Spinnenoogproject-Spider-eyes Project
SpinnenogenProject
Spider-Eyes-Project


Deze pagina is opgedragen aan Marjolein Annen en Paula Nordhauzen, als aanmoediging tot verder onderzoek.
This page is dedicated to Marjolein Annen and Paula Nordhauzen, as an encouragement to further research.


Spinnenogen geordend naar overeenkomst
Spider-eyes arranged according eye positions.

Argiope
Argiope
Araneus
Araneus
Cyclosa
Cyclosa
Cyrtophora
Cyrtophora
Zilla
Zilla
Meta
Meta
Singa
Singa
Cercidia
Cercidia
Uloborus
Uloborus
Hyptiotes
Hyptiotes
Pachygnatha
Pachygnatha
Tetragnatha
Tetragnatha
Bolyphantes
Bolyphantes
Linyphia
Linyphia
Lepthyphantes
Lepthyphantes
Bathyphantes
Bathyphantes
Helophora
Helophora
Drapetisca
Drapetisca
Poeciloneta
Poeciloneta
Stemonyphantes Labulla
Labulla
Tapinopa
Tapinopa
Nesticus
Nesticus
Te identificeren - to identify
Theridion
Theridion
Ero
Ero
Steatoda
Steatoda
Te identificeren - to identify Enoplognatha
Enoplognatha
Dipoena
Dipoena
Te identificeren - to identify Te identificeren - to identify Episinus
Episinus
Euryopis
Euryopis
Lasaeola
Lasaeola
Crustulina
Crustulina
Comaroma
Comaroma
Ceratinella
Ceratinella
Pholcomma
Pholcomma
Sintula
Sintula
Centromerus
Centromerus
To identify - te identificeren
Minicia
Minicia
Walckenaeria vigilax
Walckenaeria vigilax
Walckenaeria cuculata
Walckenaeria cucullata
Walckenaeria antica
Walckenaeria antica
Walckenaeria cuspidata
Walckenaeria cuspidata
Microneta
Microneta
Leptohoptrum
Leptorhoptrum
Porrhoma
Porrhomma
To identify - te identificeren
To identify - te identificeren Maso
Maso
Dicymbium
Dicymbium
Dismodicus
Dismodicus
Gonatium
Gonatium
Te identificeren - to identify
Tiso
Tiso
Tmeticus
Tmeticus
Leptothrix
Leptothrix
Te identificeren - to identify Trematocephalus
Trematocephalus
Erigone
Erigone
Gongylidium
Gongylidium
Gongylidiellum
Gongylidiellum
Panamomops
Panamomops
Entelecara
Entelecara
Lophomma
Lophomma
To identify - te identificeren
Pocadicnemis
Pocadicnemis
Trichoncus
Trichoncus
te identificeren - to identify
Macrargus
Macrargus
Diplocephalus
Diplocephalus
Araeoncus
Araeoncus
To identify - te identificeren Troxochrus
Troxochrus
Tapinocyba
Tapinocyba
Acartauchenius
Acartauchenius
Metopobactrus
Metopobactrum
Cnephalolotes
Cnephalolotes
Hilaira
Hilaira
Caracladus
Caracladus
Oedothorax
Oedothorax
Thyreosthenius
Thyreosthenius
Peponocranium
Peponocranium
To identify - te identificeren
Cineta
Cineta
Minyriolus
Minyriolus
Scytodes
Scytodes
Pholcus
Pholcus
Zodarium
Zodarium
Atypus
Atypus
Coelotes
Coelotes
Textrix
Textrix
Histopona
Histopona
Tegenaria
Tegenaria
Cybaeus
Cybaeus
Cicurina
Cicurina
Enkele Tegenaria-varianten:

Some variants on Tegenaria species:
Tegenaria Tegenaria
Agalena
Agalena
Cryphoeca
Cryphoeca
Hahnia elegans
Hahnia elegans
Hahnia subfusca
Hahnia subfusca
Tuberta
Tuberta
Argyroneta
Argyroneta
Dictyna
Dictyna
Argenna
Argenna
Altella
Altella
Lathys
Lathys
Titanoeca
Titanoeca
Amaurobius
Amaurobius
Zora
Zora
Apostenus
Apostenus
Te identificeren - to identify
Anyphaena
Anyphaena
Liocranum
Liocranum
Scotina
Scotina
Agroeca
Agroeca
Phrurolithus
Phrurolithus
Clubiona
Clubiona
Cheiracanthium
Cheiracanthium
Micaria
Micaria
Te identificeren - to identify
Echemus
Echemus
Phaeocedus
Phaeocedus
Te identificeren - to identify
Gnaphosa
Gnaphosa
Callilepis
Callilepis
Poecilochroa
Poecilochroa
To identify - te identificeren Dysdera
Dysdera
Segestria
Segestria
Harpactes
Harpactes
To identify - te identificeren Oonops
Oonops
To identify - te identificeren Philodromus
Philodromus
Thanatus
Thanatus
Tibellus
Tibellus
Thomisus
Thomisus
Xysticus
Xysticus
Ozyptila
Ozyptila
Coriarachne
Coriarachne
Misumena
Misumena
Diaea
Diaea
Heriaeus
Heriaeus
Pistius
Pistius
Tmarus
Tmarus
Aulonia
Aulonia
Lycosa
Lycosa
Tarentula
Tarentula
Trochosa
Trochosa
Pirata
Pirata
Micromata
Micromata
Eresus
Eresus
Salticus
Salticus
Synageles
Synageles
Chalcoscirtus
Chalcoscirtus
Heliophanes
Heliophanes
To identify - te identificeren Pseudicius
Pseudicius
Phlegra
Phlegra
Pellenes
Pellenes
To identify - te identificeren To identify - te identificeren
Yllenus
Yllenus
Aelurillus
Aelurillus
Dendryphantes
Dendryphantes
Philaeus
Philaeus
Marpissa
Marpissa
Ballus
Ballus
Te identificeren - to identify Neon
Neon
Euophrys
Euophrys
Oxyopes
OxyopesDrawings according own observations and "Bösenberg, Die Spinnen Deutschlands, Stuttgart, 1901" © Gie Wyckmans 1998
Tekeningen overeenkomstig eigen observaties en "Bösenberg, Die Spinnen Deutschlands, Stuttgart, 1901" © Gie Wyckmans 1998


We kunnen alle hulp gebruiken - bedoeling is deze pagina te vullen met allerlei oogstanden van verschillende spinnen - alle mogelijke tekeningen, scans enz... zijn steeds welkom...

We can use all help - the main purpose is to fill this page up wit all kinds of eyes positions of spiders - all drawings, scans &tcetera are always welcome...

Mail alle informatie naar/Mail all info to:Gie Wyckmans EmailIndexPagina