Algemene voorwaarden - Download als PDF

Le Brame du cerf

ALGEMEEN
Bij het huren van het verblijf (Chabrehez 1D, 6661 Les Tailles, Houffalize) aanvaardt de huurder de algemene voorwaarden zoals hierna zijn bepaald.
De kelder/garage is niet in de huur inbegrepen en is privéruimte.
HUUROVEREENKOMST
Een huuroptie kan genomen worden voor maximaal 1 week. De huurovereenkomst gaat van kracht van zodra de eerste aanbetaling is gebeurd.
AANKOMST / VERTREK
Aankomst in de woning is enkel mogelijk vanaf 17 u op de dag van de aankomst die op het contract staat genoteerd. Het uur van vertrek is om 17 u op de dag van vertrek bij huur van een weekend of 10 u bij de boeking van een weekend met 3 nachten. Deze uren staan in het contract genoteerd.
Indien er geen aansluitende huurders zijn, dan zijn we  flexibel in het uur van aankomst en vertrek.
AANTAL PERSONEN EN MEER
De huurovereenkomst vermeldt het maximaal toegelaten aantal personen voor het verhuurde verblijf.
HUURPRIJS – VOORSCHOT – SALDOBEDRAG
De huur dient binnen de 7 dagen te zijn voldaan op het vermelde rekeningnummer.
Het bedrag van de borg en de opkuis dient 2 weken voor de aankomst op onze rekening te staan.
Is de boeking “last minute”, dan dient u het huurbedrag en de borg en het bedrag van de opkuis per direct over te schrijven. Opgelet: de reservatie is pas definitief na ontvangst van uw (eerste) betaling.
SCHADE
De huurder dient het gehuurde goed als een goede huisvader te onderhouden en is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens het verblijf wordt veroorzaakt. Alle kosten voor herstel of heraankoop komen ten laste van de huurder. U vindt een inventaris in de woning.
WAARBORG
De waarborg dient 2 weken voor aankomst op rekening gestort te zijn. Deze waarborg zal, na aftrek van eventuele bijkomende kosten, terugbetaald worden maximaal 2 weken na afloop van de huurperiode. Let op! Indien we de storting van de borg niet ontvangen hebben, krijgt u de sleutel van de gehuurde woning op de dag van aankomst niet overhandigd.
OPZEGGEN VAN HET HUURCONTRACT
Bij opzegging van het contract krijgt u 50% van de betaling terugbetaald, indien de opzeg minstens 2 maanden voor de aankomst gebeurt. Nadien is de volle 100% verschuldigd. U dient zelf te zorgen voor een annulatieverzekering.
De verhuurder behoudt zich het recht om de huurovereenkomst op te zeggen in geval van overmacht.
Hier wordt de aanbetaling uiteraard per direct teruggestort. Indien de huurder de betalingstermijnen niet naleeft, behoudt de verhuurder zich het recht om de reservatie als geannuleerd te beschouwen.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
De verhuurder kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor schade die door de huurder is veroorzaakt tijdens zijn verblijf, zowel binnen als buiten het gehuurd goed. Ook is de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of letsels die tijdens de verhuurperiode zijn voorgevallen in of rond de woning of op het terrein en daarbuiten. Indien de huurder de buurt ernstig zou verstoren, zal hem de toegang tot de woning ontzegd worden. Het huurcontract zal daarbij als nietig beschouwd worden en de huurprijs zal in geen enkel geval terugbetaald worden.
De woning is rustig gelegen op minstens 80 meter van naburige woningen.
Fuiven en geluidsoverlast zijn streng verboden.
Omwille van hygiëne zijn dieren en huisdieren niet toegelaten. Bij het vaststellen van dieren of huisdieren behouden wij het recht om de volledige borg in te trekken.
Voor de brandveiligheid wordt roken in het gebouw zelf niet toegestaan. Onderverhuring door de huurder is niet toegestaan. Eventueel defect of schade moet bij aankomst gemeld worden aan de verhuurder.
Bij het verlaten van de woning zal de huurder alle ramen sluiten, de deuren vergrendelen, de verlichting doven en de sleutel achterlaten of bezorgen volgens afspraak. De verhuurder heeft een brandverzekering, maar de huurder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen.
BEVOEGDE RECHTBANK
In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de hierboven vermelde huurvoorwaarden bij de eerste aanbetaling van het huurbedrag en akkoord te zijn met de voorwaarden !


Voor akkoord :
Datum :                                                   Handtekening :


* Door het betalen van het voorschot, accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.