T.C. Houtland Ertvelde

Lokaal: ’t Morgenzonneke
Marktplein 6 - 9940 Ertvelde
Tel:09/344.47.30
Bij pech: 0478-214687

WEGWIJZER 24° F.T. CENTRUM 105 km (Nr. 102) Zaterdag 01-09-2001

DEEL 1

ERTVELDE

Marktplein: vertrek richting Boekhoute = Hospitaalstraat: na + 200m.:L.A = Holstraat: na + 200m.:R.A.= Stenenmolenstraat: einde L.A.= Rijschootstraat: na + 200m.: R.A. = Rijschootstraat: à 1° 3-sprong: R.D., na + 200m. à 2° 3-sprong: R.A. = Gavergrachtstraat: einde:L.A. (langs N49) = Dankaertsekestraat: volgen tot einde: R.A. = Nieuwburgstraat:tot à verkeerslichten (3,5km): expresweg (N49) kruisen en 2° straat R.A. =

ASSENEDE

Lindekenstraat: volgen tot einde: L.A. = Fonteinestraat (6km): na + 250m. R.A.= Houtlandstraat: einde: R.A.= Trieststraat: na + 200m.: 1° str. L.A.= Kloosterstraat (7,5km): volgen tot 3-sprong: hier R.A. = Kloosteraprilstraat: einde R.A.= Staakstraat (9,5km): (richting Sas-v-Gent) tot à schooltje: hier L.A. en à 3-sprong: RD = Duiveleindestraat: R.D. tot einde: R.A.= Valkstraat (13km): links meevolgen tot einde: L.A.= Oude Molenstraat (14 km): na + 400m. R.A.= Gezustersstraat (14,5km): voorbij kreekjes en à 3-sprong met kleine betonnen grenspaal R.D. tot einde weg (17km):

 

Opgelet: splitsing 65 en 105 km!! Þ 105 km: R.A = (65km gaat hier L.A.!!)

PHILIPPINE

Kapellestraat: volgen tot einde: hier L.A.= Driekwartweg (19km): volgen tot einde: grote baan kruisen (opletten!!) (20km) = Driekwartweg-Noord – Vaatje – Nieuw Vogelschorweg: steeds R.D.=Bonteweg: einde L.A. = Langeweg (23km): na + 500m. 1° str.R.A.= Oude Bontepolderstraat (23,5km) – Zevenaarsdijk: tot 3-sprong: R.A.= Nieuw Westenrijkdijk (24,5km): 3-sprong: R.D.volgende 3-sprong: L.A. (26km) tot voor spoorweg: hier L.A.= Goesseweg (26,5km): +-punt:R.D.,volgend +-punt: L.A. (28km), 3-sprong: rechts meevolgen richting Hoek: na + 1km: R.A.=

HOEK

Altenastraat (29km): à +-punt: R.D. en na + 20m. R.A.= Molendijk (30,5km): volgen tot einde: L.A.= Braakmanweg (33km): voorbij fabriek "DOW" = Braakmanweg langs water volgen tot 3-sprong:R.A. = richting Hoofdplaat-Breskensn (opgelet: uitsluitend voor fietsers!) (36km) = Gemaalweg volgen tot einde (36,5km): L.A., dan 3-sprong: R.D., à +-punt: R.D.= Wittestraat (38,5km): op ‘t einde: R.A.= Nummer Zevenweg: steeds R.D. (= 2 km) blijven volgen tot 3-sprong: R.A.=

HOOFDPLAAT

Olmendijk (42km): volgen tot einde: L.A.= Oostlangeweg en onmiddellijk R.A. = Dijkeputten(43km): langs de dijk volgen voor Hoofdplaat: R.D.= Inlaag (45,5km): volgen tot einde (46,5km): hier R.A.= Westlangeweg: volgen tot 3-sprong: R.A.= Magereind (48km): langs dijk steeds R.D. volgen

BRESKENS

tot einde: R.A. = Duivelshoek (51,5km): volgen tot Breskens. Opgelet: R.A. = dijk op en volgen, dan R.A. naar kontrole (54km)

Kontrole : Cafétaria " DE DUKDALF"

Kaai 2 Breskens

DEEL 2

BRESKENS

Cafétaria "De Dukdalf": Kaai – R.A. tot einde: L.A. nog eens L.A. dan R.A. = Molenwater: rechts meevolgen, dan L.A.= Hoofdplaatseweg: rechts meevolgen tot 3-sprong: L.A.= Hoofdplaatseweg: steeds rechts meevolgen tot gemeentebord "NUMMER EEN": voor dit bord: R.A.= Doddenhoek (57km): fietsers over brugje L.A. en langsheen watertje tot einde: L.A. en onmiddellijk R.A.= Sasput (58,5km), links =

IJZENDIJKE

Oranjedijk: steeds R.D.; na + 2km R.A.= Oranjedijk: + 5km steeds R.D. blijven volgen tot +-punt: L.A.= Mauritsweg (63,5km): richting Ijzendijke: steeds R.D. tot Ijzendijk-Center: rechts rond Marktpleintje rijden en dan R.A.= Koninginnestraat (66km): volgen tot verkeerslichten: baan kruisen (richting Watervliet) en fietspad + 1 km volgen: R.A.= Oudenmansdijk (67,5km): 3-sprong:L.A = Kasseiweg: volgen tot einde: à grenspaal: R.A.=

OUDEMAN

Meuleken (69km): 3-sprong: R.D.= Zandstraat: einde L.A.= Rovershoek (71km): +-punt: RD = Zeestraat: volgen tot einde: R.A. = Vluchtelingenstraat (72 km): meevolgen tot +-punt (73,5 km): L.A. (richting St. Margriete) einde: L.A.= Sint Livinuspolder: dan 1° str. R.A. =

ST.MARGRIETE

Molenkreekstraat (74,5 km): einde L.A.= Sint-Margrietestraat (76 km): 1° str. R.A.= Groenstraat: L.A.= Groenstraat blijven volgen tot +-punt: R.A. dan einde L.A.= Hontseindestraat (78,5km): volgen tot grote baan: kruisen en na + 150m.:R.A.= Beoosteredepolderdijk: (richting Bentille-Kaprijke) over Leopoldskanaal = Beoosteredepolderdijk (80,5 km): einde L.A. =

ST.LAUREINS

Mandeweg (81,5km) – Zonnestraat: einde L.A. =

BENTILLE

Warande: einde à garage: R.A.= St. Jansstraat: op ’t einde: L.A.= Moerstraat (84km) – Bentillestraat: na + 100m. R.A.= Gravenstraat: volgen tot +-punt: hier grote baan kruisen

BASSEVELDE

Gravenstraat (85 km): na + 1,5km: R.A.= Knokstraat (86,5 km): steeds R.D. Knokstraat volgen: à 3-sprong: R.A. =

KAPRIJKE

Heinestraat – Hogevorst (88,5 km): dan L.A.= Stroomstraat (89 km): einde L.A.= Wauterstraat (90 km) op ’t einde: L.A.= Beekstraat (richting Bassevelde): dan R.A.= Standaertsdreef (91,5 km): langs N49 (expressweg) Lembekestraat: einde R.A. =

OOSTEEKLO

Stroomstraat (93,5 km): voor verkeerslichten L.A.= Hazelarenhoek – Veldstraat: langs N49 tot volgende verkeerslichten: expressweg kruisen en direkt L.A. langs expressweg: einde R.A. =

ERTVELDE

Nieuwburgstraat (97,5 km): na + 150m.:L.A.= Dankaartsekestraat-Planterijstraat: terug langs N49 en dan R.A.= Gavergrachtstraat: einde L.A.= Rijschootstraat (100 km): einde L.A. en dan 1°str. R.A.= Stenenmolenstraat: einde L.A.= Holstraat: einde R.A.= Hospitaalstraat: volgen tot Ertvelde-Marktplein (102 km)


Eerbiedig de wegcode!!!
T.C. Houtland is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen!
T.C. Houtland dankt U voor Uw deelname en hoopt U terug te zien op zaterdag 8 december’01 voor de 10° Houtland-V.T.T.!!!

Bij grote pech of tegenslag: bel 0478-2146787 (= sekretariaat T.C. Houtland) of 09-3444730 (=Café ’t Morgenzonneke)!

Terug 65 Km Afdrukken (via Acrobat Reader 4.0)