Wilsbeschikking & testament

Vorige Omhoog Volgende

Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging (begraven, cremeren, verstrooien,  enz ...) richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. De verklaring, opgesteld via een formulier, wordt in het bevolkingsregister genoteerd. De registratie gebeurt op de dienst bevolking van het gemeentebestuur.

In de wilsbeschikking kan ook het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid vastgelegd worden.

Mogelijke wilsbeschikkingen voor de wijze van lijkbezorging:  deze wilsbeschikking is beschikbaar bij de burgerlijke stand van de gemeente

Begraving.

Crematie met begraving op het urnenveld van de begraafplaats.

Crematie met bijzetting in het columbarium op de begraafplaats.

Crematie met verstrooing op de strooiweide van de begraafplaats.

Crematie met verstrooiing in de Belgische territoriale zee.

Crematie met begraving van de asse buiten de begraafplaats.

Crematie met verstrooiing van de asse buiten de begraafplaats.

Crematie met bewaring van de asse buiten de begraafplaats.

Zie ook op de pagina betreffende crematie.

Bij verandering van hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente wordt uw schriftelijke verklaring betreffende de keuze van de wijze van lijkbezorging samen met uw dossier opgestuurd naar de gemeente waar u zich gevestigd heeft. In geval van afvoering van ambtswege of afvoering naar het buitenland wordt geen enkele informatie bewaard.

Wilsbeschikking bij uitvaartverzekering: deze wilsbeschikking is beschikbaar bij de verzekeraar

Rouwdrukwerk (mogelijkheid tot bijvoegen van een adreslijst)

Advertenties in dagbladen

Keuze van de begrafenisondernemer (optioneel)

Keuze van de lijkbezorging (begraving of crematie)

Begraafplaats (kerkhof, in privegrond, op zee, ...)

Kerkdienst, burgerdienst of andere

Koffietafel naar eigen wensen

enz ...

Buiten de wilsbeschikking kan natuurlijk nog altijd een testament aanwezig zijn.

Speciale wilsbeschikkingen:

wilsverklaring tot euthanasie (koninklijk besluit 2003022490)

wilsverklaring in verband met orgaandonaties

wilsverklaring betreffende eventuele erfenissen

Testament: er zijn drie soorten

Autentiek of notarieel testament: Met de hand geschreven door een notaris in het bijzijn van twee getuigen. De erflater tekent het document met de notaris en de getuigen.

Internationaal testament: Met de hand door eender wie geschreven, in eender welke taal. De erflater, twee getuigen en een notaris ondertekenen.

Eigenhandig geschreven testament: De erflater schrijft het testament volledig eigenhandig en ondertekent het. Datum en plaats van opstelling zijn duidelijk vermeld. Dit soort testament kan gemakkelijk in verkeerde handen vallen.

Zonder testament wordt de nalatenschap verdeeld tussen de huwelijkspartner, de kinderen en andere naaste familieleden. De wet bepaalt de manier waarop de verdeling gebeurt.

Een testament moet volledig met de hand geschreven zijn.

 

Begrafenissen Jef Sneyders  -  Beekakkersstraat 17, B-2340 Beerse, tel.: 014/61.12.56, e-mail: jef.sneyders@skynet.be