ZWARTBERG

Programma

19 en 21 oktober
Theater : "Zwart goud, Zwart stof; Zwartberg"

20-27 oktober
Fototentoonstelling met praathoek

20-27 oktober
Vertelfestival :
Mijn verhaal - Ons verhaal

 

ft_zwb.jpg (7922 bytes)

Info

• Rita Saro
Stokeikstraat 7
3600 Genk
089 84 37 17 (t)

• Wijkbureau Zwartberg
Zaveldriesstraat 26
3600 Genk
089 84 51 94 (t)

Mijnmonument

De koolmijn van Zwartberg was de eerste van de zeven Limburgse mijnen die op 1 oktober 1966 gesloten werd. Omdat er in die tijd nog weinig of geen belangstelling was voor industrieel erfgoed werd de hele installatie tot op de grond afgebroken, zodat nu vrijwel niets nog herinnert aan de oude mijn. Enkel het administratiegebouw bestaat nog. Het wordt gebruikt als provinciaal opleidingsinstituut voor ambtenaren. Het mijnterrein werd versnipperd tot kleine industriegronden en de rest werd bedekt met steenpuin van de nv Echo.

Een aantal nog in leven zijnde personeelsleden van de mijn van Zwartberg (ingenieurs, mijnwerkers, bedienden) vonden het doodjammer dat er van ‘hun’ mijn niets meer overbleef en dat binnen afzienbare tijd zelfs de herinnering zal verdwijnen aan de koolmijn, de mensen die er werkten, de twee doden die vielen tijdens de tumultueuze sluiting; Daarom is het plan opgevat om een mijnmonument te laten maken en te plaatsen op de betonnen plaat die de schacht II afdekt. Het beeld stelt vijf mijnwerkers voor die staan op en rond de symbolische schachtbokken. Zij belichamen alle mijnwerkers die uit alle hoeken van BelgiŽ en Europa in de mijn kwamen werken en waarvan de kinderen en kleinkinderen nog in Zwartberg leven. Achter de beeldengroep staan 5 platen die de vijf wijken van Zwartberg voorstellen (Driehoeven, Heideblook, Nieuwe Kempen, Zwartberg Noord en Zwartberg Zuid). De beeldengroep wordt uitgevoerd in brons met bruine platina.

Maquet.jpg (21475 bytes)

Hierboven een foto van de maquette van het toekomstige monument.
Deze maquette zal tijdens het Zwartbergs feest voorgesteld worden.

Het nieuwe monument zal ingehuldigd worden in 2002. De activiteiten die hiermee samengaan zijn nog niet geconcretiseerd. Er zal in 2002 wel een klein "huldeboekje" worden samengesteld met een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen i.v.m. het mijnverleden van Zwartberg en een overzicht van de sponsors van het monument.

Braille Santo, de eigenaar van het terrein waar de gedenksteen van schacht II zich bevindt, stelt de grond hierrond ter beschikking. Het terrein zal opengesteld worden voor publiek.

De Koning Boudewijnstichting heeft een projectrekening goedgekeurd voor het mijnmonument. Giften vanaf 1.000 BEF ontvangen een fiscaal attest, waardoor dit bedrag kan afgetrokken worden van de belastingen. Namen van schenkers worden opgenomen in een huldeboekje.

Giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer: 000-0000004-04 van de KBS met de vermelding: JKZG - Koolmijn van Zwartberg te Genk.

arrow5.gif (919 bytes)

Theaterstuk : "Zwart goud, Zwart stof, Zwartberg" (19 & 21 oktober)

Het Genkse Citťtheater

De kern van het gezelschap wordt gevormd door kinderen en kleinkinderen van migranten, die werden aangelokt om in de Limburgse mijnen te komen werken. Een bont gezelschap van Italiaanse, Portugese en Poolse origine. Eťn onder hen was syndicaal actief tijdens de mijnsluitingen van de jaren 80. Sommigen hebben de "veldslag" in Zwartberg als kind meegemaakt.

Bijna 20 jaar geleden is het eerste theaterstuk over de sluiting van de mijn van Zwartberg gemaakt. In de meeste mijncitťs is er opgetreden.

Dit is ook het doel: de herinnering levendig houden aan een belangrijk stuk geschiedenis, op de eerste plaats bij zij die ere nauw bij betrokken waren.

Titel en inhoud

    Zwart goud
       Zwart stof
          Zwartberg

Zwart goud

Na de eerste wereldoorlog dachten de autoriteiten dat de steenkool en staal BelgiŽ opnieuw tot de top van de industriŽle naties zou promoten. De mijnwerkers werden "de helden van de arbeid".
Ook vele migranten van het Zuiden dachten hier op enkele jaren tijd hun fortuin te maken en daarna met goedgevulde beurs te kunnen terugkeren. De realiteit bleek anders: zij bleven; en miljonairs werden ze niet.

Zwart stof

Velen overleefden de kennismaking met het mijnstof niet en kwamen terecht in de kliniek van Lanaken.
Ook mijnrampen, vooral in WalloniŽ , eisten hun tol.

Zwartberg

Toen 20 jaar gelden het stuk "Mijn keuze is gemaakt" op touw gezet werd, was het niet alleen de bedoeling om de sluiting van Zwartberg in herinnering te brengen, maar ook tegenwerk bieden aan de dreigende sluiting van alle Limburgse mijnen in de jaren 80. Nu is het stuk geactualiseerd. Er zijn nieuwe personages bijgevoegd.

Toneel

Ook al is het thema serieus, de theatrale uitwerking is heel wat luchtiger. De "commedia dell’arte" is het voorbeeld. Heel wat grappige momenten zijn ingebouwd; bovendien is er heel wat zang aanwezig, vooral van multiculturele inslag. Karel Michielsen is de scenarioschrijver en Fred Van Kuick regisseert.

Plaats en data van de voorstelling

In de zaal onder de kerk van Zwartberg, op
  - vrijdagavond 19 oktober om 20.15u
  - zondagmiddag 21 oktober 2001 om 15 uur

Na het theaterstuk is er gelegenheid om gezellig na te babbelen in de praathoek die ingericht is in de zaal. Inhoudelijk kadert dit optreden nl. in het vertelfestival "Mijn verhaal - Ons verhaal".

Organisatie

Initiatiefgroep mijnmonument Zwartberg (dit is een verzameling van medewerkers van het Zwartbergs feestcomitť, ex-mijnwerkers en sympathisanten) i.s.m. het CC-Genk, Gilbert Bongaerts.

De eventuele opbrengsten van het theaterstuk worden besteed aan het mijnmonument

Inkom

150 BEF per persoon
kaartverkoop in de wijk vanaf 20.09.2001 bij:
  - Lily Michelini, M. Habetslaan 29, 089/38.13.60
  - Marc Staskowiak, Jules Carlierstraat 2, 089/38.43.68
  - wijkbureau, Zaveldriesstraat 26, tel. 089/84.51.94
Contactpersoon Genkse Citťtheater :
  - Lily Michelini, Marcel Habetslaan 29, 3600 Genk tel. 089/ 38.13.60.

arrow5.gif (919 bytes)

Fototentoonstelling met praathoek (20-27 oktober) - vrije toegang.

In het buurtontmoetingslokaal, L. Londotstraat 3 te Zwartberg.

  • Foto’s van Johny Harsh over de stakingsperiode in Zwartberg; samen 30 foto’s.
  • De foto’s van Johny, als persfotograaf, zijn wereldwijd verspreid geworden o.a. verschenen in de Pravda.

  • Foto’s van Jan Vaessen met als thema "Mijn-landschappen"; een reeks van 45 foto’s.

Jan Vaessen is een gedreven fotoliefhebber. Als leraar in Genk, technische onderwijs, beleefden hij de hoogte- en dieptepunten in de Limburgse steenkoolindustrie, via zijn leerlingen intensief mee. Geen wonder dat hij in de laatste restanten van deze verdwijnende industrie inspiratie vond voor een uitgebreide fotoreeks. Met een reeks van meer dan veertig foto’s van de verschillende mijnsites, opnamen uit de periode 91-95, maakte hij een stukje geschiedenis van de afbouw; beelden als herinnering, foto’s als documenten van de steenkoolnijverheid in Limburg.

Initiatiefnemers: Deze activiteit kadert in het vertelfestival "Mijn verhaal - Ons verhaal" en is een organisatie van enkele geŽngageerde bewoners, dienst wijkontwikkeling, samen met het CC-Genk.

De tentoonstelling is toegankelijk van maandag tot vrijdag dagelijks van 14 tot 18 uur en op sommige avonden (tijdens de vertelavonden, zie verder voor het specifieke programma) vanaf 19 uur.

arrow5.gif (919 bytes)

Vertelfestival : Mijn verhaal – Ons verhaal (20-27 oktober)

  • Maandag 22.10 om 14 uur: "Mijnverhalen bij mijnlandschappen" door Jan Vaessen
  • Donderdag 25.10 om 14 uur: "Een leven lang in Zwartberg" Jef Dingens vertelt ...
  • Donderdag 25.10 om 19 uur: "Mijnverhalen bij Mijnlandschappen" door Jan Vaessen
  • Vrijdag 26.10 om 19 uur: "De harmonie van Zwartberg" door Jos Wathiong
  • Zaterdag 27.10 om 19 uur: "De akkoorden van Zwartberg" door Michel Dylst 

arrow5.gif (919 bytes)