Welkom op Syndicaal nieuws !!

De site van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten in
de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid Arbeid & Sociaal Overleg
(FOD WA&SO)

- klik hier om http://users.skynet.be/syndicaalnieuws toe te voegen aan favorieten
- maak van deze website uw startpagina !

 

De ACOD-overheidsdiensten verenigt en behartigt onze collectieve en individuele rechten en belangen als statutair en contractueel personeel in de publieke sector.
Hiertoe informeert ACOD haar leden, geeft raad, biedt verdediging, onderhandelt, en vormt een volstrekt onmisbare tegenmacht tegen de overheid. Als socialistische vakbond gebeurt dit in de waarden van solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie.

Onze ACOD-Comités in de FOD Werkgelegenheid Arbeid & Sociaal Overleg zijn samengesteld uit door de personeelsleden verkozen vakbondsafgevaardigden, en nemen de behartiging van onze rechten en belangen waar op het niveau van onze FOD.

Onze site biedt daarbij informatie en ondersteuning aan onze afgevaardigden en leden in onze FOD.
Dit gebeurt met nota's, ad valvas berichten, en sinds geruime tijd ook per e-mail.
Omdat deze info vaak langere tijd bruikbaar blijft, komt deze uitbreiding naar en archivering op deze website goed van pas.

Veel leesplezier,
Gent, 22-06-2006 ,

Filip Van Bever,
website-verantwoordelijke en ACOD-vakbondsafgevaardigde
FOD Werkgelegenheid Arbeid & Sociaal Overleg