Andere religies / levensovertuigingen

Omhoog

Gezien het aantal stromingen binnen de verschillende religies zijn de onderstaande teksten onder voorbehoud . Elke stroming heeft zijn manier van omgaan met de dood, met eigen rituelen en voorschriften. 

Iedereen verwerkt een overlijden op zijn manier, vanuit zijn levensovertuiging of geloof. De voorkeur voor een religieuze plechtigheid bij de uitvaart is dan ook een individuele keuze. Elke godsdienst heeft zijn eigen voorschriften die handelingen aan het sterfbed en rituelen bij de uitvaart bepalen. Hoe meer het geloof je dagelijks leven benvloed, des te vanzelfsprekender is het dat je je bij een uitvaart door je geloof laat leiden.

Opmerking: in plaats van een kist is ook een lijkwade toegestaan.

Moslims:  

Zeer uitgebreide rituelen bij de plechtigheid.

De rituelen moeten volgens vaste voorschriften worden uitgevoerd.

De geestelijke leidt de ceremonie volgens de voorschriften.

Het dode lichaam moet worden gerespecteerd en mag op geen enkele manier worden beschadigd, crematie van het lichaam is dan ook verboden.

Er zijn vrij veel handelingen die moeten gebeuren door naaste familie en vrienden.

Er zijn vier taken bij het overlijden; het wassen van het lichaam, het in doeken wikkelen, het gebed en de begrafenis.

De dode wordt op zijn rechterzij gelegd, met het gezicht naar Mekka.

Vrouwen zijn meestal niet op de begrafenisplechtigheid. In plaats daarvan bezoeken ze later nog jarenlang het graf.

Hindoes:  

Zeer uitgebreide rituelen bij de plechtigheid.

De rituelen moeten volgens vaste voorschriften worden uitgevoerd.

De geestelijke leidt de ceremonie volgens de voorschriften.

De gebruiken beginnen reeds bij het sterfproces met het samenkomen van de familie.

Na het overlijden breekt een periode van 10 dagen rouw aan en het afleggen moet steeds in het bijzijn van familieleden gebeuren.

De voorbereiding van de uitvaart gaat gepaard met gebed voor de zielerust.

De crematie is voor de hindoes de basis van het uitvaartritueel. Hoe sneller het lichaam vergaat, des te sneller kan de ziel vrijkomen.

De priester prevelt gebeden, brandt wierook en offert rijstballetjes.

Op de twaalfde of dertiende dag wordt een vuuroffer gehouden.

Getuigen van Jehova:

De dood is het einde van het leven, er is geen voortbestaan na de dood (terugkeer naar de toestand van niet bestaan).

God zal echter mensen opnieuw tot leven brengen in de opstanding (er is geen hel).

Alleen een kleine groep krijgt een opstanding in de hemel, waar ze als geestelijke wezens samen met Jezus over de aarde gaan regeren.

Jehovah's Getuigen mogen geen bruiloften of begrafenisplechtigheden in kerken bijwonen.

Joden:

Zolang een mens ademt, behoort hij toe aan deze wereld. Daarom is het verboden om de begrafenis te regelen zolang de stervende nog leeft.

De joodse begrafenis wordt gekenmerkt door de eenvoud, zelfs bij rijke families.

De begrafenis verloopt via de Joodse begrafenisonderneming (chewre kadisja).

Condoleren van het stoffelijk overschot bestaat niet, de ziel is eruit.

De dode wordt zo snel mogelijk begraven (liefst vr de derde dag).

Het lichaam wordt liefst net voor de begrafenis gereinigd door de leden van de begrafenisonderneming. Mannen worden uitsluitend door mannen gewassen en vrouwen uitsluitend door vrouwen.

Joden worden begraven in een ruwe eenvoudige planken kist.

Pas na de begrafenis mogen de nabestaanden getroost worden. Vr de begrafenis gaat alle aandacht naar de overledene.

Na de begrafenis gaat een week van rouw in met een zeer strikt kader van verboden en verplichtingen.

De rouwverwerking van het individu speelt zich af binnen de gemeenschap.

Boeddhisten: 

Het Boeddhisme is een niet godsdienstige, spirituele levensbeschouwing (een levenswijze).

Het uiteindelijk doel is het bereiken van Verlichting.

Zowel begraven als cremeren is toegestaan.

Om de geest uit het lichaam te laten ontsnappen, moet men het minstens 8 uur laten liggen, daarna pas wassen en aankleden.

 

Begrafenissen Jef Sneyders  -  Beekakkersstraat 17, B-2340 Beerse, tel.: 014/61.12.56, e-mail: jef.sneyders@skynet.be