De digitale klok

Schrijf het uur volgens de digitale klok
(voorbeeld 8:15)

  
Kies de onderdelen 

 Alle onderdelen


Overzicht vragen: