BELGIAN SPIDERS

Les Araignées de la Belgique - Belgische Spinnen


Informative Website of Gie Wyckmans ©1997


SPINNEN VAN BELGIE CD-ROM - BELGIAN SPIDERS CD-ROM


VLAAMS/NEDERLANDSE BESTELINFO ENGLISH/AMERICAN ORDER-INFO

Nu Verkrijgbaar: INTERACTIEVE CD-Rom van de Belgische spinnen voor slechts 16.11- Euro + verzendingskosten (ca 2,5- Euro).
Voor Euroburgers: betaling viaoverschrijving op naam Gie Wyckmans; bankrekeningnr 789-5324244-29
Voor niet Euroburgers via internationale bankcheque op naam Gie Wyckmans.
Het hieronder volgende formulier invullen en doormailen met uw gegevens. CD-rom wordt opgestuurd na ontvangst en inning cheque.

Op de INTERACTIEVE CD-Rom vindt je tal van nuttige informatie omtrent spinnen in 't algemeen, determinatietabellen voor de Spinnen van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en Duitsland (tot op de Familie), heel wat tekeningen en foto's. Kinderen vinden hier eveneens een interactief hoekje op terug.

Now Available: INTERACTIVE CD Rom of the Belgian Spiders for a neat Price: 16.11- Euro + P&P (about 2,5- Euro).
Euro-civilians pay by means of bank subscription on on behalf of Gie Wyckmansaccountnumber 789-5324244-29.
Non Euro-civilians pay by means of an international bankcheque on behalf of Gie Wyckmans.
Fill in the formular below and mail it through with your coordinates. The CD-Rom will be send to your address after reception and collection of the cheque.
On the INTERACTIVE CD-Rom you find lots of usefull information about spiders in general, identification tables for the Spiders of Belgium, the Netherlands, Luxembourg, North of France and Germany (up tot the Family), plenty of drawings and picture's. Childen have also their (interactive) corner.

Bestelformulier/Order Form

Adres/Address:


IndexPagina