In het hondenbad

Bij "Sweet with dogs" zijn kinderen welkom.
Met het bijtpreventieproject 'In het hondenbad' leren kinderen veilig en respectvol omgaan met honden.
Dit project wordt aangeboden tijdens hondenkampen (zomervakantie) en in basisscholen.

Actuele situatie: Voor heel wat kinderen is een hond een trouwe vriend, een echte speelkameraad.
Ook binnen hun eigen leefwereld komen ze dikwijls in aanraking met honden : bij familie, op straat, bij vriendjes,...
En dat is goed! Want de laatste jaren is er heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht naar de invloed van honden op kinderen. Dit blijkt zeer positief te zijn. Kinderen zouden een beter inlevingsvermogen hebben, hun eigen gevoelens vlotter kunnen uiten en zich beter kunnen inleven in de gevoelswereld van anderen.
Ook zelfcontrole,beheersing over eigen gedrag kan meer kans krijgen tot ontwikkeling.

MAAAAR ...wat blijkt !
Bijtincidenten met kinderen zijn nog steeds actueel.
Veilig omgaan met honden is niet altijd evident voor kinderen. 
Daarom is het zeer belangrijk dat kinderen het gedrag,de taal en de behoeftes van de hond leren (her)kennen en begrijpen.
Zo kunnen ze hun eigen gedrag aanpassen en krijgen kinderen de kans om met de hond een relatie van respect en vertrouwen op te bouwen waarin conflicten zoveel mogelijk vermeden worden.

Algemeen doel :

Kinderen kunnen op een repectvolle en veilige manier met honden omgaan.
Honden-bad =
"
Kinderen worden als het ware ondergedompeld in een bad vol informatie en ervaringen met honden."

Deeldoelen :

Kinderen kunnen :
- kennismaken met de basisnoden van een hond.
- noodzakelijke attributen en begrippen i.v.m. verzorging begrijpen.
- het belang van hondenpoep opruimen inzien en toepassen.
- lichaamstaal van de hond observeren.
- kalmerende signalen bij honden herkennen.
- gevoelens bij honden observeren.
- gevoelens bij mens en hond vergelijken en bespreken m.b.v. een rollenspel.
- actie en reactie  bij mens en hond observeren,vergelijken en bespreken.
- situaties observeren en evalueren naar veiligheid.
- zich rustig gedragen in nabijheid van honden.
- honden op een juiste manier groeten.
- honden negeren.
- belonend stemgebruik toepassen.
- een commando duidelijk verwoorden en gedrag tijdig belonen.
- inzien dat men enkel juist gedrag mag belonen (kinderen mogen op geen enkel moment in conflict gaan met de hond).
- genieten van gehoorzaamheidsoefeningen/trukjes die honden uitvoeren.
- genieten van honden aaien.

*Kinderen met angsten kunnen wennen aan honden (aanzet tot ...).

Deel 1 :

-spel ‘Op  honddekkingstocht’  introductie basiskennis;

 

 

Deel 2 :
-lichaamstaal en gevoelens;

-stellingenspel;
-rollenspel;
-omgangsregels;
 
 

Deel 3 :
-hoe negeren en groeten?
-hoe en wanneer belonen?
-stemgebruik en houding bij ontmoetingen;
-socialistie met honden.
Uitreiking diploma

Inschrijven ?  ann@sweetwithdogs.be