Apotheek Marrannes     Gentsestraat 8 - 8870 Izegem     Tel: 051/301041 Fax: 051/317412     E-mail: apotheker@skynet.be
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medicatiebegeleiding en bewaking:

Het is de gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts en de afleverende apotheker om de beoogde therapie optimaal te doen verlopen met een voor de patient zo gering mogelijk risico.

Medicatiebewaking en begeleiding zijn instrumenten om dit doel te bereiken. Daarom voeren wij de volgende controles uit om te bepalen of het aan u voorgeschreven geneesmiddel of het door u gekochte zelfzorgmiddel verantwoord gebruikt kan worden:

-controle op de eerste uitgifte
-controle op dagdosering
-controle op chronisch gebruik
-controle op afwijkend daggebruik
-controle op dubbele medicatie
-controle op pseudo-dubbelmedicatie
-controle op Interacties
-controle op contra-indicatie
-controle op intolerantie en allergie

Al deze aspecten van de medicatiebewaking worden met de computer gecontroleerd. Dit alles om te voorkomen dat de door u ingenomen geneesmiddelen elkaar negatief be´nvloeden.


Heeft u bijzonderheden zoals allergie voor bepaalde geneesmiddelen of bijvoorbeeld kleurstoffen, maak het aan ons bekend. Uw gegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig bewaard, ze zijn voor niemand buiten de apotheek zichtbaar (wet op de bescherming van de privacy).

 

 

 


apotheek bestellen marrannes Marrannes Kris Beyls Ann izegem Izegem wachtdienst ICE gentsestraat geneesmiddel geneesmiddelen medicatie medicijnen medicijn voorschrift apotheken apotheker apothekers tandarts huisarts huisdokter

 

 

 


Aan de inhoud van deze site
kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste aanpassing op
15 september 2015
- © KM