POCKET BEAGLES

 

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld of er nog pocket beagles bestaan en waar deze gefokt worden. Het gaat hier om zeer kleine beagles met een schofhoogte van minder dan 10 inch of 25 cm. Ze danken hun naam aan hun beperkte grootte, waardoor ze vroeger tijdens de jacht makkelijk in de zadeltassen van de paarden konden worden meegenomen. In de literatuur wordt er herhaaldelijk melding gemaakt van deze kleine beagles. Men associeert ze voornamelijk met Queen Elisabeth I - die zelfs geportretteerd werd met haar meute 'mini' beagles - zo noemde men deze pocket beagles ook wel 'Elisabeth' beagles.

Tot voor de tweede wereldoorlog werden er nog geregeld pocket beagles gesitueerd in Engeland en in Amerika nog enkele decennia  later. Na grondige research vanuit verschillende hoeken kan men concluderen dat er wereldwijd geen pocket beagles meer voorkomen. Soms denkt men een pocket beagle te bezitten of gezien te hebben, maar het betreft gewoon een kleine beagle waar naar alle waarschijnlijkheid Amerikaanse achtergrond mee gemoeid is.

Amerikaanse commerciŽle fokkers durven nochtans schaamteloos reclame te maken voor een nest pocket beagles en er hallucinante prijzen voor te vragen, terwijl het hier zeker niet gaat om raszuivere beagles met erkende stamboom. Om dit te omzeilen worden ze doorgaans  'Old English' pocket beagles of  'Queen Elisabeth'  pocket beagles genoemd. Men stelt  in Amerika heel formeel: "There is no such thing as a modern-day pocket beagle, in fact the term pocket beagle has become synonymous with poor quality beagles bred for the pet market." Foto's op het internet van deze zielig ogende mormeltjes - het zou te veel eer zijn om ze beagles te noemen - bevestigen dit zonder twijfel en hebben zelfs iets choquerend. Ze zijn inderdaad erg klein maar worden totaal niet volgens de rasstandaard gefokt en hebben meestal een zeer wankele gezondheid door genetische afwijkingen. Een gereputeerde Amerikaanse beaglefokker zal nooit pocket beagles aanbieden. Jammer, maar de pocket beagle is gewoon uitgestorven. Dit werd officieel bevestigd in 1961 toen de rasstandaard van de beagle door de Engelse Beagle Club werd herzien en de pocket beagle hierin geen verdere vermelding kreeg. Door de Amerikaanse Kennel Club wordt de pocket beagle eveneens niet erkend.

Algemeen ziet men in Amerika wel kleinere beagles dan in Europa, maar het gaat hier evengoed niet om pocket beagles. Volgens de Amerikaanse rasstandaard worden de beagles ingedeeld en geshowd in twee aparte klassen: de beagles tot 13" (33cm) waarbij geen minimum hoogte wordt vereist en de beagles tussen 13" en 15" ("37,5cm) waarbij een absolute nul tolerantie geldt voor de maximum hoogte. Deze twee klassen worden dooreen gefokt. In Europa schrijft de rasstandaard een schofthoogte voor tussen 33cm en 41cm. Al te dikwijls wordt deze maximum limiet overschreden, vooral bij de Engelse beagles.

Toen ik in Amerika voor het eerst zelf de 13" klassen zag, was ik eigenlijk eerder teleurgesteld. Het viel me op dat bij deze kleinere beagles de typische karakteristieken van het ras eerder vervagen en men bijna de indruk krijgt met pups van enkele maanden oud te maken te hebben. Dat is wel niet de bedoeling, 13" beagles dienen een nauwgezette miniatuurversie te zijn van de grotere beagles met een correct geproportioneerde bouw. Veelal missen ze ook de ronde bone en zijn de hoofden te fijn of te spits waarbij de ooraanzet te hoog en de stop miniem is. Natuurlijk zijn er ook 13" beagles die heel mooi aan de rasstandaard beantwoorden en dat zijn dan ook echt 'plaatjes', doch ze zijn in de minderheid.

Dit stemt tot nadenken. De ondervinding heeft geleerd dat met het reduceren van de grootte tegelijkertijd ook de rastypische kenmerken verdwijnen. Als het al niet echt evident blijkt om een 13" beagle te fokken die alle nodige kwaliteiten in zich heeft, hoe moeilijk - of onverantwoord en onmogelijk - zou het dan wel niet zijn om de pocket beagle van weleer terug te fokken...

Vermits mijn beagles gedeeltelijk of geheel uit Amerikaanse bloedlijnen voortkomen, groeien de pups die hier geboren worden naar Europese normen eerder klein uit, meestal tussen 34 en 38cm. Af en toe wil er zelfs een 13" beagle opduiken. Maar pocket beagles...die behoren definitief tot het verleden. Het is niet anders.

 

Is een beagle de juiste keuze voor u?

Waar kan men best een beagle aanschaffen?

terug