[ Peperkoeken Pen ]

 

 

De Peperkoeken Pen was een op de KHB (Nu Ehsal-Brussel) jaarlijks door studenten en docenten georganiseerde gedichtenwedstrijd met als bedoeling dat studenten gedichten schreven voor kinderen; met als toetje dat de docenten van de afdeling de genomineerde en winnende gedichten op een slotavond voordroegen.

Let wel, het ging niet om versjes. We wilden meer. We wilden aantrekkelijke of ontroerend uitgesproken belevingen van/voor kinderen op papier gezet zien. Het ging ons in deze wedstrijd dus niet om rijmelarij vanuit gekke fantasietjes, maar om het onthullen of zacht suggereren van (de diepste) roerselen van een kinderhart. Ook gedichten voor volwassenen waren in onze wedstrijd niet echt op hun plaats...

Maar we voegen er graag aan toe dat studenten (soms zonder dat zij het wisten,) erin slaagden om pareltjes van poŽzie op papier te zetten. Daarvoor moet je maar eens een blik op vroegere genomineerden en winnaars werpen (zie ander menupunt).

De wedstrijd liep meestal een jaar lang. Ze werd net voor de examens afgesloten en vond haar beslag net na de examens (meestal op de laatste fuif van het jaar).

En een enorme bijzaak: er waren mooie prijzen verbonden aan de wedstrijd en ook tijdens de slotavond aan het voordragen van teksten in de open categorie.

Omwille van veranderende prioriteiten en opdrachten bij docenten en een minder op de afdeling gerichte studentenwerking (er is bv. geen eindfuif meer van onze afdeling) is de wedstrijd ondertussen helaas ter ziele gegaan. Toch blijft het aanbevolen om de resultaten een keer te bekijken en moet opgemerkt dat een gemotiveerd(e) student(z) of onderwijzer(es) heel wat in zijn/haar mars heeft!
    

 
Taalonderwijs - Marc Stevens
Copyright © 2002 [Marcobello]. Alle rechten voorbehouden