. 142-143

J. Brachtendorff, Die Struktur des menschlichen Geistes nach Augustinus. Selbstreflexion und Erkenntnis Gottes in De Trinitate, (Paradeigmata, 19), Meiner, Hamburg, 2000, in: Tijdschrift voor Filosofie 62 (2000/4), p. 788-789

J. Biard, Guillaume d’Ockham et la théologie, Cerf, Paris, 1999, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 61 (2000/4), p. 475.

J. McEvoy, Robert Grosseteste et la théologie à l’université d’Oxford (1190-1250), Cerf, Paris, 1999, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 61 (2000/4), p. 475-476.

K. Flasch, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, Vittorio Klostermann, Frankfurt, 1998, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 61 (2000/4) p. 343-344

2001

H. Berger, Tegen de negatieve filosofie. Dionysius-Kant-Derrida, Damon, Leende, 2000, in: Bijdragen. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie, 62 (2001/1), p. 115-116

M. Hoenen – P. Bakker (hrsg), Philosophie und Theologie des ausgehenden Mittelalters. Marsilius von Inghen und das Denken seiner Zeit, Brill, Leiden, 2000, in: Tijdschrift voor Filosofie 63 (2001/2), p. 437  

2002  

Josef Pieper, Darstellungen und Interpretationen: Thomas von Aquin und die Scholastik (Josef Pieper Werke in acht Bänden, 2), Meiner, Hamburg, 2001, in: Tijdschrift voor Filosofie 62 (2002/3), p. 599-600

St. A. Hipp, “Person” in Christian Tradition and the Conception of Saint Albert the Great. A Systematic Study of its Concept as Illuminated by the Mysteries of the Trinity and the Incarnation, Aschendorff, Münster, 2001 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Neue Folge, Band 57), in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 63 (2002/2), p. 233-234.  

E. Stump and N. Kretzmann (eds.), The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge , 2001, in: Tijdschrift voor Filosofie 64 (2002/4), p. 769-770.

D. A. Boileau, Cardinal Mercier’s Philosophical Essays. A Study in Neo-Thomism, Peeters, Leuven, 2002, in: Tijdschrift voor Filosofie 64 (2002/4), p. 780-781.  

J. Leclercq, Maurice Blondel, lecteur de Bernard de Clairveaux, Editions Lessius, Bruxelles, in: Tijdschrift voor Filosofie 64 (2002/4), p. 800-801.

J. Brachtendorff (Hrsg.): Prudentia und Contemplatio. Ethik und Metaphysik im Mittelalter, Schöningh, Paderborn, 2002, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 63 (2002/4), p. 504-505.  

2003  

P. Rousselot, The Problem of Love in the Middle Ages. A historical contribution. Translated and with an Introduction by Alan Vincette. Marquette, 2001(Collected philosophical works of Pierre Rousselot, v. 2) in: Tijdschrift voor Filosofie 65 (2003/2), p. 365-366.

J. C. Doig, Aquinas’s Philosophical Commentary on the Ethics. A Historical Perspective, Kluwer, Dordrecht/Boston/London, 2001, in: Tijdschrift voor Filosofie 65 (2003/2), p. 356-357.  

I. Mandrella, Das Isaak-Opfer. Historisch-systematische Untersuchung zu Rationalität und Wandelbarkeit des Naturrechts in der mittelalterlichen Lehre vom natürlichen Gesetz, Münster, 2002 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge. Band 62), in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 64 (2003/2), p. 226-227.

W. Geerlings, Augustinus. Leben und Werk. Eine bibliographische Einführung, Schöningh, Paderborn, 2002, in: Tijdschrift voor Filosofie 65 (2003/3), p. 586.

B. Mojsisch/O. F. Summerell (hrsg.), Die Philosophie in ihren Disziplinen. Eine Einführung, (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 35), B.R. Grüner, Amsterdam/Philadelphia, 2002, VIII-286 p., in: Tijdschrift voor Filosofie 65 (2003/3), p. 584.  

2004

David Berger, Was ist ein Sakrament? Der hl. Thomas von Aquin und die Sakramente im allgemeinen, Siegburg, 2004, in: Theologisches 34 (2004/3), 178-179.

John F. Knasas, Being and some twentieth-century thomists, Fordham University press, 2003, in: Nova & Vetera. English Edition 2(2004/1), p. 216-219. 

E. Luijten, Sacramental Forgiveness as a Gift of God. Thomas Aquinas on the Sacrament of Penance, Peeters, Leuven, 2003, in: Doctor Angelicus IV (2004) 249-251

R. Te Velde (red.), Doen wat God wil: zegen of ramp?, Over ethiek en religie in het licht van Abrahams offer, Budel, Damon, 2003, in: Tijdschrift voor Filosofie 66 (2004) 378-379.

Paul Cortois, William Desmond, Ignace Verhack (red.) Godsdienst/Filosofisch bekeken,  Pelckmans, Kapellen, 2003, in: Tijdschrift voor Filosofie (te verschijnen)

R. Te Velde (red.), Doen wat God wil: zegen of ramp?, Over ethiek en religie in het licht van Abrahams offer, Budel, Damon, 2003, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 62 (2004) 243-244.

D. Berger, Thomas von Aquins ‘Summe theologiae’, WBG, Darmstadt , 2004, in: Tijdschrift voor Filosofie 66 (2004) 595-595.  

W.J. Hoye, Die mystische Theologie des Nicolaus Cusanus, Herder, Freiburg , 2004, in: Tijdschrift voor Filosofie 66 (2004) 772-773.  

M. Levering, Scripture and Metaphysics. Aquinas and the Renewal of Trinitarian Theology (Challenges in Contemporary Theology) Blackwell, Malden, 2004, X, 254 pp., in: Angelicum 81 (2004) 934-937. 

2005

I. Bocken, De kunst van het verzamelen. Historisch-ethische inleiding in de conjecturele hermeneutiek van Nicolaus Cusanus, Damon, Budel, 2004, in: Tijdschrift voor Filosofie 67 (2005) 357-359.

L. Elders , Die Naturphilosophie des Thomas von Aquin, Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim-Bierbronnen, 2004, in: Theologisches 35 (2005) 543-545.

Th. Weinandy, D. Keating and J. Yocum (eds.), Aquinas on Doctrine. A critical Introduction, T&T Clark, London, 2004, in: Nova & Vetera. English Edition 3 (2005) 847-850.

R. McInerny, Aquinas, Polity Press, 2004, in: Doctor Angelicus V (2005) 223.

L. Elders, The Ethics of St. Thomas Aquinas, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2005, in: Alpha Omega 11 (2006/1) 194-195; uitgebreidere versie in: The Thomist 69 (2005/4) 641-643.

2006

M. Dauphinais & M. Levering (eds.), Reading John with St. Thomas. Theological Exegesis and Speculative Theology, Washington D.C., 2005, in: Doctor Angelicus 6 (2006) 282-285.

 

G. Mensching (Hrsg.), Selbstbewusstsein und Person im Mittelalter, Würzburg, 2005, in: Tijdschrift voor Filosofie 68 (2006) 656.

 

2007

 

V. Viaene (ed.), La papauté et le nouvel ordre mondial (1878-1903). Diplomatie vaticane, opinion catholique et politique internationale au temps de Leo XIII, Leuven University Press, Leuven, 2005, in : Nova & Vetera. English Edition 5 (2007) 672-675.  

 

L. Dewan, Form as something divine in things (The Aquinas Lecture), Marquette University Press, Milwaukee , 2007, in: Tijdschrift voor Filosofie 69 (2007) 764.

 

C. Fabro, Introduzione al tomismo, Editrice del Verbo Incarnato, Segni, 2007, in: Tijdschrift voor Filosofie 69 (2007) 763-764.

 

Thomas de Aquino, Lectura romana in primum Sententiarum Petri Lombardi. ed. L. E. Boyle; J. F. Boyle, PIMS, Toronto 2006, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 68 (2007)

 

Nrs. 706, 1173, 1216, 1259, in: Thomistica 2006. An International Yearbook of Thomistic Bibliography, ed. E. Alarcón (Quaestiones thomisticae II), nova & vetera, Bonn 2007.

2008

Cornelio Fabro, Dio. Introduzione al problema teologico, Edivi, Segni 2007 (Opere complete 10) in: Tijdschrift voor Filosofie 70 (2008) 178.

Mittelalterliches Denken. Debatten, Ideen und Gestalten im Kontext. Hrsg. Christian Schäfer und Martin Thurner, WBG, Darmstadt 2007 in: Tijdschrift voor Filosofie 70 (2008) 172-173.

 

IV. ANDERE PUBLICATIES

‘Cusanus her-denkt Lucas 2, 1-14’ in: Binnenboord, april 2000, p. 38-40

‘Of schoonheid ons tot God leidt?’ in: Binnenboord, kerstmis 2001, p. 41-43

‘Het Onze Vader door Nicolaus Cusanus. Deel I’, in: Binnenboord, Kerstmis 2001, p. 44-49.

‘Het Onze Vader door Nicolaus Cusanus. Deel II’, in: Binnenboord, Pasen 2002, p. 17-22.

‘Het Onze Vader door Nicolaus Cusanus. Deel III’, in: Binnenboord, Juni 2002, p. 24-26.

‘May Conference of young Cusanus-scholars held in Trier ’ (in samenwerking met D. O’Connell) in: American Cusanus Society Newsletter December 2002, p. 7-8.

'Geloven in Jezus Christus: geloven met onze Moeder Maria', in: Binnenboord, Kerstmis 2003.

‘De sterkte van een christen’ in: Binnenboord, Zomer 2004, 5-7.

The collected works of the Italian Thomist Cornelio Fabro’ in: Thomistica Newsletter March 2005 (www.thomistica.net)

‘Report on the Aquinas-conference in Pamplona, April 2005’ in: Thomistica Newsletter March 2006 (www.thomistica.net)  

‘Maria – Zetel der Wijsheid: ook voor de filosoof’, in: Binnenboord, Februari 2006, p. 4.

Denkfout”. Reactie op het gesprek met kerkhistoricus Marcel Gielis . Tertio 342 - 30 augustus 2006 - p. 13

“Tridentijnse mis”. Katholiek Nieuwsblad, jaargang 24, nr. 39, 20 juli 2007, p. 16.

“Waarom het motu proprio historisch is”. Katholiek Nieuwsblad, jaargang 24, nr. 40, 27 juli 2007, p. 16.

“Had Pius X toch gelijk?”. Katholiek Nieuwsblad, jaargang 24, nr. 46, 7 september 2007, pp. 16-17.

V. LEZINGEN

21 september 2001: '.De noodzakelijkerwijze trinitaire God en de grenzen van de tolerantie'. 600  jaar Cusanus. Conflict en verzoening in leven en denken van Nicolaus Cusanus. Internationaal Congres, Deventer, Nederland - 20-22 September 2001

17 april 2002: '.Cusanus in Sint-Truiden en Limburg'. Lezing voor de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden

26 mei 2002: 'Implizite Gotteserkenntnis bei Thomas von Aquin und Nikolaus von Kues'. Lezing Nicolaus Cusanus Perspektiven seiner Geistphilosophie. Internationale Tagung junger Cusanus-ForscherInnen 24-26 mei 2002, Trier.

7 december 2003:  'De noodzaak van een metafysische fundering van het persoon-zijn in het licht van actuele ethische discussies'. Filosofisch Symposium bij gelegenheid van het gouden priesterfeest van Prof. Dr. Leo J. Elders SVD, Grootseminarie Rolduc  

5 januari & 1 maart 2004:  'Een christelijke bezinning op het verschijnsel ‘New Age’'. Willibrordhuis, Vogelenzang

25 april 2005: 'The contemporary authority of St. Thomas Aquinas'. A Panorama of Current Research on Thomas Aquinas, University of Navarra, Pamplona (Spanje), 25-27 april 2005.

17 november 2005: 'Homo omnium horarum - Die Autorität des hl. Thomas von Aquin'. "Heiligkeit der Intelligenz" - Thomas von Aquin. Eine Vortragsreihe der Berliner Akademiker-Seelsorge in Zusammenarbeit mit der Deutschen Thomas-Gesellschaft e.V., Dominikanerkloster St. Paulus, Berlijn.

18 april, 9 mei, 30 mei 2008: 'Het pontificaat van Pius XII'. Studie-groep Veritas et Caritas, 's-Hertogenbosch.

VI. VERTALINGEN

Duits - Nederlands

H. Hoping - J.H. Tück, 'Het christelijke universalisme in het licht van de zwakke rede. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Karl Rahner', in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 29 (2004) 202-209.

Stephan Grätzel, 'Omtrent de wijsgerige antropologie van Hans Urs von Balthasar', in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 30 (2005)

H. Urs Von Balthasar, 'Een terugblik op mijn werk', in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 30 (2005) 99-104

H. Hoping - J.H. Tück, ‘De aanstootgevende waarheid van het geloof. Over het theologische profiel van Joseph Ratzinger’, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 30 (2005) 243-256.  

D. Schwaderlapp, ‘Huwelijk en gezin, kiemcellen van Kerk en maatschappij’, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 31 (2006) 53-64.

Frans - Engels

'The dialogue between Christianity and Islam', Tiltenberg-lezing door E. Samir sj op 30 mei, 2004 aan het Grootseminarie  ‘ Willibrordhuis ’, Haarlem.

Italiaans - Nederlands

Manfred Hauke, 'Maria ‘Scepter van het geloof’. De Onbevlekte Ontvangenis en het debat over de erfzonde' in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 31 (2007).

'Benedictus XVI in gesprek met seminaristen', in: Emmaüs 2007/5, 8-16

U.M. Lang, ‘Het Latijn, Band van eenheid tussen volkeren en culturen’, in: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse Liturgie nr. 97 (2008)

Engels  Nederlands::  

Romanus Cessario O.P., 'Mel Gibsons film en Thomas van Aquino over het lijden van Christus', in: J. Vijgen (ed.), De actualiteit van het denken van Thomas van Aquino, Boekenplan, Hoofddorp, 2005, 65-77 (Doctor Humanitatis I)  

F. Dewane, De sociale leer van de Kerk. Haar missie en evangelisch antwoord aan de gemeenschap. Het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 30 (2005) 345-353.

COLLEGES

PROJECTEN

Planning en organisatie van het Eerste Symposium van het Nederlands Thomas-Gezelschap op 25 september 2004 te Rolduc (Kerkrade) met als thema: "De actualiteit van het denken van Sint-Thomas van Aquino". Sprekers: Prof. Dr. J. Wissink (Utrecht), Dr. Harm Goris (Utrecht), Prof. Dr. Abelardo Lobato OP (Lugano/Rome), Prof. Dr. Leo J. Elders SVD (Rolduc), Prof. Dr. Bonifacio Honings OCD (Rolduc/Rome) en Dr. David Berger (Keulen). Acta verschenen in 2005.

Planning en organisatie, in samenwerking met Dr. David Berger (Keulen), van een Thomistenlexicon. Verschenen in 2006.