THE  MERRY  BEAGLERS

Een kleine beaglekennel die voor kwaliteit staat.

Het gebeurt wel eens vaker dat ik als fokker met vooroordelen te maken krijg of dat ik het gevoel heb dat ik mij dien te verantwoorden tegenover diegene die mijn doelstelling als fokker niet kennen. Daar het merendeel van de fokkers uit zuiver commercieel oogpunt pups produceert is dit ook wel te begrijpen. Er is een hemelsbreed verschil tussen pups produceren (al dan niet met stamboom) of kwaliteitpups fokken.

Dit eerste heeft als enig doel om gemakkelijk en veel geld te verdienen, wat de kwaliteit van de pups zeker niet ten goede komt. Het tweede is een boeiend gegeven, een eindeloos leerproces dat door de jaren heen een steeds grotere voldoening geeft. Het vraagt een grote inzet en veel geduld. Het kost enorm veel tijd, energie en geld. Het gaat hier om de passie en het respect voor een ras. Hierbij kan deze stelling van MILAN KUNDERA zich zeker plaatsen: "Uit kennis wordt precisie geboren, uit passie wordt kennis geboren."

De laatste decennia vervagen ook op kynologisch vlak de grenzen meer en meer en worden er wereldwijd beagles geïmporteerd en geëxporteerd. Daarom vind ik het zeer verrijkend om in andere landen en continenten beagle evenementen bij te wonen en ervaringen en gedachten uit te wisselen met andere fokkers. Het is voor mij de manier bij uitstek om het ras door en door te leren kennen in al zijn aspecten. Ik heb aan deze reizen hechte vriendschappen overgehouden en zodoende tophonden kunnen importeren uit de meest gereputeerde beaglekennels.

De pups die hier geboren worden zijn dan ook het resultaat van een weloverwogen combinatie tussen teef en reu, gelet op rasstandaard, gezondheid en karakter.  

De RASSTANDAARD omschrijft het algemeen voorkomen en temperament van de 'ideale' beagle en dient op tentoonstellingen als maatstaf bij de beoordeling van de keurmeester. Dit prototype tot in de perfectie benaderen is eerder een utopie, kleine onvolmaaktheden zijn nooit helemaal uit te sluiten. Het is voor mij wel de ultieme uitdaging om de rasstandaard in het algemeen, maar zeker de fysieke karakteristieken zo goed mogelijk te benaderen, om een optimaal gangwerk te verkrijgen met een maximum aan rendement en een minimum aan energieverlies. De kwaliteit van het gangwerk wordt tenslotte bepaald door de totale lichaamsbouw met alle onderlinge verhoudingen. Een vrije en vlotte beweging als gevolg van een correcte, geproportioneerde bouw kan tal van medische problemen voorkomen. Het gaat hier duidelijk om meer dan alleen een schoonheidsideaal na te streven.

Jammer genoeg nemen vele fokkers hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid en zien we dat de meerderheid van de beagles in het straatbeeld absoluut niet aan deze criteria voldoen. Het valt onmiskenbaar op dat juist bij die beagles komende uit de jachtbloedlijnen de rasstandaard erg ver te zoeken is (niet zelden in combinatie met onmogelijke karakters) terwijl deze er des te meer baat bij zouden hebben gezien hun intense activiteiten. Het is gewoon verbluffend, maar vooral beschamend hoe inventief deze fokkers/jagers zijn als het aankomt op het verdedigen van hun 'persoonlijk interpretatie' van de rasstandaard. Zulke onzin verkoopt (letterlijk en figuurlijk) perfect aan elke leek maar begrijpelijk niet aan fokkers met kennis van zaken...Het betreft hier uiteindelijk één en hetzelfde ras, ongeacht welke sport of discipline ermee beoefend wordt waar ook ter wereld.

Ik kan dit gebrek aan respect voor het ras alleen maar enorm betreuren en hopen dat de toekomst van de beagle verzekerd blijft door de intense samenwerking tussen gereputeerde fokkers. Een positieve samenwerking tussen alle beaglefokkers zou het ras alleen maar voordelen opleveren, maar blijkbaar is het winstbejag voor velen belangrijker dan het behoud van het ras. Sommigen gaan zelfs nog een stap verder door een regelrechte lastercampagne te voeren tegen fokkers die pleiten voor kwaliteit...

Het KARAKTER van de beagle wordt als volgt omschreven; vrolijk, intelligent, sociaal, temperamentvol, zachtaardig, waaks en een tikkeltje koppig. Dat 'koppig' zijn wordt nogal eens overdreven en zou ik eerder willen vertalen in zelfstandig. Oorspronkelijk was het de eerste taak van de beagle om in meute te jagen, wat de nodige zelfstandigheid vereist.

Ondanks dat we de beagle vandaag de dag voornamelijk als huishond kennen, mag men toch niet vergeten dat het jachtinstinct blijft behouden. Mijn beagles die enkel voortkomen uit zuivere showlijnen bewijzen dit zonder meer. Daar ik een deel van het jaar doorbreng in het zuiden van Frankrijk, waar een uitgestrekt terrein met een aanzienlijk wildbestand de leefomgeving bepaalt, heb ik de mogelijkheid om mijn beagles ook in dit aspect te leren kennen en appreciëren. Het geeft een extra dimensie aan het omgaan met het ras. Ondertussen hebben meerdere beagles die hier geboren werden in verschillende landen het jachtbrevet gehaald. Anderen behaalden met succes het brevet gehoorzaamheid of agility.

De ervaring heeft mij geleerd dat de Amerikaanse beagles milder en aangenamer van karakter zijn dan de Engelse. Dat is één van de redenen waarom ik in mijn fokprogramma beagles gebruik waarin geheel of gedeeltelijk Amerikaanse lijnen vermengd zijn.

Om voor het fokken in aanmerking te komen dienen beide ouders een evenwichtig karakter te hebben, eigen aan het ras, omdat dit voor een zeker percentage aan de pups wordt doorgegeven. Daarnaast is het ook van belang dat de inprentingfase, de eerste 8 weken, ten volle wordt benut zodat het karakter van de pups als het ware positief wordt gevoed. Dit kan alleen als de pups in huiselijke kring worden geboren en de nodige aandacht krijgen. Verder is een goede socialisatie en consequente opvoeding aan de orde bij de nieuwe eigenaar.

Ook wat GEZONDHEID betreft heeft de fokker een grote verantwoordelijkheid. De beagle is gelukkig nog een natuurlijk en gezond ras dat eerder zelden te maken krijgt met erfelijke aandoeningen of rastypische gezondheidsproblemen. Hij heeft een lange levensverwachting mits aangepaste voeding, voldoende beweging en goede leefomstandigheden. Men mag hierbij zeker niet vergeten dat de geestelijke gezondheid evenzeer een grote invloed heeft op de lichamelijke conditie, stress is een niet te verwaarlozen factor.

De populariteit van de beagle is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Als fokker beschouw ik het als mijn plicht om te voorkomen dat de beagle slachtoffer wordt van deze groeiende populariteit en bijgevolg aan kwaliteit gaat inboeten, zoals in het verleden al te dikwijls is gebeurd bij andere rassen. Door een nauwe samenwerking met dierenartsen en een vertrouwensrelatie tussen fokkers onderling kunnen eventuele problemen tijdig erkend of voorkomen worden. Hierbij mijn oprechte dank aan mijn oudste zoon die dierenarts is en tevens ook aan alle andere dierenartsen waarmee ik samenwerk.

Het spreekt voor zich dat alleen gezonde beagles, vrij van erfelijke aandoeningen, hier in het fokprogramma worden opgenomen. Maar net zoals bij de mens kan natuurlijk elke beagle met gezondheidsproblemen geconfronteerd worden waarbij erfelijkheid geen enkele rol speelt. Dit kan zelfs door de beste zorgen en een selectief fokbeleid niet altijd vermeden worden. De natuur kan grillig en soms zelfs wreed zijn en hierbij kunnen we alleen maar een realistisch standpunt innemen.

 

IK WIL NOG EVEN BENADRUKKEN  DAT ONDANKS DE UITZONDERLIJK HOGE KWALITEIT VAN DE PUPS DIE HIER WORDT AANGEBODEN, GEEN HOGERE PRIJS WORDT GEVRAAGD.  

 

OP DE VOLGENDE LINKS KAN MEN HET ANTWOORD VINDEN OP FREQUENT GESTELDE VRAGEN:

Is een beagle de juiste keuze voor u?

Waar kan men best een beagle aanschaffen?

Bestaan er nog pocket beagles? 

terug

CONTACT
themerrybeaglers@skynet.be
users.skynet.be/themerrybeaglers
Ingrid Ceulemans - Gestelbos 6 - 2980 Zoersel - België
Tel; 0032 (0)3 3 12 16 62